Претраживање докторских дисертација и докторских уметничких пројеката одбрањених на УНС-у

Докторске дисертације и докторски уметнички пројекти
стављени на увид јавности у 2016. години

Напомена: за електронске верзије докторских дисертација обратити се др Мирјани Брковић, Централна библиотека УНС-а, телефон 485-2040.
Презиме и имеФакултетНаучна или уметничка областНаслов радаСтављено на увид јавности у периоду
Cvjetković MilenaTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuMenadžmentAnaliza ključnih faktora unapređenja poslovanja i konkurentnosti preduzeća30.12.2016 - 29.01.2017
Bjedov SrđanPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduHemijaSinteza i biološka ispitivanja novih derivata žučnih kiselina29.12.2016 - 28.01.2017
Kačavenda Babović DraganaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaUticaj psihosocijalnih i demografskih obeležja na kvalitet života bolesnika sa hroničnim hepatitisom C23.12.2016 - 22.01.2017
Milutinov MiodragFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоМоделовање, симулација и мерење снаге губитака у феритним језгрима у фреквенцијском опсегу до 1 GHz21.12.2016 - 20.01.2017
Đurašković JasminaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментУнапређење модела ефективног комуницирања електронскe управe са привредним друштвима21.12.2016 - 20.01.2017
Cvejić DraganFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduЕфекти традиционалних и иновативних часова физичког васпитања на побољшање физичке форме повезане са здрављем деце млађег школског узраста16.12.2016 - 15.01.2017
Pavlović SlobodanFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportPrediktori fizičke aktivnosti na času fizičkog vaspitanja15.12.2016 - 14.01.2017
Teofilović BranislavaMedicinski fakultet u Novom SaduFarmacijaBiohemijska i hemijska karakterizacija ekstrakata bosiljka i uticaj farmaceutsko-tehnološke formulacije na glikemijski, lipidni i oksido-redukcioni status kod oglednih životinja15.12.2016 - 14.01.2017
Sakal TiborTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuInformacione tehnologijeMetoda za povezivanje mernog sistema i računarapomoću konverzije podataka iz I2S u TCP/IP protokol15.12.2016 - 14.01.2017
Gajo TeodoraPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduFizikaPomeraj spektralnih linija helijuma u gustoj niskotemperaturnoj plazmi30.11.2016 - 30.12.2016
Lukić NatašaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoSamo-rotirajući impeleri u airlift reaktoru sa spoljašnjom recirkulacijom30.11.2016 - 30.12.2016
Ivančević VladimirFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоПоређење скупова података помоћу графова28.11.2016 - 28.12.2016
Njunjić IvaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiologija - ZoologijaEvolucija,adaptacija i specijacija visoko evoluiranih pećinskih koleoptera roda Anthroherpon Reitter28.11.2016 - 28.12.2016
Folić BorisFakultet tehničkih nauka u Novom SaduГрађевинско инжењерствоСеизмичка анализа бетонских конструкција фундираних на шиповима25.11.2016 - 25.12.2016
Leovac-Maćerak AnitaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduZaštita životne sredineAdsorpciono ponašanje odabranih organskih ksenobiotika na sorbentima relevantnim za tretman voda25.11.2016 - 25.12.2016
Vukobratović BogdanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduEлектротехничко и рачунарско инжењерствоХардверска акцелерација неинкременталних алгоритама за формирање стабала одлуке и њихових ансамбала23.11.2016 - 23.12.2016
Bajčetić JovanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоМоделовање утицаја интензивних промена Сунчевог зрачења на простирање радио таласа18.11.2016 - 18.12.2016
Kiralj ArpadTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoSimultani uticaj energije površine vlakana, geometrije sloja i prirode uljne faze na obradu zauljenih voda koalescentnom filtracijom18.11.2016 - 18.12.2016
Gavanski LazarPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduFizikaOdređivanje Starkovih poluširina spektralnih linija jonizovanog kiseonika i silicijuma, emitovanih iz plazme proizvedene u elektromagnetnoj udarnoj T-cevi09.11.2016 - 09.12.2016
Рончевић ЗоранаTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoОптимизација производње ксантана у лабораторијском биореактору на отпадним водама винарија08.11.2016 - 08.12.2016
Gecić MarkoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоЕнергетски ефикасно дигитално управљање синхроним мотором са сталним магнетима при великим брзинама обртања08.11.2016 - 08.12.2016
Grahovac NadaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoPraćenje ostataka sulfonilurea u zemljištu u realnim uslovima primenom visoko-pritisne tečne hromatografije07.11.2016 - 07.12.2016
Бајић БојанаTehnološki fakultet Novi SadТехнолошко инжењерствоМодел биопроцеса производње ксантана на ефлуентима прехрамбене индустрије04.11.2016 - 04.12.2016
Krunić MomčiloFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоЕстимација потрошње енергије вишејезгарних наменских апликација04.11.2016 - 04.12.2016
Busarčević IvanMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaZnačaj testa inhibicije hemaglutinacije pljuvačke i Lewis fenotipa u ispitivanju udruženosti sekretornog statusa i seronegativnih spondiloartropatija31.10.2016 - 30.11.2016
Petrović Fabijan AleksandraPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiologijaUloga bakteriofaga familije Siphoviridae u lizogenoj konverziji vrste Bordetella bronchiseptica i njihov antimikrobni potencijal28.10.2016 - 27.11.2016
Milojković MilicaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaUticaj darbepoetina alfa na broj glomerula novorođenih miševa sa intrauterusnom restrikcijom rasta28.10.2016 - 27.11.2016
Tomić ŽeljkoTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoMogućnost primеne sintеtičkоg zеоlitа CR-100 (Crystal-Right™) zа аdsоrpciјu аmоniјаkа iz pоdzеmnih vоdа Bаnаtskоg аkvifеrа28.10.2016 - 27.11.2016
Beljić ŽeljkoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоМетода мерења хармоника у реалној дистрибутивној мрежи применом А/Д конвертора двобитне резолуције26.10.2016 - 25.11.2016
Kisić MilicaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоХетерогено интегрисани пасивни индуктивни сензори19.10.2016 - 18.11.2016
Todić VladimirFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментХибридни модел управљања трошковима животног циклуса производа19.10.2016 - 18.11.2016
Japundžić MilošPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduMatematikaUopštena rešenja nekih klasa frakcionih parcijalnih diferencijalnih jednačina18.10.2016 - 17.11.2016
Пушац ЈованаPravni fakultet u Novom SaduГрађанскоправнаУговор о закупу пословних зграда и просторија12.10.2016 - 11.11.2016
Jovanović SlađanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoProcena interakcije i vremena odziva biosignala pri različitim modalitetima fizioloških povratnih sprega10.10.2016 - 09.11.2016
Lazić MarkoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduАрхитектураMодел за архитектонску анализу објеката заснован на BIM технологији и употреби виртуелне реалности03.10.2016 - 02.11.2016
Simin StanislavPoljoprivredni fakultet u Novom SaduВетеринарска медицинаIn vitro ефекат нематофагне гљиве Duddingtonia flagrans нажелудачно-цревне стронгилиде оваца30.09.2016 - 30.10.2016
Mohamoud OmerFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoПроцена регуларности и синхронизма у паралелним биомедицинским временским низовима30.09.2016 - 30.10.2016
Đurković Marić TijanaEkonomski fakultet u SuboticiEkonomske nauke - MarketingImplikacije društvene odgovornosti međunarodnog marketinga u internet promociji turističkih usluga27.09.2016 - 27.10.2016
Lazić GospavaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiologijaPrisustvo i raširenost virusa životinja i lјudi u površinskim vodama Vojvodine27.09.2016 - 27.10.2016
Brdar SanjaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduEлектротехничко и рачунарско инжењерствоАлгоритми интегративног кластеровања података применом ненегативне факторизације матрице23.09.2016 - 23.10.2016
Jerkan DejanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоДинамички модел трофазне кавезне асинхроне машине заснован на методи коначних елемената21.09.2016 - 21.10.2016
