Докторске дисертације
на јавном увиду до одбране

Након одбране, електронска верзија докторске дисертације ће бити доступна преко Дигиталне библиотеке дисертација Универзитета у Новом Саду, на адреси: http://www.cris.uns.ac.rs/searchDissertations.jsf.

Докторске дисертације kojе су на јавном увиду у периоду од 30 дана су доступне на овом линку.
Презиме и имеНаучна областНаслов радаСтављено на увид јавности до одбранеДокумента за преузимање
Maslovarić MarijanaTehnološko inženjerstvoIspitivanje nutritivne vrednosti osušenog jabučnog tropa i mogućnosti njegove upotrebe u industrijskoj proizvodnji hrane za životinje 24.08.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Kokić BojanaTehnološko inženjerstvoUticaj termičkih tretmana hrane za životinje na promene skrobne komponente i svarljivost 20.08.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Nićetin MilicaTehnološko inženjerstvoEfekti osmotske dehidratacije na poboljšanje održivosti, nutritivna i antioksidativna svojstva korena i lista celera (Apium graveolens) 05.08.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Vinčić MilicaTehnološko inženjerstvoAntioksidativna, antiproliferativna i antimikrobna aktivnost odabranih ekstrakata tropova bobičastog voća 26.07.2017 - Дисертација
Извештај о оцени

Штампана верзија докторске дисертације доступна је у нашој библиотеци.
АРХИВА
Попис докторских дисертација које су биле на јавном увиду године:
2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014