Презиме и имеФакултетНаучна или уметничка областНаслов радаСтављено на увид јавности у периодуДокумента за преузимање
Vladimir ReljaFilozofski fakultet u Novom SaduИсторијаРазвојачење Војне границе у Аустро-Угарској (1867-1881)21.06.2022 - 21.07.2022Дисертација
Извештај о оцени
Jelačić BojanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоМетодологија за безбедну примену рачунарства у облаку у надзору и управљању паметним електроенергетским системима20.06.2022 - 20.07.2022Дисертација
Извештај о оцени
Kobal Vukobratović IrisAkademija umetnosti u Novom SaduMuzička umetnostIzbor preludijuma i fuga iz Dobro temperovanog klavira Johana Sebastijana Baha: autorefleksije vlastitog izvođačkog čina17.06.2022 - 17.07.2022Дисертација
Извештај о оцени
Stankov SanjaTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuMenadžment i biznisRelacije organizacione kulture, liderstva, zlostavljanja na radnom mestu i organizacione posvećenosti15.06.2022 - 15.07.2022Дисертација
Извештај о оцени
Хитл МајаMedicinski fakultet u Novom SaduФармацијаПотенцијал екстракта матичњака (Melissa officinalis L., Lamiaceae) као помоћне терапије у лечењу инфицираних вирусом хумане имунодефицијенције14.06.2022 - 14.07.2022Дисертација
Извештај о оцени
Stojkov MilanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoModel za praćenje usklađenosti između bezbednosnih standarda i prioritizaciju zahteva u kritičnim infrastruktirama13.06.2022 - 13.07.2022Дисертација
Извештај о оцени
Петровић ВидосаваMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаОдређивање антитуморске и хепатопротективне активности рена in vitro и in vivo13.06.2022 - 13.07.2022Дисертација
Извештај о оцени
Rakanović DamjanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоХардверска акцелерација конволуционих неуронских мрежа у ембедед системима13.06.2022 - 13.07.2022Дисертација
Извештај о оцени
Karahasanovic MirelaFilozofski fakultet u Novom SaduФилозофијаPlatonova filozofija politike08.06.2022 - 08.07.2022Дисертација
Извештај о оцени
Стошић СрђанMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaПримена дифузионог тензорског имиџинга у евалуацији могућних нежељених ефеката адјувантне хемиотерапије на мождани паренхим код болесница са карциномом дојке02.06.2022 - 02.07.2022Дисертација
Извештај о оцени
Simurdic IvaFilozofski fakultet u Novom SaduФилологијаArchetypal Narrative Structure and Archetypal Characters in the Novels of Michael Ende(Архетипска структура радње и архетипски ликови у романима Михаела Ендеа)02.06.2022 - 02.07.2022Дисертација
Извештај о оцени
Мариновић МајаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduБиологијаИдентификација деривата жучних киселина као лиганада хумане рекомбинантне 3α-хидроксистероид дехидрогеназе типа 3 (3αХСД-3) и структурне основе модулације ензимске активности02.06.2022 - 02.07.2022Дисертација
Извештај о оцени
Šeper VesnaFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduEfekti suplementacije novom formulacijom kreatina na mišićnu snagu, mišićni volumen i biohemijske indikatore osoba starijih od 65 godina01.06.2022 - 01.07.2022Дисертација
Извештај о оцени
Savić ZagorkaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukePrimena atoksigenih izolata Aspergillus flavus u cilju smanjenja kontaminacije kukuruza aflatoksinima31.05.2022 - 30.06.2022Дисертација
Извештај о оцени
Greksa AmelaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduБиотехничке наукеОдрживо управљање атмосферском водом у урбаним срединамаприменом кишних, биоретенционих вртова31.05.2022 - 30.06.2022Дисертација
Извештај о оцени
Kulić Mandić AleksandraPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduЗаштита животне срединеИспитивање могућности модификације и каталитичког потенцијала индустријских отпадних остатака у Фентон-процесу уклањања боје30.05.2022 - 29.06.2022Дисертација
Извештај о оцени

Последња измена: 26.06.2022