CRIS UNS (Current Research Information System University of Novi Sad)
Информациони систем научне делатности Универзитета у Новом Саду

Опција CRIS-PMF је јавно доступна. Такође су јавно доступни и следећи линкови: