Претраживање докторских дисертација одбрањених на УНС-у

Докторске дисертације
стављене на увид јавности

ВАЖНО: Примедбе на докторску дисертацију доставити у штампаном облику на адресу Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1. Анонимне примедбе се неће узимати у разматрање.

Докторске дисертације kojе су биле на јавном увиду 30 дана, а нису још одбрањене су доступне на овом линку.
Презиме и имеФакултетНаучна областНаслов радаСтављено на увид јавности у периодуДокумента за преузимање
Dabižinović ErvinaAsocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanjaRodne studije"Diskursi o ženama Boke Kotorske: rodni identiteti (1815-2015)"20.11.2017 - 20.12.2017Дисертација
Извештај о оцени
Koleška IvanaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduAgronomijaMorfofiziološke osobine paradajza u uslovima povećanog saliniteta20.11.2017 - 20.12.2017Дисертација
Извештај о оцени
Pavlović VesnaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaMorbiditet, telesni i rani psihomotorni razvoj prevremeno rođene dece začete vantelesnom oplodnjom17.11.2017 - 17.12.2017Дисертација
Извештај о оцени
Сајферт ДраганаTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuMenadžment i biznisEtiĉno ponašanje lidera u organizacijama kao faktor individualnih i organizacionih performansi17.11.2017 - 17.12.2017Дисертација
Извештај о оцени
Vaselek SlavicaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduTehničko-tehnološke i biotehničke naukeDIVERZITET I DISTRIBUCIJA PEŠČANIH MUŠICA(DIPTERA, PHLEBOTOMINAE) NA TERITORIJISRBIJE17.11.2017 - 17.12.2017Дисертација
Извештај о оцени
Kostić ValentinaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduMatematikaKognitivno-vizuelni pristup zasnovan na grafičkom prikazu funkcije u rešavanju matematičkih problema14.11.2017 - 14.12.2017Дисертација
Извештај о оцени
Перић ЗоранPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеографијаДетаљна луминесцентна хронологија последња два глацијално-интерглацијална циклуса Тителског лесног платоа09.11.2017 - 09.12.2017Дисертација
Извештај о оцени
Šarčević DušanaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaČinioci akademske motivacije učenika – efekti učeničke percepcije motivacionih stilova nastavnika07.11.2017 - 07.12.2017Дисертација
Извештај о оцени
Вуковић НиколаPravni fakultet u Novom SaduPravoПравна заблуда у кривичном праву03.11.2017 - 03.12.2017Дисертација
Извештај о оцени
Đorđević-Kozarov JelenaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжeњерствоМетода мерења електроокулографског сигнала на интервалу са преклапањем временских прозора03.11.2017 - 03.12.2017Дисертација
Извештај о оцени
Стојадиновић АлександарFilozofski fakultet u Novom SaduПедагогијаИНТЕГРАТИВНИ ПРИСТУП У РЕАЛИЗАЦИЈИ САДРЖАЈА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИИнтегративни модел обраде дечјих народних игара са певањем02.11.2017 - 02.12.2017Дисертација
Извештај о оцени
Jojić NikolaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaKomparativno in vitro ispitivanje efekata ugljeničnih nanocevi u normalnim i malignim ćelijama pluća01.11.2017 - 01.12.2017Дисертација
Извештај о оцени
Ćebić DejanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduПримењена математикаОптимални вишекорачни методи Њутновог типа за налажење вишеструких корена нелинеарне једначине са познатом целобројном вишеструкошћу27.10.2017 - 26.11.2017Дисертација
Извештај о оцени
Radovanović JelenaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduФизикаПромене ученичких алтернативних концепција у учењу физике: Ефекти традиционалне наставе и метода активног учења27.10.2017 - 26.11.2017Дисертација
Извештај о оцени
Rakita SlađanaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoEvaluacija kvaliteta pšeničnih sorti sa teritorije Vojvodine procenom reoloških karakteristika testa27.10.2017 - 26.11.2017Дисертација
Извештај о оцени
Kukić PredragPoljoprivredni fakultet u Novom SaduPoljoprivredna tehnikaUticaj ekstrudiranja na promene odabranih fizičko-hemijskih svojstava soje27.10.2017 - 26.11.2017Дисертација
Извештај о оцени
Šibul FilipPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduHemijaIzolacija, hemijska karakterizacija i biološka aktivnost acilfloroglucinola izpetroletarskog ekstrakta Hypericum barbatum Jacq. 177526.10.2017 - 25.11.2017Дисертација
Извештај о оцени
Mahmutović ElvisMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaUticaj medicinske rehabilitacije na kvalitet života operativno i neoperativno lečenih pacijenata sa lumbalnom radikulopatijom26.10.2017 - 25.11.2017Дисертација
Извештај о оцени
Кесић СнежанаFilozofski fakultet u Novom SaduСрпска књижевностЈован Христић, профил драмског писца и теоретичара у оквирима модерног класицизма26.10.2017 - 25.11.2017Дисертација
Извештај о оцени
Radanović ZoranPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeUticaj ozimih međuuseva na dinamiku mineralnog azota, prinos i kvalitet silažnog kukuruza26.10.2017 - 25.11.2017Дисертација
Извештај о оцени
Šević RadoslavPoljoprivredni fakultet u Novom Saduveterinarska medicinaZdravstveno stanje i kvalitet mesa svinja rase mangulica i meleza između rase mangulica i duroka25.10.2017 - 24.11.2017Дисертација
Извештај о оцени
Sokić JelenaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaAfekat ili kognicije: provera dva modela rekurentnosti depresije23.10.2017 - 22.11.2017Дисертација
Извештај о оцени
Vujović Đermanović DraganaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментMодел пословног решења за комуникационе активности применом”софтвера као услуге (SAAS)"23.10.2017 - 22.11.2017Дисертација
Извештај о оцени

Последња измена: 20.11.2017
АРХИВА
Попис докторских дисертација које су биле на јавном увиду године:
2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014