Претраживање докторских дисертација одбрањених на УНС-у

Докторске дисертације
стављене на увид јавности у 2017. години

Напомена: за електронске верзије докторских дисертација обратити се др Мирјани Брковић, Централна библиотека УНС-а, телефон 485-2040.
Презиме и имеНаучна областНаслов радаСтављено на увид јавности у периоду
Erdeji IrmaTurizamIndividualni i organizacioni prediktori prosocijalnog ponašanja zaposlenih u sektoru turističkih krstarenja11.05.2017 - 10.06.2017
Nikolić TatjanaHemijaMolekularne osnove odgovora medonosne pčele (Apis mellifera, L.) nastres izazvan jonima teških metala27.04.2017 - 27.05.2017
Стојановић ТатјанаGeografijaГеопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој25.04.2017 - 25.05.2017
Vojnović IvanaMatematikaMikrolokalne distribucije defekta i primene25.04.2017 - 25.05.2017
Nađpal JelenaBiohemijaFitohemijski skrining i biološka aktivnost ekstrakata i tradicionalnih proizvoda od plodova divljih ruža (Rosa L.;Rosaceae)13.04.2017 - 13.05.2017
Вуксановић НиколаГеонаука, ТуризамГaстрономскa димензијa квaлитетa туристичког производa и њен утицaј нa стaвове посетилaцa грaдских центaрa Србије15.03.2017 - 14.04.2017
Ačanski JelenaBiologijaTaksonomija i distribucija vrsta roda Merodon (Meigen, 1803) (Diptera: Syrphidae) u Palearktiku08.03.2017 - 07.04.2017
Vukićević NatašaHemijaElektrohemijsko taloženje niobijuma iz fluoridnih rastvora i hloroaluminatnih rastopa na staklastom ugljeniku, platini i zlatu06.03.2017 - 05.04.2017
Čabrilo BorislavBiologija, EkologijaDiverzitet faune i ekologija intestinalnih nematoda žutogrlog miša (Apodemus flavicollis Melchior, 1834) na teritoriji Srbije06.03.2017 - 05.04.2017
Анђелковић ЖељкоТуризамПерформансе туристичког водича као фактор задовољства туриста у културном туризму06.03.2017 - 05.04.2017
Markov ZlataBiologijaFauna insekata polinatora u Vojvodini: diverzitet, brojnost i procena vrednosti ekosistemske usluge polinacije03.03.2017 - 02.04.2017
Пецев ПредрагИнформатикаРазвој алгоритма и система за дедуктивну предикцију и анализу кретања кошаркашких судија21.02.2017 - 23.03.2017
Алексић ВељкоМетодика наставе природних наука, математике и рачунарстваВеза играња дигиталних игара са профилом вишеструких интелигенција ученика виших разреда основне школе14.02.2017 - 16.03.2017
Edeghagba Elijah EghosaMatematikaΩ-Algebarski sistemi10.02.2017 - 12.03.2017
Стаменковић ПредрагГео-науке – ТуризамКонкурентност Јабланичког округа као туристичке дестинације23.01.2017 - 22.02.2017

Backup 2017