Презиме и имеФакултетНаучна или уметничка областНаслов радаСтављено на увид јавности у периодуДокумента за преузимање
Тешин АлександраPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеонауке - туризамФактори креирања туристичког искуства у градским дестинацијама07.06.2023 - 07.07.2023Дисертација
Извештај о оцени
Vojnović ĐorđePoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeUticaj biostimulatora i azota na prinos i kvalitet crnog luka05.06.2023 - 05.07.2023Дисертација
Извештај о оцени
Хајдер ДрагицаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаДепресивни симптоми и суицидално понашање код пацијената са епилепсијом02.06.2023 - 02.07.2023Дисертација
Извештај о оцени
Вукмировић Папуга МаријаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаОдређивање серумске концентрације уромодулина у процени функционог статуса бубрега код болесника са хроничном болести бубрега недијабетесне етиологије31.05.2023 - 30.06.2023Дисертација
Извештај о оцени
Bondžić JovanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИнжењерство заштите животне средине и заштите на радуУтицај карактеристика животне средине на изложеност рањиве популације приликом ослобађања амонијака у акцидентној ситуацији30.05.2023 - 29.06.2023Дисертација
Извештај о оцени
Шолић МаркоPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduЗаштита животне срединеAdsorpciono ponašanje odabranih teških metala na oksidovanim višeslojnim ugljeničnim nanocevima29.05.2023 - 28.06.2023Дисертација
Извештај о оцени
Lečić MilanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментФактори развоја иновативне климе у организацијама25.05.2023 - 24.06.2023Дисертација
Извештај о оцени
Kokotović SonjaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментУтицај функције управљања људским ресурсима на задовољство корисника услуга у медијском сектору24.05.2023 - 23.06.2023Дисертација
Извештај о оцени
Pijetlović StefanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоПредлог за уштеду меморијских ресурса у алгоритму коначних разлика у временском домену коришћењем аритметике у блоковском покретном зарезу23.05.2023 - 22.06.2023Дисертација
Извештај о оцени
Кнежевић ЈеленаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаПРОЦЕНА ЕФИКАСНОСТИ КОРТИКОСТЕРОИДНЕ ТЕРАПИЈЕ КОД ЛУМБАЛНОГ РАДИКУЛАРНОГ БОЛА22.05.2023 - 21.06.2023Дисертација
Извештај о оцени
Jović SlobodanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduАрхитектураФункције простора модернизма у трансформацији савременог града19.05.2023 - 18.06.2023Дисертација
Извештај о оцени
Stratijev JelenaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduПримењена математикаЈаке позиционе игре19.05.2023 - 18.06.2023Дисертација
Извештај о оцени
Тамаш ТатјанаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаПреваленција фактора ризика и њихов утицај на настанак најчешћих болести зависности младих19.05.2023 - 18.06.2023Дисертација
Извештај о оцени
Враничар АндрејPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduФизикаРазвој и унапређeње недеструктивних метода за анализу радиоактивног и нуклеарног материјала19.05.2023 - 18.06.2023Дисертација
Извештај о оцени
Мулић ОливераPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduТехничко-технолошке наукеПримена Big Data аналитике за истраживање просторно-временске динамике људске популације17.05.2023 - 16.06.2023Дисертација
Извештај о оцени
Пустахија ТатјанаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаСеропреваленција и епидемиолошке карактеристике крпељског енцефалитиса у Војводини16.05.2023 - 15.06.2023Дисертација
Извештај о оцени
Perović MilošFilozofski fakultet u Novom SaduСоциологијаКритика схватања прекаријата као нове друштвене класе16.05.2023 - 15.06.2023Дисертација
Извештај о оцени
Glavaški MilaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaDeciphering Genotype-Phenotype Associations in Hypertrophic Cardiomyopathy Using Machine Learning15.05.2023 - 14.06.2023Дисертација
Извештај о оцени
Егељић-Михаиловић НаташаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаАктивно старење и социјална партиципација корисника домова за смештај и негу старих лица15.05.2023 - 14.06.2023Дисертација
Извештај о оцени

Последња измена: 09.06.2023
АРХИВА
Попис докторских дисертација које су биле на јавном увиду године:
2022 :: 2021 :: 2020 :: 2019 :: 2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014 :: 2013 :: 2012 :: 2011 :: 2010 :: 2009 :: 2008 :: 2007 :: 2006 :: 2005