Претраживање докторских дисертација одбрањених на УНС-у

Докторске дисертације
стављене на увид јавности

ВАЖНО: Примедбе на докторску дисертацију доставити у штампаном облику на адресу Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1. Анонимне примедбе се неће узимати у разматрање.

Докторске дисертације kojе су биле на јавном увиду 30 дана, а нису још одбрањене су доступне на овом линку.
Презиме и имеФакултетНаучна областНаслов радаСтављено на увид јавности у периодуДокумента за преузимање
Самарџић СандраPravni fakultet u Novom SaduПраво, Породично правоПрава детета у области мединциски асистиране репродукције25.05.2018 - 24.06.2018Дисертација
Извештај о оцени
Поповић РадмилаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаФармакотерапијски протоколи за примену антибиотика у хируршкој јединици интензивне терапије25.05.2018 - 24.06.2018Дисертација
Извештај о оцени
Papović SnežanaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduHemijaFizičko-hemijska karakterizacija binarnih smeša jonskih tečnosti i laktona i njihova primena kao elektrolita za litijum-jonske baterije25.05.2018 - 24.06.2018Дисертација
Извештај о оцени
Гајић ЗлатомирFilozofski fakultet u Novom SaduСрпска књижевност и јужнословенске књижевностиРок поезија Бранимира Штулића и њени медијски одјеци11.05.2018 - 10.06.2018Дисертација
Извештај о оцени
Tarić MirfadFakultet tehničkih nauka u Novom SaduМашинско инжењерствоМоделовање процеса обраде стругањем термички обрађеног челика25.05.2018 - 24.06.2018Дисертација
Извештај о оцени
Simetić RadaEkonomski fakultet u SuboticiEkonomijaINTEGRISANOST RAZVOJA TRŽIŠTA KAPITALA U ZEMLJAMA U USPONU24.05.2018 - 23.06.2018Дисертација
Извештај о оцени
Petković MiodragFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоПрилог развоју методе за детекцију напада ометањем услуге на Интернету24.05.2018 - 23.06.2018Дисертација
Извештај о оцени
Popržen JelenaMedicinski fakultet u Novom SaduFarmacijaFarmakoepidemiologija antidijabetičnih lekova i odnos pacijenata prema leku i lečenju dijabetes melitusa tipa 2 u Republici Srpskoj23.05.2018 - 22.06.2018Дисертација
Извештај о оцени
Ilin VladimirFakultet tehničkih nauka u Novom SaduСаобраћајно инжењерствоМодели за идентификацију и квантификацију фaктoрa кojи утичу нa прихвaтaњe инфoрмaциoних тeхнoлoгиja у лoгистичким прeдузeћимa23.05.2018 - 22.06.2018Дисертација
Извештај о оцени
Novaković BojanAkademija umetnosti u Novom SaduУметничка област: Ликовне уметностиUpotreba mnemotehničkih sistema pisma u stvaranju umetničkog rada22.05.2018 - 21.06.2018Дисертација
Извештај о оцени
Миљковић ЂурђаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduФизичка географијаГеоморфолошко и хидролошко геонаслеђе Хомоља22.05.2018 - 21.06.2018Дисертација
Извештај о оцени
Čabrilo AleksandarFakultet tehničkih nauka u Novom SaduМашинскo инжењерствоMeханичке особине и брзина раста заморне прслине у завареном споју панцирног челика22.05.2018 - 21.06.2018Дисертација
Извештај о оцени
Naumović Vuković DraganaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоПрилог савременом еталонирању струјних мерних трансформатора21.05.2018 - 20.06.2018Дисертација
Извештај о оцени
Lazukić AleksandraMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaSistemski prediktivni faktori ishoda lečenja kod povređenih sa teškim traumatskim moždanim oštećenjem21.05.2018 - 20.06.2018Дисертација
Извештај о оцени
Stefanović MajaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaPrediktivna vrednost ehokardiografskih parametara funkcije desne komore za neželjeni ishod kod bolesnika sa hroničnom srčanom slabošću18.05.2018 - 17.06.2018Дисертација