Stojaković NatašaMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаПовезаност нивоа преоперативног ризика кардиохируршких болесника и активности медицинских сестара јединице интензивног лечења19.09.2016 - 19.10.2016
Стојковић СандраPravni fakultet u Novom SaduКривично правоУзајамно признавање одлука у кривичним стварима и права окривљеног лица19.09.2016 - 19.10.2016
Fraj JadrankaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoPrimena protein-polimer interakcije za formiranje mikrokapsula sa kontrolisanim otpuštanjem aktivne supstance16.09.2016 - 16.10.2016
Tertei DanielFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoKodizajn arhitekture i algoritama za lokalizacijumobilnih robota i detekciju prepreka baziranih namodelu16.09.2016 - 16.10.2016
Popović ĐorđeMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaZnačaj adiponektina u proceni kardiometaboličkog profila i rizika za razvoj tipa 2 šećerne bolesti kod gojaznih osoba15.09.2016 - 15.10.2016
Đokić InesEkonomski fakultet u SuboticiMarketingSinergetski efekti višedimenzionalnog instrumentarija tržišnog komuniciranja u odabranim zemljama Zapadnog Balkana14.09.2016 - 14.10.2016
Пенић МирјанаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеонауке, ТуризамКвалитет смештајних капацитета као индикатор развијености руралног туризма у Србији13.09.2016 - 13.10.2016
Jakšić SvetlanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduПримењена математикаТипски системи за контролу меморије и права приступа13.09.2016 - 13.10.2016
Boban JasminaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaMultivokselska magnetno-rezonantna spektroskopija mozga kod HIV+ pacijenata12.09.2016 - 12.10.2016
Беретић ИгорFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduУтицаји метаболичких и кинетичких параметара на такмичарске резултате пливача12.09.2016 - 12.10.2016
Цветановић АлександраTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoОптимизација савремених екстракционих поступака за изоловање апигенина из цвета камилице (Chamomilla recutita L.) и карактеризација биолошке активности добијених екстраката09.09.2016 - 09.10.2016
Premović MilicaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaReološka svojstva endodontskih silera09.09.2016 - 09.10.2016
Kukić DraganaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoBiosorpcija jona teških metala iz vode izluženim rezancima šećerne repe09.09.2016 - 09.10.2016
Tomić IvanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduГрафичко инжењерство и дизајнКарактеризација колориметријских вредности отисака штампаних гониохроматским пигментима08.09.2016 - 08.10.2016
Nakomčić JelenaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduHemijaProučavanje korozije bakra u prisustvu odabranih derivata tiazola07.09.2016 - 07.10.2016
Samardžić NatašaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduEлектротехничко и рачунарско инжењерствоАнализа квантних механизама транспорта присутних у мемристивним уређајима на бази наноматеријала07.09.2016 - 07.10.2016
Aleksić DejanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduSaobraćajno inženjerstvoKonvolucije eksternih faktora u oceni rizika vanrednih događaja na železnici01.09.2016 - 01.10.2016
Velicki-Bozejac BranislavaMedicinski fakultet u Novom SaduStomatologijaDentalne erozije i karijesne promene kod pacijenata na dugogodišnjoj inhalatornoj terapiji01.09.2016 - 01.10.2016
Brankov SašaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduInženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na raduMogućnosti korišćenja energije pirolizom poljoprivredne biomase29.08.2016 - 28.09.2016
Катанић НенадPoljoprivredni fakultet u Novom SaduСтoчaрствoПовезаност особина из перформанс теста назимица са величином легла код крмача29.08.2016 - 28.09.2016
Aleksić SretoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentRazvoj funkcionalnog modela organizacionog dizajna industrijskih sistema26.08.2016 - 25.09.2016
Mitrović AnđelijaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduMašinsko inženjerstvoМоделирање процеса обраде резањем26.08.2016 - 25.09.2016
Tašin SlobodanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduMašinsko inženjerstvoОптимални дијагностички пакет параметара за детекцију кавитацијских режима у центрифугалним пумпама26.08.2016 - 25.09.2016
Bulajić AleksandarFakultet tehničkih nauka u Novom SaduСаобраћајно инжењерствоОбележја страдања пешака на пешачким прелазима регулисаним светлосном сигнализацијом26.08.2016 - 25.09.2016
Jakimov DimitarPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiohemijaUticaj modifikovanih steroidnih jedinjenja na ćelijski ciklus, indukciju apoptoze i nastanak genetskih oštećenja u humanim tumorskim ćelijama26.08.2016 - 25.09.2016
Đukić NevenaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaEfikasnost lečenja bolesnika u IIIA stadijumu nemikrocelularnog karcinoma bronha operisanih nakon neoadjuvantne terapije25.08.2016 - 24.09.2016
Грабеж СањаFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментМодел примене лин система у малопродаји трајних потрошних добара17.08.2016 - 16.09.2016
Čerepnalkovska SonjaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentModel unapređenja integrisanog sistema menadžmenta na osnovu rizika17.08.2016 - 16.09.2016
Aćin VladimirPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeRokovi i gustine setve u funkciji prinosa ozime pšenice u dugotrajnom polјskom ogledu17.08.2016 - 16.09.2016
Iliopulos AnastasiosAsocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanjaMenadžment u sportuSport kao interkulturna i simbolička komunikacija15.08.2016 - 14.09.2016
Harhaji SanjaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaSocijalno-medicinski aspekti depresivnih poremećaja u Vojvodini11.08.2016 - 10.09.2016
Radić IvanaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaGojaznost i fizička neaktivnost kao javnozdravstveni problemi odraslog stanovništva Vojvodine11.08.2016 - 10.09.2016
Vasiljević IvanaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoUticaj sirovinskog sastava i tehnološkog postupka na sadržaj metala u čokoladnim i krem proizvodima04.08.2016 - 03.09.2016
Bošković SvetlanaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduHemijaFitohemijski sastav, lekoviti potencijal i senzorne karakteristike sorti vrsta Brassica oleracea L. i Brassica rapa L. (Brassicaceae) iz organskog i konvencionalnog sistema proizvodnje04.08.2016 - 03.09.2016
Ahmed Essawet NajmiTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoFunkcionalne karakteristike fermentisanog čajnog napitka obogaćenog CoffeBerry®-jem03.08.2016 - 02.09.2016
Njagulj VesnaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaOptimizovani protokol magnetno-rezonantne vizuelizacije zgloba kolena na aparatu jačine 3 Tesla02.08.2016 - 01.09.2016
Belović MionaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoIskorišćenje sporednog produkta prerade paradajza kao sirovine za prehrambene proizvode sa dodatom vrednošću02.08.2016 - 01.09.2016
Недељковић Кнежевић МиленаDoktorske disertacije iz interdisciplinarne odnosno multidisciplinarne oblasti na Univerzitetu u Novom SaduЕкономија, Mенаџмент, ПсихологијаПсихолошке детерминанте предузетничке оријентације у сервисном сектору01.08.2016 - 31.08.2016
Ванић ТатјанаDoktorske disertacije iz interdisciplinarne odnosno multidisciplinarne oblasti na Univerzitetu u Novom SaduТуризам и Менаџмент људских ресурсаИндивидуални и организациони корелати квалитета односа лидера и следбеника (LMX теорија) у туристичком и јавном сектору01.08.2016 - 31.08.2016
Šarić BojanaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoIskorišćenje tropa borovnice i maline u formulaciji bezglutenskog keksa sa dodatom vrednošću01.08.2016 - 31.08.2016
Стојићевић ГоранPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеографијаБиоклиматска слика Западне Србије у функцији туризма29.07.2016 - 28.08.2016
Тасић ЈеленаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduТуризамЕногастрономски туристички производ руралног подручја Шумадије и његов утицај на задовољство туриста29.07.2016 - 28.08.2016
