Претраживање докторских дисертација одбрањених на УНС-у

Докторске дисертације
стављене на увид јавности

ВАЖНО: Примедбе на докторску дисертацију доставити у штампаном облику на адресу Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1. Анонимне примедбе се неће узимати у разматрање.

Докторске дисертације kojе су биле на јавном увиду 30 дана, а нису још одбрањене су доступне на овом линку.
Презиме и имеФакултетНаучна областНаслов радаСтављено на увид јавности у периодуДокумента за преузимање
Нешић АнаFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментРазвој модела интерне комуникације засноване на поверењу18.09.2019 - 18.10.2019Дисертација
Извештај о оцени
Miletić AleksandraTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoFunkcionalni materijali na bazi elektrospinovanih nanovlakana16.09.2019 - 16.10.2019Дисертација
Извештај о оцени
Vukić NevenaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoStrukturiranje kompozitnih materijala na osnovu poli(laktida) i ugljeničnih nanocevi16.09.2019 - 16.10.2019Дисертација
Извештај о оцени
Radak BorisPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiologijaMorfološka varijabilnost vrsta roda Anacamptis Rich. (Orchidoideae, Orchidaceae) na području Balkanskog poluostrva i Panonske nizije09.09.2019 - 09.10.2019Дисертација
Извештај о оцени
Ilić VladimirFakultet tehničkih nauka u Novom SaduМатематичке наукеПримена нових дескриптора облика и теорије неодређености у обради слике06.09.2019 - 06.10.2019Дисертација
Извештај о оцени
Pajčin IvanaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoОptimizаciја uslоvа umnоžаvаnjа i primаrnоg izdvајаnjа biоmаsе Bacillus sp. zа primеnu u fitоmеdicini06.09.2019 - 06.10.2019Дисертација
Извештај о оцени
Todorović SanjaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментMoдeл зa унaпрeђeњe пoслoвних рeзултaтa мaлих и срeдњих прeдузeћa04.09.2019 - 04.10.2019Дисертација
Извештај о оцени
Spasić DejanTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuIndustrijsko inženjerstvoModel pouzdanosti u procesu eksploatacije dizel motora03.09.2019 - 03.10.2019Дисертација
Извештај о оцени
Nedeljković SenkaAkademija umetnosti u Novom SaduMuzička umetnost - Izvođačke umetnostiZanosni čas: komparativna interpretacija Milojevićevе vokalne lirike na originalnom jeziku i u prepevu30.08.2019 - 29.09.2019Дисертација
Извештај о оцени
Vuksanović VanjaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehniĉke naukeTolerantnost selekcija bele topole prema abiotiĉkim ĉiniocima u uslovima in vitro30.08.2019 - 29.09.2019Дисертација
Извештај о оцени
Мићић СпасојеFakultet tehničkih nauka u Novom SaduСаобраћајно инжењерствоПредиктивни модел фреквенције саобраћајних незгода на руралним путевима29.08.2019 - 28.09.2019Дисертација
Извештај о оцени
Perović MarijaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИнжењерство заштите животне средине и заштите на радуПроцена утицаја и регионалне специфичности хидрогеохемијских услова на трансформацију азотних једињења у подземним водама28.08.2019 - 27.09.2019Дисертација
Извештај о оцени
Vuković ŽeljkoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоМоделом вођена семантичка интеграција пословних апликација27.08.2019 - 26.09.2019Дисертација
Извештај о оцени
Psodorov DraganTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoUticaj ambalaže i savremenih uslova pakovanja na održivost tradicionalnih pekarskih proizvoda26.08.2019 - 25.09.2019Дисертација
Извештај о оцени
Средојевић ДејанFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоАгентски, домен-оријентисани језик за развој интелигентних агената за дистрибуирано не-аксиоматско резоновање26.08.2019 - 25.09.2019Дисертација
Извештај о оцени
Dramićanin MiroslavFakultet tehničkih nauka u Novom SaduMašinsko inženjerstvoУтицај активног премаза на дубину увара при заваривању нерђајућег челика нетопљивом електродом у заштити инертног гаса26.08.2019 - 25.09.2019Дисертација
Извештај о оцени

Последња измена: 18.09.2019
АРХИВА
Попис докторских дисертација које су биле на јавном увиду године:
2019 :: 2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014