Ваше коришћење електронске верзије докторске тезе из Дигиталне библиотеке дисертација Универзитета у Новом Саду показују да сте прихватили Услове и начине коришћења ауторске лиценце.


???records.studyFinalDocument.editPanel.copyright.creativeCommons.description.???
Прихватите Услове и начине коришћења:

Слажем се да ће моје коришћење електронских извора који су ми доступни преко Универзитета у Новом Саду бити у складу са следећим: обезбедићу поштовање свих неопходних захтева из споразума и уговора под којим се користе електронски извори на Универзитету у Новом Саду. Разумео сам и прихватио да су подаци у овим електронским изворима заштићени Законом о ауторским правима и да је њихово коришћење ограничено и уговорено.


Your use of the e-thesis from the Digital Library of Dissertations from the University of Novi Sad indicates your acceptance of the Therms and Conditions of the author's CC licence.

???records.studyFinalDocument.editPanel.copyright.creativeCommons.descriptionTrans.???
Accept Terms and Conditions:

I agree that my use of online resources made available to me by the University of Novi Sad is subject to the following: I will ensure that all the requirements of the agreements or contracts under which the online resource is held by the University of Novi Sad will be maintained. I acknowledge and agree that data in these online resources is protected by Copyright Law and that their use is subject to limitations and by agreements.