Popović MaricaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоФотоакустички одзив трансмисионе фотоакустичке конфигурације и анализа резонантних феномена за двослојне узорке са топлотном меморијом28.07.2016 - 27.08.2016
Ćulafić JelenaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaSerumska koncentracija hepcidina kao pokazatelj rezervi gvožđa u dece sa sideropenijskom anemijom28.07.2016 - 27.08.2016
Delić JadrankaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduGeonauke, TurizamLovni turizam u zaštićenim područjima Vojvodine27.07.2016 - 26.08.2016
Урошев МаркоPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеографијаХидролошке суше у сливу Велике Мораве27.07.2016 - 26.08.2016
Stefanović JelenaAsocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanjaRodne studijeRodni stereotipi u romanima lektire drugog ciklusa osnovne škole25.07.2016 - 24.08.2016
Kukić BiljanaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaDetekcija intervalnih malignih i premalignih lezija debelog creva kod bolesnika sa urednim nalazom na inicijalnoj kolonoskopiji25.07.2016 - 24.08.2016
Jovanov DejanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduInženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na raduModel optimizacije monitoringa deponijskog gasa i procedne vode na zatvorenim deponijama25.07.2016 - 24.08.2016
Соларевић МилицаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеографијаОпадање фертилитета у Сремској Митровици и Шапцу22.07.2016 - 21.08.2016
Babić TatjanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduArhitekturaКреативни процеси и могући исходи савремених архитектонских пракси; Студија случаја: Нови Сад 1980-2010.22.07.2016 - 21.08.2016
Škobić SlađanaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeМогућност гајења иђирота (Acorus calamus L.) у циљу смањења притиска на природну популацију21.07.2016 - 20.08.2016
Čobanović KsenijaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduStočarstvoSadržaj uree u mleku, parametri plodnosti i mlečnosti holštajn frizijskih krava u organskoj i konvencionalnoj proizvodnji21.07.2016 - 20.08.2016
Ivkov VesnaDoktorske disertacije iz interdisciplinarne odnosno multidisciplinarne oblasti na Univerzitetu u Novom SaduEtnomuzikologija i Muzička pedagogijaHarmonika u narodnoj i školskoj praksi: fenomenologija i pedagoški aspekti21.07.2016 - 20.08.2016
Veljić MiljanPoljoprivredni fakultet u Novom SaduStočarstvoSvetlosni program, gustina naseljenosti i sastav obroka u funkciji proizvodnih parametara,kvaliteta mesa i dobrobiti brojlerskih pilića21.07.2016 - 20.08.2016
Fischer JelenaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduInustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentIstraživanje razvijenosti konstitutivnih elemenata profesije inženjer menadžmenta21.07.2016 - 20.08.2016
Aleksić AleksandraTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuTehničko tehnološkaOdređivanje složenosti operativnih projekata i modelovanje procesa upravljanja neizvesnošću i rizikom projekta21.07.2016 - 20.08.2016
Настасић АлександраTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuИндустријско инжењерство и менаџментОрганизациона култура и задовољство корисника у високошколским установама21.07.2016 - 20.08.2016
Пауњорић ПераTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuIndustrijsko inženjerstvoМетоде одржавања и њихов утицај на поузданост сложених машина на површинским коповима21.07.2016 - 20.08.2016
Митић СинишаTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentУтицај информационих технологија на организационе перформансе предузећа у Србији21.07.2016 - 20.08.2016
Микић ДанилоTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuIndustrijsko inženjerstvoМоделирање машинских техничких система коришћењем трансформационих матрица21.07.2016 - 20.08.2016
Jovanić DušanTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuIndustrijsko inženjerstvoModelovanje integralnog procesa zavarivanja i softverska podrška21.07.2016 - 20.08.2016
Kovačević MiodragTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuIndustrijsko inženjerstvoModelovanje procesa kondenzacije vlažnih produkata sagorevanja kod gasnih kotlova sa aspekta povećanja energetske efikasnosti21.07.2016 - 20.08.2016
Kucora IštvanTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuIndustrijsko inženjerstvoDijagnostika oštećenja i procena preostalog životnog veka cevi etilenskih peći21.07.2016 - 20.08.2016
Jovanović AleksandarMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaPsihički poremećaji nakon ishemijskog moždanog udara20.07.2016 - 19.08.2016
Sremčev NemanjaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentРазвој конфигуратора сложених производа применом поступка груписања20.07.2016 - 19.08.2016
Bojinović Rodić DraganaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaEfikasnost dekongestivne i presoterapije kod pacijentkinja sa limfedemom ruke nakon operacije karcinoma dojke20.07.2016 - 19.08.2016
Kiralj IštvanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoПроширена теорија просторних вектора за одређивање параметара еквивалентне шеме асинхроних мотора19.07.2016 - 18.08.2016
Karan MladenMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaKorelacija kliničkog i radiološkog nalaza sa prisustvom neuropsiholoških posledica kod povređenih sa blagim traumatskim oštećenjem mozga19.07.2016 - 18.08.2016
Rastović MarinaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaAnaliza odnosa mase i distribucije masnog tkiva sa varijabilnošću srčane frekvencije kod gojaznih osoba različitih metaboličkih profila19.07.2016 - 18.08.2016
Šolajić NenadMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaPrognostički značaj gustine tumorskih pupoljaka i citoplazmatskih pseudofragmenata u tumorskom tkivu karcinoma kolona kod bolesnika u stadijumu II18.07.2016 - 17.08.2016
Lalić GoranFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentРазвој модела рачунаром подржане набавке заснованог на практичним аспектима менаџмента квалитетом18.07.2016 - 17.08.2016
Košutić MilenkoTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoEkstrudirani fleks proizvod sa dodatkom divljeg origana i konzumnog suncokreta kao funkcionalnih komponenti18.07.2016 - 17.08.2016
Tomić MilošFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentУнапређење модела организације и управљања пословним процесима уиндустријским услужним предузећима18.07.2016 - 17.08.2016
Poznanović NenadFakultet tehničkih nauka u Novom SaduMašinsko inženjerstvoПрилог кинематичкој синтези механизама у системима ослањања моторних возила18.07.2016 - 17.08.2016
Мунтеану ВалеријаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаУтврђивање морфолошких типова пинеалне жлезде хистолошком и методом компјутеризоване томографије18.07.2016 - 17.08.2016
Skočajić DejanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduАрхитектураОднос архитектуре и пејзажа у стваралаштву Андреа Паладија и примена његових принципа у савременој пејзажној архитектури15.07.2016 - 14.08.2016
Kukučka MiroslavTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoUklanjanje visokog sadržaja organskih i neorganskih polutanata iz podzemnih voda Vojvodine primenom nanofiltracije15.07.2016 - 14.08.2016
Рашета МиленаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduХемијаДетекција биоактивних супстанци одабраних врста гљива рода Ganoderma (Basidiomycota) и њихова биолошка активност15.07.2016 - 14.08.2016
Rašović PredragMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaZnačaj intraoperativnog mehaničkog ispiranja u prevenciji kontaminacije kalema kod rekonstrukcije prednje ukrštene veze kolena15.07.2016 - 14.08.2016
Suknjaja VesnaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaPovezanost vremena nastanka multiple skleroze sa karakteristikama kliničke slike, toka bolesti, nalazima nuklearne magnetne rezonance i likvora15.07.2016 - 14.08.2016
Мијатовић ИринаPoljoprivredni fakultet u Novom Saduветеринарска медицинаMolekularna karakterizacija i antimikrobna osetljivost Salmonella enterica podvrste enterica izolovanih od živine sa područja Crne Gore15.07.2016 - 14.08.2016
