Претраживање докторских дисертација одбрањених на УНС-у

Докторске дисертације
стављене на увид јавности

ВАЖНО: Примедбе на докторску дисертацију доставити у штампаном облику на адресу Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1. Анонимне примедбе се неће узимати у разматрање.

Докторске дисертације kojе су биле на јавном увиду 30 дана, а нису још одбрањене су доступне на овом линку.
Презиме и имеФакултетНаучна областНаслов радаСтављено на увид јавности у периодуДокумента за преузимање
Živanov DaliborPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeMorfološko - molekularna karakterizacija patogena iz Ascochyta spp. kompleksa13.07.2018 - 12.08.2018Дисертација
Извештај о оцени
Јаушевац ГоранTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuInformacione tehnologijeModel višekriterijumske analize stručnih kompetencija studenta zasnovanih na informacionim tehnologijama13.07.2018 - 12.08.2018Дисертација
Извештај о оцени
Vračar VukPoljoprivredni fakultet u Novom SaduVeterinarska medicinaFenotipske i genotipske karakteristike Escherichia coli izolovanih iz fecesa pasa13.07.2018 - 12.08.2018Дисертација
Извештај о оцени
Stanković DaliborkaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiologijaRasprostranjenost Haemosporidia u populacijama migratornih i sedentarnih vrsta ptica pevačica (Passeriformes) u Srbiji12.07.2018 - 11.08.2018Дисертација
Извештај о оцени
Deretić NemanjaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduСаобраћајно инжењерствоМодел прорачуна капацитета маневра левог скретања са приоритетног прилаза несигналисане раскрсницe12.07.2018 - 11.08.2018Дисертација
Извештај о оцени
Tasevski JovicaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduМехатроникаАдаптивне бихевиористичке стратегије у интеракцији између човека и машине у контексту медицинске терапије12.07.2018 - 11.08.2018Дисертација
Извештај о оцени
Bajac JelenaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoDobijanje emulzionih nosača aktivnih materija primenom homogenizera i membranskim emulgovanjem u ćeliji sa mešanjem11.07.2018 - 10.08.2018Дисертација
Извештај о оцени
Дувњак Радић ЖаклинаFilozofski fakultet u Novom SaduСрпска књижевностЕстетика новинарске путописне репортаже у међуратној српској књижевности11.07.2018 - 10.08.2018Дисертација
Извештај о оцени
Minich JanošFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoStohastički dinamički opis ISI vremenskih nizova: Markovljevi modeli11.07.2018 - 10.08.2018Дисертација
Извештај о оцени
Kuzminac IvanaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduHemijaSinteza i antitumorski potencijal C19-derivatizovanih steroidnih D-homo laktona10.07.2018 - 09.08.2018Дисертација
Извештај о оцени
Mitrović IvanaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoOptimizacija biosinteze antagonista skladišnih patogena jabuke primenom Streptomyces hygroscopicus09.07.2018 - 08.08.2018Дисертација
Извештај о оцени
Despotović NikolaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduМашинско инжињерствоСтабилност и осциловање запремински оптерећене правоугаоне нано-плоче уз коришћење нелокалне теорије еластичности09.07.2018 - 08.08.2018Дисертација
Извештај о оцени
Petrović VeljkoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоНаменски језик за визуелизацију евалуирану статистичком анализом малих скупова података09.07.2018 - 08.08.2018Дисертација
Извештај о оцени
Pejčinovska NatašaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduMedicina - Veterinarska medicinHistološke odlike mukoze želuca svinja u različitim uslovima uzgoja06.07.2018 - 05.08.2018Дисертација
Извештај о оцени
Pudar DubravkaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduБиотехничке наукеУтицај услова масовног узгоја на селекцију дужинекрила комараца врсте Stegomyia albopicta (Diptera:Culicidae) и ефекти методе отпуштања стерилнихмужјака05.07.2018 - 04.08.2018Дисертација
Извештај о оцени
