Претраживање докторских дисертација одбрањених на УНС-у

Докторске дисертације
стављене на увид јавности

ВАЖНО: Примедбе на докторску дисертацију доставити у штампаном облику на адресу Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1. Анонимне примедбе се неће узимати у разматрање.

Докторске дисертације kojе су биле на јавном увиду 30 дана, а нису још одбрањене су доступне на овом линку.
Презиме и имеФакултетНаучна областНаслов радаСтављено на увид јавности у периодуДокумента за преузимање
Nikolić MilicaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeAspergillus parasiticus Speare – toksigena vrsta gljive na zrnu kukuruza u proizvodnim uslovima Srbije22.10.2018 - 21.11.2018Дисертација
Извештај о оцени
Strukan EdinTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuIndustrijsko inţenjerstvo i inţenjerski menadţmentEfekti liderstva na organizacione i poslovne performanse preduzeća19.10.2018 - 18.11.2018Дисертација
Извештај о оцени
Minja AleksandarFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoОдређивање перформанси декодера заштитних кодова16.10.2018 - 15.11.2018Дисертација
Извештај о оцени
Popadić BaneFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоНапредно управљање претварачем повезаним на мрежу при несиметричним напонским приликама у електроенергетском систему12.10.2018 - 11.11.2018Дисертација
Извештај о оцени
Dimitrovska DanielaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduСценски дизајнРана сећања: уметничко дело сценског дизајна11.10.2018 - 10.11.2018Дисертација
Извештај о оцени
Borković BoškoPoljoprivredni fakultet u Novom SaduNO Biotehničke naukeFitohemijska analiza i antioksidantni kapacitet plodova trešnje inficiranih gljivom Monilinia laxa Aderh. i Ruhl10.10.2018 - 09.11.2018Дисертација
Извештај о оцени
Vidović BojanaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduVeterinarska medicinaUtvrĊivanje genotipova virusa infektivnog bronhitisa u vakcinisanim jatima ţivine10.10.2018 - 09.11.2018Дисертација
Извештај о оцени
Kostadinović StefanMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaKlinička efikasnost programa vežbi lumbalne stabilizacije i torakalne mobilizacije u sanaciji hroničnog lumbalnog bola10.10.2018 - 09.11.2018Дисертација
Извештај о оцени
Dražić SlobodanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduПримењена математикаMетоде засноване на облику за квантитативни опис и поређење облика објеката приказаних дигиталним сликама10.10.2018 - 09.11.2018Дисертација
Извештај о оцени
Bojović PetarFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоНепрекидност сесије IP сервиса код хетерогених мобилних мрежа применом софтверски дефинисаних мрежа09.10.2018 - 08.11.2018Дисертација
Извештај о оцени
Veselić SanjaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiologijaSistematika roda Merodon (Meigen, 1803) (Diptera: Syrphidae) na osnovu morfoloških i molekularnih karaktera08.10.2018 - 07.11.2018Дисертација
Извештај о оцени
Gligorić EmiliaMedicinski fakultet u Novom SaduFarmacijaBiološki potencijal i hemijska analiza vrsta roda Salix L. (Salicaceae) sa teritorije Republike Srbije08.10.2018 - 07.11.2018Дисертација
Извештај о оцени
Гочанин МирјанаFilozofski fakultet u Novom SaduСрпски језик и лингвистикаСинтакса глаголских допуна у српском језику XVI и XVII века08.10.2018 - 07.11.2018Дисертација
Извештај о оцени
Miladinović MirjanaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaProteinska ekspresija i genska amplifikacija receptora humanog epidermalnog faktora rasta 2 ( HER2) kod adenokarcinoma pluća03.10.2018 - 02.11.2018Дисертација
Извештај о оцени
Štangarić SnežanaFilozofski fakultet u Novom SaduSociologijaKulturni kapital kao znanje: istraţivanje obrazovnih nejednakosti na primeru učenika srednjih škola u Somboru01.10.2018 - 31.10.2018Дисертација
Извештај о оцени
Birgermajer SlobodanFakultet tehničkih nauka u Novom Saduelektrotehničko i računarsko inženjerstvoНове конфигурације микроталасних пасивних кола у технологији микрострип гребенастог таласовода на бази процепа27.09.2018 - 27.10.2018Дисертација
Извештај о оцени
Rožnjik AndreaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduMatematikaOptimizacija problema sa stohastičkim ograničenjima tipa jednakosti – kazneni metodi sa promenljivom veličinom uzorka27.09.2018 - 27.10.2018Дисертација
Извештај о оцени
Тодоровић ИванFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоУправљање претварачем којим се остварује подршка дистрибутивној мрежи током поремећаја26.09.2018 - 26.10.2018Дисертација
Извештај о оцени
Ostrogonac StevanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoModeli srpskog jezika i njihova primena u govornim i jezičkim tehnologijama26.09.2018 - 26.10.2018Дисертација
Извештај о оцени

Последња измена: 22.10.2018
АРХИВА
Попис докторских дисертација које су биле на јавном увиду године:
2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014