Bajrić RusmirFakultet tehničkih nauka u Novom SaduМашинско инжењерствоПрилог идентификацији оштећења зупчастих парова применом техника анализе сигнала механичких вибрација15.07.2016 - 14.08.2016
Кићовић ДушанPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеонаукеВалоризација и регионализација туристичко-географских потенцијала Старог Влаха и Рашке14.07.2016 - 13.08.2016
Nedović MajaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduПримењена математикаШуров комплемент и теорија Х-матрица14.07.2016 - 13.08.2016
Milanović Aleksandar RudnikFakultet tehničkih nauka u Novom SaduАрхитектураРазвој подземних стамбених објеката и њихова савремена примена у Србији14.07.2016 - 13.08.2016
Donevski DraganFakultet tehničkih nauka u Novom SaduMašinsko inženjerstvoIstraživanje primene naoružanja na lakim terenskim točkaškim vozilima14.07.2016 - 13.08.2016
Ristevski MimiPoljoprivredni fakultet u Novom SaduMedicina –Veterinarska medicinaIdentifikacija faktora rizika kod krava u peripartalnom periodu značajnih za nastanak hromosti u laktaciji13.07.2016 - 12.08.2016
Rajilić SnježanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduSaobraćajno inženjerstvoRazvoj modela železničkog prevoza putnika u integrisanim transportnim sistemima13.07.2016 - 12.08.2016
Jakšić KrstoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentRazvoj malih preduzeća i preduzetništva u uslovima krize13.07.2016 - 12.08.2016
Kurunci ZoltanPoljoprivredni fakultet u Novom SaduPoljoprivredna tehnikaUticaj tehnika obrade, đubrenja i aplikacije pesticida na osobine zemljišta13.07.2016 - 12.08.2016
Fojkar OliverPoljoprivredni fakultet u Novom SaduAgronomijaAzotofiksirajuće cijanobakterije u zemljištima Vojvodine i njihova ultrastrukturna i genetička karakterizacija13.07.2016 - 12.08.2016
Živkov DejanEkonomski fakultet u SuboticiEkonomijaEfekti prelivanja finansijskih šokova na tržišta akcija i deviznog kursa u odabranim zemljama u usponu12.07.2016 - 11.08.2016
Kitić GoranFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоМикроталасни сензори влажности земљишта засновани на компонентама са дистрибуираним параметрима12.07.2016 - 11.08.2016
Terek PalFakultet tehničkih nauka u Novom SaduМaшинско инжењерствоУнапређење квалитета алата за ливење под притиском применом технологија инжењерства површина12.07.2016 - 11.08.2016
Lukač ŽeljkoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоАлгоритми за интерполацију уз очување структуре слике12.07.2016 - 11.08.2016
Šobot Matić ZoranaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментИстраживање услова за смањење ризика приликом осигурања моторних возила12.07.2016 - 11.08.2016
Frank AnaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduГрађевинско инжењерствоРазвој методологије за процену индикатора у циљу унапређења климатолошке суше12.07.2016 - 11.08.2016
Sando SnežanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментРазвој модела квантификовања ризика у инжењерском одлучивању11.07.2016 - 10.08.2016
Jakovljević RadomirFakultet tehničkih nauka u Novom SaduGrаđеvinskо inžеnjеrstvоОptimizаciја sаstаvа nоsеćеg slоја kоlоvоznе kоnstrukciје nа bаzi аgrеgаtа оd hlаdnо rеciklirаnоg аsfаltа sа аspеktа mеhаničkih kаrаktеristikа11.07.2016 - 10.08.2016
Pajić MilošMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaKlinički značaj načina određivanja torakalnih indeksa u dijagnostici i terapijskom tretmanu pektus ekskavatuma kod dece11.07.2016 - 10.08.2016
Ilić BiljanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduГрађевинско инжењерствоУтицај термички и механохемијски активиране каолинске глине на механичка својства и структуру цементних композита11.07.2016 - 10.08.2016
Šulc JovanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduМехатроникаПовишење енергетске ефикасности програмабилног пнеуматског манипулатора у контактним задацима11.07.2016 - 10.08.2016
Баљ Барбир СветланаMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaUltrasonografija pluća u dijagnostici i praćenju pneumonija kod dece08.07.2016 - 07.08.2016
Mladenović ValentinaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментУправљање процесoм еко маркетинга помоћу PLM алата08.07.2016 - 07.08.2016
Љајко ЕугенPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduМатематикаУтицај GeoGebra-е на предавање и учење аналитичке геометрије у средњој школи08.07.2016 - 07.08.2016
Janićijević StefanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduПримењена математикаМетоде промена формулација и околина за проблем максималне клике графа08.07.2016 - 07.08.2016
Tomić FilipPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduMatematikaNova vrsta regularnosti sa primenama na talasni front08.07.2016 - 07.08.2016
Jakšić SmiljanaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduMatematikaDistributions and ultradistributions on R+d through Laguerre expansionswith applications to pseudo-dierential operators with radial symbols08.07.2016 - 07.08.2016
Алишић ЖељкаFilozofski fakultet u Novom SaduФилозофијаPlatonov pojam Erosa08.07.2016 - 07.08.2016
Дамњановић ЖанаFilozofski fakultet u Novom SaduНаука о књижевностиKnjiževno-kulturološki koncept lika žene upostkolonijalnoj književnosti08.07.2016 - 07.08.2016
Гак ДраганаFilozofski fakultet u Novom SaduМетодика наставе енглеског језикаIzrada kursa poslovnog engleskog jezika sa ciljem razvoja pragmatičke kompetencije značajne zaunapređenje poslovne komunikacije08.07.2016 - 07.08.2016
Ostojić NatalijaAsocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanjaMenadžment u sportuЕфекти екскурзије ученика основне школе као облик образовно-рекреативних и туристичких кретања у Војводини07.07.2016 - 06.08.2016
Blagojević AleksandarFakultet tehničkih nauka u Novom SaduСаобраћајно инжењерствоМоделирање ефикасности и ефективности жељезничких оператера07.07.2016 - 06.08.2016
Kuhajda DanijelaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaFaktori rizika koji utiču na ishod respiratorne rehabilitacije kod pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolesti pluća07.07.2016 - 06.08.2016
Barišić SavaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaUticaj operacije katarakte na vrednost intraokularnog pritiska06.07.2016 - 05.08.2016
Mitrović NebojšaFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduDruštveno-humanističke naukeEfekti programiranog tekvondo vežbanja na neke antropološke karakteristike učenika mlađeg školskog uzrasta06.07.2016 - 05.08.2016
Димитрић Р. ДраганаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеографијаИзлетничко-рекреативни туризам становништва Београда на простору града Београда, у Војводини, западној и источној Србији06.07.2016 - 05.08.2016
Милошевић Б. ДраганаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеографијаМогућности примене програмиране наставе географије у складу са образовним стандардима у основној школи06.07.2016 - 05.08.2016
Jakšić DamjanFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduDruštveno-humanističke naukeEfekti primene kinezioloških tretmana na motoričke, morfološke i intelektualne dimenzije predškolske dece06.07.2016 - 05.08.2016
Bugarski DušankaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiologijaUticaj raličitih supstrata na morfološka,fiziološka i hemijska svojstva odabranih sojeva gljve bukovače Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. 187105.07.2016 - 04.08.2016
Trudić AnikaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaFenotipsko i genotipsko dokazivanje karbapenemaza kod multirezistentnih sojeva Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae05.07.2016 - 04.08.2016
Маринковић ИванPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеографијаРазлике у смртности становништва Србије по полу05.07.2016 - 04.08.2016
Petrović MarinaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduMetodika nastave prirodnih nauka, matematike, informatike i računarstvaModel e-učenja za podršku razvoju informatičkih kompetencija zaposlenih u obrazovanju05.07.2016 - 04.08.2016
Pejčić DušankaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduInženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na raduModel procene uticaja hemijskih toksičnih supstanci poreklom iz higijenskih sredstava na životnu sredinu05.07.2016 - 04.08.2016
