Digitalna biblioteka doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu u Novom SaduOsnovne karakteristike Digitalne biblioteke doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu u Novom Sadu su:


Razmena podataka po AOI-PMH protokolu ostvaruje se sa sledećim portalima:
Odlukom Senata Univerziteta u Novom Sadu ovaj javni servis digitalne biblioteka dostupan je od 2013. godine.