Претраживање докторских дисертација одбрањених на УНС-у

Докторске дисертације
стављене на увид јавности

ВАЖНО: Примедбе на докторску дисертацију доставити у штампаном облику на адресу Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1. Анонимне примедбе се неће узимати у разматрање.

Докторске дисертације kojе су биле на јавном увиду 30 дана, а нису још одбрањене су доступне на овом линку.
Презиме и имеФакултетНаучна областНаслов радаСтављено на увид јавности у периодуДокумента за преузимање
Zvekić-Svorcan JelenaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaPovezanost funkcijskog stanja šake u osteoartrozi i koštane mase merene centralnom dvostrukom apsorpciometrijom X-zraka kosti kod žena u postmenopauzi14.12.2018 - 13.01.2019Дисертација
Извештај о оцени
Marić BojanaFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportУТИЦАЈ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА ПОЈЕДИНАЧНИХ ЕПИЗОДА АЕРОБНОГ ТРЕНИНГА НА БИОХЕМИЈСКЕ ИНДИКАТОРЕ ЗАМОРА И ОКСИДАТИВНИ СТАТУС КОД КОШАРКАШИЦА13.12.2018 - 12.01.2019Дисертација
Извештај о оцени
Karapandžin JelenaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduNO AgroekonomijaЕКОЛОШКА СВЕСТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА У ВОЈВОДИНИ КАО ДЕТЕРМИНАНТА ПРИМЕНЕ АГРОЕКОЛОШКИХ ПРАКСИ12.12.2018 - 11.01.2019Дисертација
Извештај о оцени
Žekić Stošić MarinaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduVeretinarska medicinaIn vitro ispitivanja uticaja endogenih i egzogenih faktora na funkcionalnu aktivnost neutrofilnih granulocita krava u peripartalnom periodu Jezik12.12.2018 - 11.01.2019Дисертација
Извештај о оцени
Tokin MarinaFilozofski fakultet u Novom SaduMetodika nastaveUnapređivanje pismenog izražavanja u starijim razredima osnovne škole07.12.2018 - 06.01.2019Дисертација
Извештај о оцени
Томић ЈованаPravni fakultet u Novom SaduМеђународно привредно правоЈавно - приватно партнерство у праву Европске уније и Републике Србије07.12.2018 - 06.01.2019Дисертација
Извештај о оцени
Pejić PetarFakultet tehničkih nauka u Novom SaduArhitekturaSistem prezentacije trodimenzionalnih modela arhitektonskih objekata metodom proširene stvarnosti06.12.2018 - 05.01.2019Дисертација
Извештај о оцени
Dević SašaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоПриступи развоју базe података Општег информационог модела за електроенергетске мреже06.12.2018 - 05.01.2019Дисертација
Извештај о оцени
Удицки МирјанаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаАнализа односа степена ухрањености са маркерима инфламације и оксидативног стреса у масном ткиву дојке код жена у репродуктивном периоду оболелих од карцинома дојке05.12.2018 - 04.01.2019Дисертација
Извештај о оцени
Balaban SuzanaEkonomski fakultet u SuboticiЕкономијаУтицај волатилности реалног девизног курса на прилив страних директних инвестиција у земље Западног Балкана05.12.2018 - 04.01.2019Дисертација
Извештај о оцени
Pavić LazarPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduGeografijaRazvoj savremenog poslovnog modela u motelima u Srbiji kao prediktor inovativnosti u tranzitnom turizmu03.12.2018 - 02.01.2019Дисертација
Извештај о оцени
Maravić TatjanaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaUticaj endodontske instrumentacije i restaurativnih procedura na biomehaničke karakteristike endodontski lečenih premolara03.12.2018 - 02.01.2019Дисертација
Извештај о оцени
Kalaš BranimirEkonomski fakultet u SuboticiEkonomijaUticaj direktnih poreza na odabrane makroekonomske agregate zemalja OECD-a03.12.2018 - 02.01.2019Дисертација
Извештај о оцени
Marko OskarFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоПримена иновативних метода машинског учења у биосистемима29.11.2018 - 29.12.2018Дисертација
Извештај о оцени
Đurović SašaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoSavremene metode ekstrakcije koprive (Urtica dioica L.), sastav i primena ekstrakata28.11.2018 - 28.12.2018Дисертација
Извештај о оцени
Lukic GalinaFilozofski fakultet u Novom SaduNauka o književnostiUmetnički detalj u novelama Antona Pavloviča Čehova27.11.2018 - 27.12.2018Дисертација
Извештај о оцени
Arsenov DanijelaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiologijaFiziološki aspekti potencijala vrba (Salix spp.) u asistiranoj fitoremedijaciji kadmijuma upotrebom limunske kiseline27.11.2018 - 27.12.2018Дисертација
Извештај о оцени
Ožvat SanjaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduМашинско инжењерствоMatematičko modeliranje linijskog strujanja vode i transporta nanosa primenom latis Bolcman metode za prirodne vodotoke23.11.2018 - 23.12.2018Дисертација
Извештај о оцени
Cvetković SretenFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentUticaj vrednosti na odnos autentičnog liderstva i interne komunikacije u vojno-organizacijskim sistemima23.11.2018 - 23.12.2018Дисертација
Извештај о оцени
Nikolić DimitrijeFakultet tehničkih nauka u Novom SaduArhitekturaПараметарски модел за проjектовање сложених афиних сводова22.11.2018 - 22.12.2018Дисертација
Извештај о оцени
Ćosović MirsadFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoDizajn i analiza algoritama za distribuiranu estimaciju stanja upotrebom probabilističkih grafičkih modela i primena u pametnim elektroenergetskim mrežama20.11.2018 - 20.12.2018Дисертација
Извештај о оцени
Gardašević DraganaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduПримењена математикаЛокализације Гершгориновог типа за нелинеарне проблеме карактеристичних корена19.11.2018 - 19.12.2018Дисертација
Извештај о оцени

Последња измена: 16.12.2018
АРХИВА
Попис докторских дисертација које су биле на јавном увиду године:
2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014