Milivojević MarijaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehniĉke naukeKvalitet semena samooplodnih linija kukuruza različitih grupa zrenja i genetičke osnove05.07.2016 - 04.08.2016
Knežević TatjanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментОднос професионалног и животног стила запослених и стила управљања организацијом05.07.2016 - 04.08.2016
Панић МиленаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеонаукеКонцептуални оквир за процену социјалне рањивости од природних хазарда у Србији04.07.2016 - 03.08.2016
Vasić SlobodanAsocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanjaRodne studijeRodni identiteti u intersekciji sa etniĉkim i religijskim: na primeru istraživanja Banatskih Bugarki u Srbiji, Rumuniji i Bugarskoj04.07.2016 - 03.08.2016
Вицковић ТањаPravni fakultet u Novom SaduГрађанскоправнаПравна дејства државине у савременом праву04.07.2016 - 03.08.2016
Tomović NenaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduSaobraćajno inženjerstvoPrilog istraživanju uticaja modela integrisanog sistema menadžmenta na performanse transportnih organizacija01.07.2016 - 31.07.2016
Marinović BudimirkaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduМашинско инжењерствоПримјена мултикритеријумске анализе у процесима планирања и рада малих хидроелектрана01.07.2016 - 31.07.2016
Вулетић Ракић ЈеленаMedicinski fakultet u Novom SaduСтоматологијаИспитивање биокомпатибилности објеката од полимера произведених адитивном технологијом за примену у области стоматологије30.06.2016 - 30.07.2016
Božilović BoškoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduEлектротехничко и рачунарско инжењерствоБиометријско обележје за препознавање говорника: дводимензионална информациона ентропија говорног сигнала30.06.2016 - 30.07.2016
Roš TatjanaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaUčestalost, vrsta i lokalizacija premalignih i malignih lezija kože kod bolesnika nakon transplantacije bubrega30.06.2016 - 30.07.2016
Obadović MilicaEkonomski fakultet u SuboticiEkonomske naukeUpravljanje tržišnim rizicima osiguravajućih društava28.06.2016 - 28.07.2016
Savić DragišaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiologijaDiverzitet gljiva razdela Ascomycota na području Fruške gore sa posebnim osvrtom na red Helotiales27.06.2016 - 27.07.2016
Одаџић ВеснаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiologijaЕфикасност примене образовно рачунарског софтвера у настави биологије у гимназији27.06.2016 - 27.07.2016
Ilinčić DejanMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaProcena endoskopske minimalno invazivne tireoidektomije u nodoznim oboljenjima štitaste žlezde27.06.2016 - 27.07.2016
Erdeljan MihajloPoljoprivredni fakultet u Novom Saduveterinarska medicinaIstraživanje influence kopitara sa različitim epizootiološkim i kliničkim nalazima infekcije27.06.2016 - 27.07.2016
Миловановић МилошPoljoprivredni fakultet u Novom SaduЕкономијаMogući efekti integracije u EU na poljoprivredu Srbije27.06.2016 - 27.07.2016
Бајчетић РаткоPoljoprivredni fakultet u Novom SaduБиотехничке наукеИдентификација доминантних учесника у партиципативном моделу одлучивања у водопривреди27.06.2016 - 27.07.2016
Jakovljević AnaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaPrognostički značaj laboratorijskih pokazatelja uteroplacentalne cirkulacije kod trudnica sa hipertenzijom i preeklampsijom24.06.2016 - 24.07.2016
Станојевић СлободанPoljoprivredni fakultet u Novom SaduВетеринарска медицинаEpizootiološki modeli kontrole i mogućnosti primene molekularne dijagnostike u cilju unapređenja aktivnog nadzora enzootske leukoze goveda24.06.2016 - 24.07.2016
Ćelić ĐorđeFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментКључни фактори успешности малих и средњих предузећа у условима транзиције24.06.2016 - 24.07.2016
Mladenović MilanAsocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanjaMedicinska fizika i medicinsko inženjerstvoPolne razlike u mehanizmima vegetativne regulacije srčane frekvencije23.06.2016 - 23.07.2016
Bešlić DraganaEkonomski fakultet u SuboticiEkonomske naukeRevizorska procena stečajnog rizika klijenta23.06.2016 - 23.07.2016
Bešlić IvanaEkonomski fakultet u SuboticiEkonomske naukePrimena modela za otkrivanje manipulativnog finansijskog izveštavanja u reviziji23.06.2016 - 23.07.2016
Vitomir JelenaEkonomski fakultet u SuboticiEkonomijaStrategijsko upravljanje korporativnim performansama u funkciji kapitala banke u zemljama Zapadnog Balkana23.06.2016 - 23.07.2016
Samardžija GolubMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaPatohistološka procena tumorske regresije kod nemikrocelularnih karcinoma pluća posle neoadjuvantne terapije23.06.2016 - 23.07.2016
Savić Tot TijanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentRazvoj modela strategijskog menadžmenta ljudskih resursa u funkciji sticanja konkurentske prednost23.06.2016 - 23.07.2016
Pitka PavleFakultet tehničkih nauka u Novom SaduСаобраћајно инжењерствоОптимизација линијских система јавног превоза путника23.06.2016 - 23.07.2016
Kulić FahrudinFakultet tehničkih nauka u Novom SaduMaшинскo инжeњeрствoMултикритеријска оптимизација инструмената енергетске политике кориштења биомасе21.06.2016 - 21.07.2016
Unterberger MarijaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduSaobraćajno inženjerstvoRazvoj modela pristupa poštanskoj mreži21.06.2016 - 21.07.2016
Andrašić JelenaEkonomski fakultet u SuboticiEkonomijaFinansijski aspekti poslovnog restrukturiranja preduzeća u zemljama Jugoistočne Evrope21.06.2016 - 21.07.2016
Velojić MiljanPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeKvantifikacija procesa eolske erozije na Deliblatskoj peščari20.06.2016 - 20.07.2016
Đanić MajaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicina, FarmacijaUticaj soli žučnih kiselina na prodor i metabolizam simvastatina u probiotskim bakterijama20.06.2016 - 20.07.2016
Gavrilović MarjanaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiologijaRuderalna flora Novog Sada kao potencijalni prirodni resurs lekovitog bilja20.06.2016 - 20.07.2016
Јованчевић ДејанFilozofski fakultet u Novom SaduФилозофске наукеHegelov i Aristotelov pojam filozofije o praktičkom20.06.2016 - 20.07.2016
Станкић МиланкаFilozofski fakultet u Novom SaduСрпска књижевнсотПримена корелацијско-интеграцијског система у средњошколској настави српског језика и књижевности (у функцији побољшања постигнућа ученика на крају школске године)20.06.2016 - 20.07.2016
Пивнички ЈасминаFilozofski fakultet u Novom SaduНаука о књижевностиЛирске народне песме у школским програмима20.06.2016 - 20.07.2016
Марковић БранкицаFilozofski fakultet u Novom SaduЛингвистикаВиноградарска терминологија Војводине20.06.2016 - 20.07.2016
Ракић КармелаFilozofski fakultet u Novom SaduЛингвистикаЛексиколошки и лексикографски статус актуелних позајмљеница у српском језику20.06.2016 - 20.07.2016
Радаковић СтрахињаFilozofski fakultet u Novom SaduИсторијаАнтичка прошлост у Србији у уџбеницима историје између два светска рата20.06.2016 - 20.07.2016
Ковачевић ДаркоFilozofski fakultet u Novom SaduЛингвистикаKontrastivna analiza žanra u tekstovima o klasičnoj muzici na engleskom i srpskom jeziku20.06.2016 - 20.07.2016
Илић СлађанаFilozofski fakultet u Novom SaduНаука о књижевностиТипови фантастике у прози Радована Белог Марковића20.06.2016 - 20.07.2016
Булатовић БорисFilozofski fakultet u Novom SaduСрпска књижевностИдеолошки аспекти у критичком и књижевноисторијском сагледавању српске књижевности у 20. веку20.06.2016 - 20.07.2016
Кирда Болхорвес ВладимирFilozofski fakultet u Novom SaduTeorija književnostiUtopija u delu Herberta Džordža Velsa i Gabrijela Kosteljnika20.06.2016 - 20.07.2016
Перуновић РужаFilozofski fakultet u Novom SaduНаука о књижевностиЈеврејски архетип у прози Александра Тишме (романи Књига о Бламу и Употреба човека)20.06.2016 - 20.07.2016
Балаж Арт ВалеријаFilozofski fakultet u Novom SaduФолклористика и историја културеА BÁCSKAI MAGYAR SAJTÓ ÉS KÖNYVKIADÁSIRODALMI VETÜLETEI 1947–1952 KÖZÖTT(КЊИЖЕВНОСТ У МАЂАРСКОЈ ШТАМПИ ИИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ У БАЧКОЈ УПЕРИОДУ 1947–1952 ГОДИНЕ)20.06.2016 - 20.07.2016