Извештај о оцени
Mikić MladenFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportХронични и акутни ефекти изоинерцијалног тренинга на доминантне моторичке способности кошаркаша јуниорског узраста16.05.2018 - 15.06.2018Дисертација
Извештај о оцени
Korovljev DarinkaFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportEfekti primene molekularnog vodonika i fizičkog vežbanja na telesnu kompoziciju, metabolički profil i kvalitet života žena trećeg doba16.05.2018 - 15.06.2018Дисертација
Извештај о оцени
Хорват СашаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduХемијаРазвој методе за процену комплексности стехиометријскихпроблема16.05.2018 - 15.06.2018Дисертација
Извештај о оцени
Mažić MiloradPoljoprivredni fakultet u Novom SaduEkonomika poljoprivredeMogućnosti poboljšanja konkurentske pozicijeNR Republike Srbije na međunarodnom tržištu mesa15.05.2018 - 14.06.2018Дисертација
Извештај о оцени
Sanja Kojić MladenovAsocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanjaRodne studijeDiskursi o rodu u umetnosti: konstrukcija profesionalnog identiteta umetnica u oblasti novih medija u Vojvodini krajem 20. i početkom 21. veka14.05.2018 - 13.06.2018Дисертација
Извештај о оцени
Solaković IgorPedagoški fakultet u SomboruDidaktičko-metodičke nauke razredne nastaveE-učionica kao inovativni model interaktivnog učenja u razrednoj nastavi14.05.2018 - 13.06.2018Дисертација
Извештај о оцени
Цвијановић ЂорђеPedagoški fakultet u SomboruДидактичко-методичке науке разредне наставеУтицај етничке припадности учитеља на реализацију друштвених садржаја у настави природе и друштва14.05.2018 - 13.06.2018Дисертација
Извештај о оцени
Драгељевић Вујаковић ДраганаFilozofski fakultet u Novom SaduСрпска књижевност и јужнословенске књижевностиЕкспресионистичко наслеђе у савременом српском песништву25.05.2018 - 24.06.2018Дисертација
Извештај о оцени
Demko Rihter IvanaMedicinski fakultet u Novom SaduStomatologijaPrevalencija početnih karijesnih lezija i mogućnosti njihove terapije nakon fiksnog ortodontskog tretmana07.05.2018 - 06.06.2018Дисертација
Извештај о оцени
Jelača BojanMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaDijagnostički značaj i pouzdanost stereotaksične biopsije u tretmanu pacijenata sa tumorima mozga04.05.2018 - 03.06.2018Дисертација
Извештај о оцени
Morača NenadPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduMatematikaKondenzacioni poredak, kondenzaciona ekvivalencija i reverzibilnost relacijskih struktura04.05.2018 - 03.06.2018Дисертација
Извештај о оцени
Savić MarkoPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduRačunarske naukeEfikasni algoritmi za probleme iz diskretne geometrije03.05.2018 - 02.06.2018Дисертација
Извештај о оцени
Likov LauraPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiologijaFauna osolikih muva (Diptera: Syrphidae) Grčke03.05.2018 - 02.06.2018Дисертација
Извештај о оцени
Grković (Stefanović) AnaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduEkologija, biologijaRevizija roda Eumerus Meigen, 1822 (Diptera: Syrphidae) na Balkanskom poluostrvu03.05.2018 - 02.06.2018Дисертација
Извештај о оцени
Mudri Stojnić SonjaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduEkologija, zoologija, entomologijaDistribucija i dinamika populacija najznačajnijih grupa polinatora u agroekosistemima Vojvodine03.05.2018 - 02.06.2018Дисертација
Извештај о оцени

Последња измена: 27.05.2018
АРХИВА
Попис докторских дисертација које су биле на јавном увиду године:
2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014