Prirodno-matematički fakultet u Novom SaduRazvoj sistema CRIS UNS započet je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu a instalacija sistema se koristi od 2009. godine.
Uvođenjem ovog sistema ostvareno je da su uneti podaci o publikovanim radovima u saglasnosti sa CERIF modelom i tako jednom uneti podaci ostaju u bazi podataka na osnovu koje se kasnije mogu softverski generisati sve vrste izveštaja o publikovanim rezultatima na Fakultetu za potrebe različitih institucija (Ministarstva, Sekreterijati, Univerzitet, Fakultet i slično).