Огњеновић ВишњаTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuInformacione tehnologijeAproksimativna diskretizacija tabelarno organizovanih podataka17.06.2016 - 17.07.2016
Mimić GordanPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduFizikaNelinearna dinamička analiza fizičkih procesa u žiivotnoj sredini17.06.2016 - 17.07.2016
Milosavljević AleksandarMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaPrediktori ishoda operativnog lečenja pacijenata sa koronarnom i karotidnom arteriosklerozom17.06.2016 - 17.07.2016
Lalović NenadMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaFaktori rizika značajni za nastanak dehiscencije staplerskih anastomoza kod pacijenata operisanih zbog karcinoma rektuma17.06.2016 - 17.07.2016
Лајшић ХеленаDoktorske disertacije iz interdisciplinarne odnosno multidisciplinarne oblasti na Univerzitetu u Novom SaduMenadžment ljudskih resursa i Informacioni sistemiRazvoj modela upravljanja ljudskim resursima uz podršku informacionih tehnologija16.06.2016 - 16.07.2016
Николић ВојканTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuИнформационе технологијеModelovanje i pretraživanje nad nestruktuiranim podacima i dokumentima u e-Upravi Republike Srbije16.06.2016 - 16.07.2016
Čanković DušanMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaMultidimenzionalni pristup u proceni stanja oralnog zdravlja odraslog stanovništva Srbije16.06.2016 - 16.07.2016
Ивковић ЈованTehnički fakultet Mihajlo Pupin u Zrenjaninuинформационе технологијеМетоде и поступци убрзавања операција и упита у великим системима база и складишта података (Big Data sistemi)16.06.2016 - 16.07.2016
Šolaja MilanFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduDruštveno-humanističke naukeEfekti eksperimentalnog tretmana na razvoj brzinske izdržljivosti kod devojčica15.06.2016 - 15.07.2016
Krklješ DamirFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоПројектовање капацитивног сензора угла и угаоне брзине инкременталног типа на флексибилним супстратима14.06.2016 - 14.07.2016
Kozarić LjiljanaGrađevinski fakultet u SuboticiГрађевинарствоVibracije izazvane ljudskim delovanjem kod spregnutih međuspratnih konstrukcija tipa drvo-laki beton14.06.2016 - 14.07.2016
Sandić-Stanković DraganaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарскo инжењерствоМулти-резолуциона мера за објективну оцену квалитета синтетизованих слика ФТВ видео сигнала13.06.2016 - 13.07.2016
Halaši SabolčFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportTelesna struktura i motorički status kao prediktori kvaliteta života dece mlađeg školskog uzrasta13.06.2016 - 13.07.2016
Marić AndreaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоМетоде за побољшање РФ перформанси микро-индукторских и трансформаторских структура13.06.2016 - 13.07.2016
Maletin MiljenMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaSudskomedicinski aspekti promene koncentracije etanola u biološkim uzorcima čuvanim u kontrolisanim laboratorijskim uslovima10.06.2016 - 10.07.2016
Ilić JanaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaPovezanost između različitih faktora rizika za pojavu osteoporoze i koštane mase u postmenopauznih žena09.06.2016 - 09.07.2016
Janković ZdenkoFakultet tehničkih nauka u Novom Sadusaobraćajno inženjerstvoРазвој модела за прорачун ризика у логистичким системима опасних материја08.06.2016 - 08.07.2016
Stajić DraganMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaAnaliza respiratornih poremećaja tokom spavanja kod žena sa rizičnim trudnoćama08.06.2016 - 08.07.2016
Mirosavljević MilanPoljoprivredni fakultet u Novom SaduAgronomijaVarijabilnost filohrona i akumulacije suve materije različitih genotipova pšenice i ječma08.06.2016 - 08.07.2016
Vujasinović VukPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukePrinos i kvalitet mladog krompira u zavisnosti od agrotehničkih mera i agroekoloških uslova proizvodnje08.06.2016 - 08.07.2016
Gvozdenac SonjaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduFitofarmacijaBiološki potencijal gajenih biljaka u detekciji zagađenja vode i sedimenta07.06.2016 - 07.07.2016
Пењишевић ИванаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеографијаГеографски аспекти регионалног развоја Западног Поморавља07.06.2016 - 07.07.2016
Sazdanić-Velikić DanicaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaPrognostički faktori za preživlјavanje kod gerijatrijskih bolesnika sa uznapredovalim stadijumom nemikrocelularnog karcinoma bronha06.06.2016 - 06.07.2016
Santrač JelicaAsocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanjaMenadžment u obrazovanjuPedagoški pristupi u radu sa učenicima na bolničkom lečenju03.06.2016 - 03.07.2016
Golik-Perić DraganaAsocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanjaSportska medicina sa fizikoterapijomRazlike u izokinetičkim parametrima natkolene muskulature u odnosu na bol u leđima03.06.2016 - 03.07.2016
Домуз СанелаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаПреваленција симптома астме код деце узраста од 6 до 15 година на територији Републике Српске03.06.2016 - 03.07.2016
Petrušić DarkoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoSemantičko modelovanje i ontološka integracija elektronskih servisa Otvorene vlade03.06.2016 - 03.07.2016
Basta Nikolić MarijanaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaMagnetnorezonantna sekvenca difuzionog kretanja u proceni metastatske invazije limfnih čvorova kod malignih tumora ženskih polnih organa03.06.2016 - 03.07.2016
Watson MalcolmPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduHemijaUklanjanje arsena u tretmanu vode za piće primenom sorpcionih i koagulacionih procesa03.06.2016 - 03.07.2016
Zeljković ŽeljkoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduГрафичко инжењерство и дизајнСистем за идентификацију процесних параметара штампе03.06.2016 - 03.07.2016
Vapa IvanaMedicinski fakultet u Novom SaduFarmacijaUticaj dužine hidrofobnog segmenta homolognih polisorbata na termodinamičke parametre binarnih mešovitih micela polisorbata i Тritona X-10001.06.2016 - 01.07.2016
Ajtić RastkoPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduEkologijaBiologija i ekologija ribarice (Natrix tessellata Laurenti, 1768 (Reptilia: Serpentes, Colubridae), na ostrvu Golem Grad (Prespansko jezero, Republika Makedonija)31.05.2016 - 30.06.2016
Bolić Trivunović VioletaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiologija / EkologijaMorfološka i genetička raznovrsnost vrsta Carassius auratus sa teritorije Vojvodine i peripanonske oblasti30.05.2016 - 29.06.2016
Medić SnežanaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaSeroprevalencija i epidemiološke karakteristike varičele i herpes zostera u AP Vojvodini30.05.2016 - 29.06.2016
Krunić TanjaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduMatematikaNumeričke procedure u definisanju pravilnih rešenja zakona održanja30.05.2016 - 29.06.2016
Stričević LazarFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоПриступ агрегацији мрежних веза у оперативном систему са микројезгром30.05.2016 - 29.06.2016
Peričin Starčević IvanaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaNeurofiziološki aspekt prvog gubitka svesti kod dece30.05.2016 - 29.06.2016
Džinić VladislavMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaMorfološke karakteristike makule kao prognostički faktor poboljšanja vidne oštrine u terapiji pacijenata obolelih od dijabetesnog makularnog edema27.05.2016 - 26.06.2016
Sladojević MiroslavaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaMetode istraživanja podataka u evaluaciji intra-hospitalnog ishoda obolelih od akutnog infarkta miokarda lečenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom27.05.2016 - 26.06.2016
Rastovac DraganFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoAnaliza energetske efikasnosti isporuke multimedijalnih servisa u mobilnim ćelijskim sistemima četvrte generacije (LTE/LTE-A)27.05.2016 - 26.06.2016
Papić MonikaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaPrognostički faktori za povratak na posao kod bolesnika operisanih zbog lumbalne diskus hernije27.05.2016 - 26.06.2016
Demirović DunjaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduGeonauke, turizamKonkurentnost Vojvodine kao destinacije ruralnog turizma27.05.2016 - 26.06.2016
