Your use of the e-thesis from the Digital Library of Dissertations from the University of Novi Sad indicates your acceptance of the Therms and Conditions of the author's CC licence.


???records.studyFinalDocument.editPanel.copyright.creativeCommons.description.???
Accept Terms and Conditions:

I agree that my use of online resources made available to me by the University of Novi Sad is subject to the following: I will ensure that all the requirements of the agreements or contracts under which the online resource is held by the University of Novi Sad will be maintained. I acknowledge and agree that data in these online resources is protected by Copyright Law and that their use is subject to limitations and by agreements.


Ваше коришћење електронске верзије докторске тезе из Дигиталне библиотеке дисертација Универзитета у Новом Саду показују да сте прихватили Услове и начине коришћења ауторске лиценце.

???records.studyFinalDocument.editPanel.copyright.creativeCommons.descriptionTrans.???
Прихватите Услове и начине коришћења:

Слажем се да ће моје коришћење електронских извора који су ми доступни преко Универзитета у Новом Саду бити у складу са следећим: обезбедићу поштовање свих неопходних захтева из споразума и уговора под којим се користе електронски извори на Универзитету у Новом Саду. Разумео сам и прихватио да су подаци у овим електронским изворима заштићени Законом о ауторским правима и да је њихово коришћење ограничено и уговорено.