Презиме и имеФакултетНаучна или уметничка областНаслов радаСтављено на увид јавности у периодуДокумента за преузимање
Бачулов КатаринаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаПолиморфизми гена за рецептор епидермалног фактора раста и васкуларни ендотелни фактор раста код оболелих од оралног планоцелуларног карцинома08.12.2023 - 07.01.2024Дисертација
Извештај о оцени
Манојловић РадославаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеонауке - ТуризамЗначај повезивања ловних и туристичких потенцијала за развој ловног туризма у Војводини07.12.2023 - 06.01.2024Дисертација
Извештај о оцени
Блајваз БраниславаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduФизикаPrimena kooperativne nastave u realizaciji osnovnoškolskih programskih sadržaja fizike27.11.2023 - 27.12.2023Дисертација
Извештај о оцени
Васић ЉумаAkademija umetnosti u Novom SaduДрамске и аудиовизуелне уметностиГлума пред камером24.11.2023 - 24.12.2023Дисертација
Извештај о оцени
Vukobrat AnaFilozofski fakultet u Novom SaduПедагогијаSocijalna interakcija dece sa razvojnim smetnjama u programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja usmerenom na odnose24.11.2023 - 24.12.2023Дисертација
Извештај о оцени
Bajić AleksandraTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoRazvoj i optimizacija funkcionalnog proizvoda od šljive utemeljenog na preferencijama potrošača23.11.2023 - 23.12.2023Дисертација
Извештај о оцени
Војводић СлађанаMedicinski fakultet u Novom SaduФармацијаАнализа течних дијететских суплемената на бази биљних сировина и процена ризика по здравље људи17.11.2023 - 17.12.2023Дисертација
Извештај о оцени
Branovački DunjaAkademija umetnosti u Novom SaduPrimenjene umetnosti i dizajnBestijarijum - simbolizam biološkog i fantazmagoričkog15.11.2023 - 15.12.2023Дисертација
Извештај о оцени
Делић ЈованаTehnološki fakultet Novi SadТехнолошко инжењерствоРазвој екструдираног снек производа унапређеног нутритивног квалитета, формулисаног уз додатак сировина анималног порекла и пивског тропа15.11.2023 - 15.12.2023Дисертација
Извештај о оцени
Kovač MilicaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeVARIJABILNOST DOMAĆEG ORAHA(Juglans regia L.) NAMENJENOGKORIŠĆENJU U AGROŠUMARSKIMSISTEMIMA14.11.2023 - 14.12.2023Дисертација
Извештај о оцени
Prokić SimonaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduПримењена математикаВероватносно закључивање у израчунавању и теорији функционалних типова13.11.2023 - 13.12.2023Дисертација
Извештај о оцени

Последња измена: 11.12.2023
АРХИВА
Попис докторских дисертација које су биле на јавном увиду године:
2022 :: 2021 :: 2020 :: 2019 :: 2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014 :: 2013 :: 2012 :: 2011 :: 2010 :: 2009 :: 2008 :: 2007 :: 2006 :: 2005