Ovcin ZoranPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduMatematikaKvazi Njutnovi postupci za probleme stohastičkog programiranja26.05.2016 - 25.06.2016
Milanović MajaMedicinski fakultet u Novom SaduFarmacijaUticaj anjonskog i nejonskog tenzida na fizičko-hemijske osobine vodenih rastvora makromolekula26.05.2016 - 25.06.2016
Lučić BrankoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоРазвој мултимодалног система образовне игре за слабовиду и слепу децу26.05.2016 - 25.06.2016
Јотановић ГорданаTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuInformacione tehnologijeModel inteligentnog tutorskog sistema za unapređenje informatičkih kompetencija studenata26.05.2016 - 25.06.2016
Павловић АлександарTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuменаџментДопринос интегрисаног модела управљања моторним возилима на крају животног циклуса развоју Републике Србије26.05.2016 - 25.06.2016
Kvrgić MajaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaFarmakološki efekti sirupa i tinkture timijana25.05.2016 - 24.06.2016
Pejović NikolaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduВетеринарска медицинаНалаз карактеристичних патоморфолошких промена код оваца инфицираних вирусом катаралне грознице24.05.2016 - 23.06.2016
Stupar DušanFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduDruštveno-humanistička naučna oblastEvaluacija efekata primene specifičnog programa vežbanja kod različitih generacija dece, uzrasta 4-5 godina, u desetogodišnjem periodu24.05.2016 - 23.06.2016
Krimer Malešević VeraTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoFenolni potencijal uljanih pogača23.05.2016 - 22.06.2016
Adamović SavkaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduГрафичко инжењерство и дизајнЕлектрокоагулациони и адсорпциони третмани ефлуената у графичким процесима офсет штампе23.05.2016 - 22.06.2016
Lečić DušankaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментИзрада модела информационог система за управљање људским ресурсима у пословним системима23.05.2016 - 22.06.2016
Mijović RomanaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaIspitivanje endotelne disfunkcije i postojanja rezistencije na antitrombocitnu terapiju kod bolesnika sa tipom 2 dijabetes melitusa20.05.2016 - 19.06.2016
Грујић ЗдравкоPravni fakultet u Novom SaduПравоНове алтернативе казни затвора у кривичном законодавству Републике Србије20.05.2016 - 19.06.2016
Radovanović RajkoTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoUticaj sastava polivinilhloridnih smeša i tehnoloških uslova proizvodnje na svojstva penastih podnih obloga20.05.2016 - 19.06.2016
Luburić VeselinPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduGeografijaUvođenje novih upravljačkih mjera u zaštićenim područjima sa ciljem unapređenja modela zaštite prirode u Crnoj Gori20.05.2016 - 19.06.2016
Kojić RadoslavFakultet tehničkih nauka u Novom SaduСаобраћајно инжењерствоМодел вредновања утицаја саобраћајних токова и метеоролошких параметара на концентрационе нивое хазардног угљен-моноксида20.05.2016 - 19.06.2016
Кнежевић ИванаFilozofski fakultet u Novom SaduНаука о књижевностиХришћанско и паганско у делу Растка Петровића20.05.2016 - 19.06.2016
Петровић ЗдравкоFilozofski fakultet u Novom SaduСрпска књижевностСинтетизам Растка Петровића у контексту српске критичке мисли (1921-1961)20.05.2016 - 19.06.2016
Савић БиљанаFilozofski fakultet u Novom SaduФилологијаРечник владарских житија архиепископа Данила II (према препису Даниловог зборника у Архиву САНУ, 1553. год.)20.05.2016 - 19.06.2016
Тирова ЗузанаFilozofski fakultet u Novom SaduСловакистикаSlovensko-srbský bilingvizmus vo Vojvodine (Slovačko-srpska dvojezičnost u Vojvodini)20.05.2016 - 19.06.2016
Феј Лукић ЈеленаFilozofski fakultet u Novom SaduНаука о књижевностиEsejistika Josifa Brodskog20.05.2016 - 19.06.2016
Седер РужицаFilozofski fakultet u Novom SaduФилолошке наукеIzražavanje koncesivnosti u francuskom, italijanskom i srpskom jeziku20.05.2016 - 19.06.2016
Симовић ВеснаFilozofski fakultet u Novom SaduФилолошке наукеТеличност као дистинктивно обележје аспектуалног значења у француском и српском језику20.05.2016 - 19.06.2016
Вилић ИванаFilozofski fakultet u Novom SaduФилолошке наукеТеличност као дистинктивно обележје аспектуалног значења у француском и српском језику20.05.2016 - 19.06.2016
Мирилов РужицаFilozofski fakultet u Novom SaduЛингвистикаКулинарска терминологија Војводине20.05.2016 - 19.06.2016
Марчета ЈованаFilozofski fakultet u Novom SaduЛексикологијаКулинарска терминологија у француској,италијанској и српској фразеологији20.05.2016 - 19.06.2016
Попадић БојанаFilozofski fakultet u Novom SaduПсихологијаOdnos ranog iskustva i psihološke separacije–individuacije kod adolescenata20.05.2016 - 19.06.2016
Маричић СофијаFilozofski fakultet u Novom SaduПедагогијаСамовредновање као детерминанта квалитета педагошког рада школе20.05.2016 - 19.06.2016
Петковић ГорданаFilozofski fakultet u Novom SaduИсторијаЗнамените личности породице Ћирић из Сремскух Карловаца20.05.2016 - 19.06.2016
Поповић БраниславFilozofski fakultet u Novom SaduИсторијаТериторијалне претензије социјалистичке Југославије (1943-1955): пројекти, захтеви, импликације и решења20.05.2016 - 19.06.2016
Чемере ЗолтанFilozofski fakultet u Novom SaduИсторијаУтврђења и фортификације на тлу Баната од 10. до 16. века20.05.2016 - 19.06.2016
Јерковић ЈеленаFilozofski fakultet u Novom SaduЛингвистикаAnaliza potreba kao kljuĉni aspekt u procesu izrade kursa engleskog jezika za oblast tehnološke i inženjerske struke20.05.2016 - 19.06.2016
Трипковић АнаFilozofski fakultet u Novom SaduЛингвистикаУпоредна анализа колаборативног и самосталног писменог изражавања уосновношколској настави енглеског језика20.05.2016 - 19.06.2016
Климента ЕдитаFilozofski fakultet u Novom SaduЛингвистикаUticaj britanskih humorističkih serija na izgovor engleskog jezika kod učenika osnovne škole20.05.2016 - 19.06.2016
Дамјановски НелаFilozofski fakultet u Novom SaduЛингвистикаSerbliš kao hibridni jezik među srpskom dijasporom u Kanadi: svojstva i upotreba20.05.2016 - 19.06.2016
Лалић-Крстин ГорданаFilozofski fakultet u Novom SaduЛингвистикаMorfemizacija krnjih leksičkih osnova u engleskom jeziku:leksikološki i leksikografski aspekti20.05.2016 - 19.06.2016
Хоџић Јејна АмраFilozofski fakultet u Novom SaduЛингвистикаUticaj verbalno-vizuelnog materijala na usvajanje vokabulara engleskog kao stranog jezika20.05.2016 - 19.06.2016
Максимовић СветланаFilozofski fakultet u Novom SaduЛингвистикаKomparativna analiza nastave engleskog kao stranog jezika u osnovnim školama u Japanu i Srbiji20.05.2016 - 19.06.2016
Мишкељин ИванаFilozofski fakultet u Novom SaduТеоријаска лингвистика(Tematizacija i leva dislokacija u engleskom i srpskom jeziku)20.05.2016 - 19.06.2016
Батић Очовај СањаFilozofski fakultet u Novom SaduПсихологијаPsihоlоškе dеtеrminаntе еkоnоmskе еmigrаciје visоkооbrаzоvаnih оsоbа iz Rеpublikе Srbiје20.05.2016 - 19.06.2016
Ристић БиљанаFilozofski fakultet u Novom SaduРоманистикаФранцуска књижевност у српским књижевним новинама и часописима до 1941. године20.05.2016 - 19.06.2016
Вуковић ДушанFilozofski fakultet u Novom SaduПсихологијаZnačaj crta ličnosti i strukture radne motivacije za nivo zadovoljstva karijerom20.05.2016 - 19.06.2016
Milićević NatašaFilozofski fakultet u Novom SaduЕнглески језик и лингвистикаSyntactic strategies behind free relatives20.05.2016 - 19.06.2016
Kovačević ZoranaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduMedicina - Veterinarska medicinaPrimena ketoprofena u kontroli akutnog inflamatornog odgovora i metaboličkog stresa kod krava posle teljenja19.05.2016 - 18.06.2016
Стевановић ВукFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduDruštveno-humanistička naučna oblastАкутни ефекти различитих садржаја уводно-припремног дела тренинга на моторичке способности и неуромишићну адаптацију кошаркаша19.05.2016 - 18.06.2016
Stojšić MirjanaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaUloga Blastocistis hominisa u razvoju kolitisa kod dece19.05.2016 - 18.06.2016