Kavran MihaelaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehniĉke naukeNR Formulacije insekticida u funkciji obezbeĊenja biološke efikasnosti biocida namenjenih suzbijanju larvi komaraca (Diptera, Culicidae04.07.2018 - 03.08.2018Дисертација
Извештај о оцени
Бачевић НиколаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеографијаСредње и горње плеистоцене лесно-палеоземљишне секвенце у долини Јужне Мораве04.07.2018 - 03.08.2018Дисертација
Извештај о оцени
Вујановић МилошAkademija umetnosti u Novom SaduУметничка област: Ликовне уметностиАнализа когнитивног виђења као метод ликовне реконструкције03.07.2018 - 02.08.2018Дисертација
Извештај о оцени
Tomaš LidijaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИнжењерство заштите животне средине и заштите на радуMодел управљања биоразградивим отпадом из комерцијалних објеката03.07.2018 - 02.08.2018Дисертација
Извештај о оцени
Иванишевић ИгорPoljoprivredni fakultet u Novom SaduБиотехничке наукеUticaj različitih vrsta goriva na vučni koeficijent korisnosti traktora29.06.2018 - 29.07.2018Дисертација
Извештај о оцени
Trbojević JovanaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaSocio-psihološki prediktori odustajanja od sporta u adolescenciji29.06.2018 - 29.07.2018Дисертација
Извештај о оцени
Nenadić KosaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоРазвој модуларних архитектура веб апликација у паметним мрежама27.06.2018 - 27.07.2018Дисертација
Извештај о оцени
Vaderna RenataFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоАлгоритми и језик за подршку аутоматском распоређивању елемената дијаграма25.06.2018 - 25.07.2018Дисертација
Извештај о оцени
Koprivica VasiljFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментЕфективни менаџмент сајамских институција и привредних изложби25.06.2018 - 25.07.2018Дисертација
Извештај о оцени
Клепић СнежанаFilozofski fakultet u Novom SaduСрпска и јужнословенска књижевност са теоријом књижевностиНови модели у настави српског језика и књижевности22.06.2018 - 22.07.2018Дисертација
Извештај о оцени
Пејановић ЖанаFilozofski fakultet u Novom SaduСрпска књижевностФигура оца у историјској драми српског предромантизма и романтизма22.06.2018 - 22.07.2018Дисертација
Извештај о оцени
Шилић ВеснаFilozofski fakultet u Novom SaduПсихологијаMentalno zdravlje dece na hraniteljstvu: uloga kvaliteta staranja o detetu od strane hranitelja22.06.2018 - 22.07.2018Дисертација
Извештај о оцени
Курузовић НиколинаFilozofski fakultet u Novom SaduПсихологијаIndividualne i socijalne determinante kvaliteta bliskih interpersonalnih odnosa: značaj osobina ličnosti, porodične interakcije i komunikacije22.06.2018 - 22.07.2018Дисертација
Извештај о оцени
Петровић МарицаFilozofski fakultet u Novom SaduСоциологијаСоцијална изопштеност младих у руралним заједницама22.06.2018 - 22.07.2018Дисертација
Извештај о оцени
Džolev IgorFakultet tehničkih nauka u Novom SaduГрађевинско инжењерствоНелинеарна термо-механичка анализа понашања армиранобетонских оквирних конструкција у условима пожарних дејстава21.06.2018 - 21.07.2018Дисертација
Извештај о оцени
Bojić ŽarkoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИнжењерство заштите животне средине и заштите на радуУтицај параметара микроклиме, буке и осветљења на топлотни комфор у радној средини21.06.2018 - 21.07.2018Дисертација
Извештај о оцени
Ilić Mićunović MilanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИнжењерство заштите животне средине и заштите на радуМодел за евалуацију резултата мерења карактеристика прашкастих материја заснован на електронској микроскопији20.06.2018 - 20.07.2018Дисертација
Извештај о оцени
Šešlija MilošFakultet tehničkih nauka u Novom SaduГрађевинско инжењерствоАнализа примене отпадних и рециклираних материјала за израду порозног бетонског коловоза20.06.2018 - 20.07.2018Дисертација
Извештај о оцени

Последња измена: 13.07.2018
АРХИВА
Попис докторских дисертација које су биле на јавном увиду године:
2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014