Докторске дисертације
на јавном увиду до одбране

Након одбране, електронска верзија докторске дисертације ће бити доступна преко Дигиталне библиотеке дисертација Универзитета у Новом Саду, на адреси: http://www.cris.uns.ac.rs/searchDissertations.jsf.

Докторске дисертације kojе су на јавном увиду у периоду од 30 дана су доступне на овом линку.
Презиме и имеНаучна областНаслов радаСтављено на увид јавности до одбранеДокумента за преузимање
Aborus Naji Elhadi AlsadegTehnološko inženjerstvoFitohemijske i funkcionalne karakteristike praškastih formi klijanaca pšenice, ovsa i ječma 04.06.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Караџић МилицаTehnološko inženjerstvoХроматографска, микробиолошка и in silico анализа стероидних једињења од потенцијалног биомедицинског значаја 04.06.2017 - Дисертација
Извештај о оцени

Штампана верзија докторске дисертације доступна је у нашој библиотеци.
АРХИВА
Попис докторских дисертација које су биле на јавном увиду године:
2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014