Претраживање докторских дисертација одбрањених на УНС-у

Докторске дисертације
стављене на увид јавности

ВАЖНО: Примедбе на докторску дисертацију доставити у штампаном облику на адресу Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1. Анонимне примедбе се неће узимати у разматрање.

Докторске дисертације kojе су биле на јавном увиду 30 дана, а нису још одбрањене су доступне на овом линку.
Презиме и имеФакултетНаучна областНаслов радаСтављено на увид јавности у периодуДокумента за преузимање
Milićević MarijaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaSomatske komplikacije u akutnoj fazi moždanog udara: učestalost, prediktori i uticaj na ishod bolesti23.05.2019 - 22.06.2019Дисертација
Извештај о оцени
Dalčeković NikolaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоПлатформа за трансформацију софтверских решења паметних електроенергетских мрежа на cloud базирани вишеорганизацијски SaaS22.05.2019 - 21.06.2019Дисертација
Извештај о оцени
Hiršenberger HelenaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментУнапређење методологије управљања пројектима у конзервацији и рестаурацији културног наслеђа22.05.2019 - 21.06.2019Дисертација
Извештај о оцени
Bolesnikov MinjaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментMoдeл за унапређење пословања предузећа из цикличне индустрије22.05.2019 - 21.06.2019Дисертација
Извештај о оцени
Mijatov IvanaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaUticaj dubine invazije oralnog planocelularnog karcinoma na pojavu metastaza u limfnim čvorovima vrata17.05.2019 - 16.06.2019Дисертација
Извештај о оцени
Bijelić ZdravkoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментРазвој модела оптимизације управљања интегрисаним развојним промјенама15.05.2019 - 14.06.2019Дисертација
Извештај о оцени
Petronijević MirjanaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduHemijaUticaj oksidacionih procesa na bazi ozona, vodonik-peroksida i UV zračenja na sadržaj i reaktivnost prirodnih organskih materija u vodi13.05.2019 - 12.06.2019Дисертација
Извештај о оцени
Lendak-Kabok KarolinaAsocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanjaRodne studijeStatus of Women from National Minorities in the Serbian Higher Education System – Focus on Women from the Hungarian National Minority13.05.2019 - 12.06.2019Дисертација
Извештај о оцени
Влајић СмиљанаAkademija umetnosti u Novom SaduМузичка уметност, КомпозицијаТАБУЛА СМАРАГДИНА (Tabula smaragdina) за мешовити хор, гудачки оркестар и електронику10.05.2019 - 09.06.2019Дисертација
Извештај о оцени
Лешчешен ИгорPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеографијаПротицајни режим великих вода Дунава, Саве, Тисе и Драве у Панонском басену09.05.2019 - 08.06.2019Дисертација
Извештај о оцени
Pucar Milidrag GordanaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduHemijaPrimena modifikovanog bentonita kao katalizatora u Fenton i foto-Fenton procesu uklanjanja tekstilne reaktivne boje07.05.2019 - 06.06.2019Дисертација
Извештај о оцени
Grgić MarkoPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduHemijaProcena remedijacionog potencijala sedimenta zagađenog prioritetnim organskim zagađujućim materijama07.05.2019 - 06.06.2019Дисертација
Извештај о оцени
Rančić MilicaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduMenadžmentKvalitet proizvoda i usluga u velnes centrima kao faktor konkurentnosti hotela u Sloveniji25.04.2019 - 25.05.2019Дисертација
Извештај о оцени
Aleksandar TotPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduHemijaDizajniranje, fizičko-hemijska karakterizacija, toksičnost i primena nove klase funkcionalizovanih jonskih tečnosti25.04.2019 - 25.05.2019Дисертација
Извештај о оцени
Nikić JasminaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduHemijaSinteza, karakterizacija i primena sorbenata na bazi gvožđa i mangana za uklanjanje arsena iz vode25.04.2019 - 25.05.2019Дисертација
Извештај о оцени
Bajić Papuga BudaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduPrimenjena matematikaМетоде за рестаурацију и сегментацију дигиталне слике засноване наминимизацији функције енергије која фаворизује ретке репрезентацијесигнала24.04.2019 - 24.05.2019Дисертација
Извештај о оцени
Степановић АлександраAkademija umetnosti u Novom SaduМузичка уметност, КомпозицијаКосмички човек - балет у два чина24.04.2019 - 24.05.2019Дисертација
Извештај о оцени
Suzić SinišaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoПараметaрска синтеза експресивног говора24.04.2019 - 24.05.2019Дисертација
Извештај о оцени

Последња измена: 23.05.2019
АРХИВА
Попис докторских дисертација које су биле на јавном увиду године:
2019 :: 2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014