Претраживање докторских дисертација одбрањених на УНС-у

Докторске дисертације
стављене на увид јавности

ВАЖНО: Примедбе на докторску дисертацију доставити у штампаном облику на адресу Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1. Анонимне примедбе се неће узимати у разматрање.

Докторске дисертације kojе су биле на јавном увиду 30 дана, а нису још одбрањене су доступне на овом линку.
Презиме и имеФакултетНаучна областНаслов радаСтављено на увид јавности у периодуДокумента за преузимање
Varga NatašaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduHemijaUticaj unapređenih tretmana elektrokinetičke remedijacije na mobilnost i uklanjanje metala u sedimentu20.06.2017 - 20.07.2017Дисертација
Извештај о оцени
Đurović Koprivica DanielaMedicinski fakultet u Novom SaduStomatološke naukeUticaj metoda otiskivanja i angulacije implanata na tačnost definitivnog radnog modela za izradu implantno nošenih zubnih nadoknada19.06.2017 - 19.07.2017Дисертација
Извештај о оцени
Šćepanović TijanaFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduOsnovne naučne discipline u sportu i fizičkom vaspitanjuЕфекти изометријског третмана на функционалну покретљивост и стабилност кичменог стуба у сагиталној равни старијих адолесцената14.06.2017 - 14.07.2017Дисертација
Извештај о оцени
Михајлов ТатјанаFilozofski fakultet u Novom SaduДруштвено-хуманистичкаСпољашње вредновање као кључни фактор наставе и учења у основним школама12.06.2017 - 12.07.2017Дисертација
Извештај о оцени
Nedović LjuboFakultet tehničkih nauka u Novom SaduПримењена математикаНеки типови растојања и фази мера са применом у обради слика12.06.2017 - 12.07.2017Дисертација
Извештај о оцени
Pap SabolčFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИнжењерство заштите животне средине и заштите на радуНови адсорпциони медијуми за сепарацију неорганских полутанатаотпадних вода базирани на термохемијској конверзији биомасе12.06.2017 - 12.07.2017Дисертација
Извештај о оцени
Cvetković DraganaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИнжењерство заштите животне средине и заштите на радуНови индикатори стабилности за емпиријске трофичке мреже09.06.2017 - 09.07.2017Дисертација
Извештај о оцени
Kresoja MilenaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduMatematikaModifikacije algoritma stohastičke aproksimacije zasnovane na prilagođenim dužinama koraka06.06.2017 - 06.07.2017Дисертација
Извештај о оцени
Štrbac LjubaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeKvantitativno - genetska analiza ostvarenog vremena u trci kod kasača02.06.2017 - 02.07.2017Дисертација
Извештај о оцени
Trivić TatjanaFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportAlteracije biomarkera oksidativnog stresa kod vrhunskih džudista nakon suplementacije molekularnim vodonikom31.05.2017 - 30.06.2017Дисертација
Извештај о оцени
Knežević VarjaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduEkološke nauke„Potencijal oporavka akvatičnih vrsta makrofita Lemna minor Linnaeus (Lemnaceae, 1753) i Myriophyllum aquaticum (Vellosco) Verdcourt (Haloragaceae, c. 1880), od toksičnog stresa nakon izlaganja odabranim herbicidima i njihovim smešama“31.05.2017 - 30.06.2017Дисертација
Извештај о оцени
Милић ИванPravni fakultet u Novom SaduПравоИндивидуализација казне затвора – криминолошки, кривичноправни и пенолошки аспект29.05.2017 - 28.06.2017Дисертација
Извештај о оцени
Самарџић СтефанPravni fakultet u Novom SaduПравоРехабилитација лица осуђених из политичких или идеолошких разлога и њене правне последице29.05.2017 - 28.06.2017Дисертација
Извештај о оцени
Живковић ЈеленаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеографијаРегионално-географске основе одрживог развоја Шљивовичке планине и њене подгорине у Источној Србији29.05.2017 - 28.06.2017Дисертација
Извештај о оцени
Tot Vereš KristinaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaPrediktivni faktori za neželјeni događaj tokom jednogodišnjeg praćenja pacijenata obolelih od hronične opstruktivne bolesti pluća29.05.2017 - 28.06.2017Дисертација
Извештај о оцени
Koroman BrankoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentModel efektivne organizacije i upravljanja planinskim turističkim područjem - destinacijom29.05.2017 - 28.06.2017Дисертација
Извештај о оцени

Последња измена: 26.06.2017
АРХИВА
Попис докторских дисертација које су биле на јавном увиду године:
2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014