Galetić GoranMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaKvalitet života nakon operacije i medicinske rehabilitacije kuka kod osoba starije životne dobi19.05.2016 - 18.06.2016
Olić StanislavaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduHemijaMotivacija i uvažavanje stilova učenja kao determinante učeničkog postignuća u hemiji17.05.2016 - 16.06.2016
Fabri IzabellaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaProcena stepena stresa kod dece nakon laparoskopske apendektomije u različitim vrstama anestezije17.05.2016 - 16.06.2016
Глуховић АлександарMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаАлгоритам примене лапароскопске холецистектомије и ендоскопске ретроградне холангиопанкреатографије са папилотомијом у третману умерене форме билијарног панкреатитиса16.05.2016 - 15.06.2016
Kovačević GordanaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiologijaTipizacija Humanih papiloma virusa (HPV) i molekularne varijante identifikovanih tipova16.05.2016 - 15.06.2016
Galfi AnnamariaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduVeterinarska medicinaKlinički i ultrazvučni pregled vimena krava nakon primenelaktoferina u periodu involucije13.05.2016 - 12.06.2016
Радоман ВалентинаAkademija umetnosti u Novom SaduМузикологијаФункције идеологије и политике у музичком модернизму13.05.2016 - 12.06.2016
Radovanov JelenaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiologijaZastupljenost i karakterizacija influenca A virusa izolovanih iz respiratornih uzoraka pacijenata sa teritorije Južnobačkog okruga13.05.2016 - 12.06.2016
Armaković SanjaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduHemijaFotokatalitička stabilnost odabranih aktivnih komponenata kardiovaskularnih lekova: kinetika, mehanizam i toksičnost intermedijera12.05.2016 - 11.06.2016
Божић СањаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduТуризамУтицај личности на бренд дестинације и туристичко понашање на примеру локалитета културне руте11.05.2016 - 10.06.2016
Antić JelenaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaKlinički značaj minimalno invazivne hirurgije u terapiji akutnog apendicitisa u dečjem uzrastu10.05.2016 - 09.06.2016
Максимовић ЗоранAkademija umetnosti u Novom SaduТеатрологијаРедитељска тумачења Ибзенове Хеде Габлер у српском позоришту – у контексту европске драме10.05.2016 - 09.06.2016
Knežević JovanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehnika i računarsko inženjerstvoНови метод за анализу хармонијског изобличења сигнала код оцене квалитета електричне енергије10.05.2016 - 09.06.2016
Bajšanski IvanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduArhitekturaAlgoritam za poboljšanje termalnog komfora u urbanoj sredini10.05.2016 - 09.06.2016
Pejić VlastimirFakultet tehničkih nauka u Novom SaduMašinsko inženjerstvoМоделовање и оптимизација процеса глодања вретенастим глодалима10.05.2016 - 09.06.2016
Ђорђевић МиланPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduGeografijaПримена ГИС-а у картографској генерализацији категоријских карата09.05.2016 - 08.06.2016
Svirčević VasaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduSaobraćajno inženjerstvoРазвој система за процену и одабир директних добављача у аутомобилској индустрији09.05.2016 - 08.06.2016
Belić UglješaAsocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanjaRodne studijeRodna dimenzija enciklopedijskog teksta: interdisciplinarni pristup09.05.2016 - 08.06.2016
Kovinčić NemanjaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduMašinsko inženjerstvoМеханички модел средњег уха са фракционим типом дисипације06.05.2016 - 05.06.2016
Stražmešter Majstorović GordanaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaBiomarker lipokalin 2 u dijagnostici primarnih glomerulonefritisa06.05.2016 - 05.06.2016
Kolarski MilenkoMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaPrenatalni ultrazvučni skrining drugog trimestra trudnoće u predikciji Daunovog sindroma06.05.2016 - 05.06.2016
Popov MilenaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeRasprostranjenost, biološke karakteristike i suzbijanje Asclepias syriaca L.06.05.2016 - 05.06.2016
Milankov VeselaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaDeficit fonološke svesnosti kod dece sa disleksijom i disortografijom05.05.2016 - 04.06.2016
Терзић ЈованкаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiologijaЕфикасност примене електронског уџбеника у настави биологије у гимназији05.05.2016 - 04.06.2016
Rackov GordanaFilozofski fakultet u Novom SaduPedagogijaPrimena računara u nastavi nižih razreda osnovne škole05.05.2016 - 04.06.2016
Vasiljevska MilijanaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduVeterinarska medicinaKarakteristike akutne zapaljenske reakcije miševa sa uklonjenim genom za makrofagni inhibitorni faktor05.05.2016 - 04.06.2016
Гајић БраниславаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаКорелација клинички и патохистолошки одређене латералне маргине код базоцелуларног карцинома коже04.05.2016 - 03.06.2016
Koledin IvanaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiologijaStrukturne promene sluzokože debelog creva pacova pod uticajem akrilamida28.04.2016 - 28.05.2016
Slavković SanelaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaUticaj kognitivnih i motoričkih sposobnosti na stepen socijalne participacije kod obolelih od multiple skleroze28.04.2016 - 28.05.2016
Raukar JelenaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduВетеринарска медицина„Сероепидемиолошко истраживање инфекција коронавирусом, вирусом леукемије и вирусом имунодефицијенције мачака у Републици Хрватској”28.04.2016 - 28.05.2016
Poguberović SofijaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduHemijaUklanjanje metala iz vode primenom stabilisanog i „zelenom“ sintezom produkovanog nano gvožđa (0)27.04.2016 - 27.05.2016
Томић НемањаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduТуризамГеонаслеђе Средњег и Доњег Подунавља у Србији: инвентар, геоконзервација и геотуризам27.04.2016 - 27.05.2016
Савовић МиланPoljoprivredni fakultet u Novom SaduВетеринарска медицинаСеропреваленца Neosporа caninum код крава са репродуктивним поремећајима у Војводини27.04.2016 - 27.05.2016
Koprivica RadenkoMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaRana karotidna endarterektomija nakon akutnog neurološkog deficita27.04.2016 - 27.05.2016
Михајловић БојанMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаРегионални модел за процену једногодишњег оперативног ризика у кардиохирургији26.04.2016 - 26.05.2016
Košarac AleksandarFakultet tehničkih nauka u Novom SaduМашинско инжењерствоРазвој машина алатки примјеном виртуалних модела са посебним освртом на динамичко понашање склопа главног вретена25.04.2016 - 25.05.2016
Barać GoranPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiologijaEvaluacija genetičke i fenotipske varijabilnosti i analiza strukture populacije stepske višnje (Prunus fruticosa Pall.)25.04.2016 - 25.05.2016
Marinković DušanPoljoprivredni fakultet u Novom SaduFitomedicinaPotencijal horizontalnog prenosa piriproksifena u suzbijanju kućnog komarca (Culex pipiens pipiens biotip molestus)25.04.2016 - 25.05.2016
Штурановић ПетарPravni fakultet u Novom SaduПравоЗаконодавна надлежност скупштине у парламентарним системима земаља у процесу придруживања ЕУ25.04.2016 - 25.05.2016
Филиповић БраниславFilozofski fakultet u Novom SaduСоциологијаSociokulturni aspekti amaterske pornografije na internetu25.04.2016 - 25.05.2016
Бјељац МаријаFilozofski fakultet u Novom SaduСрпска и јужнословенскa књижевност са теоријом књижевностиДрамска и луткарска активност у наставној и ваннаставној пракси Српског језика и књижевности у основној школи25.04.2016 - 25.05.2016
Јовановић СузанаFilozofski fakultet u Novom SaduСрпска књижевностИновације у настави на примерима песника модерне у српској књижевности с почетка двадесетог века25.04.2016 - 25.05.2016
Бедов ДраганаFilozofski fakultet u Novom SaduСрпска књижевностМисао Николаја Тимченка о српској књижевности 20. века25.04.2016 - 25.05.2016
Богишић ВлахоFilozofski fakultet u Novom SaduИсторија књижевностMiroslav Krleža u srpskoj književnosti – Problem književnosti kao identiteta u srpskoj i hrvatskoj kulturi XX stoljeća25.04.2016 - 25.05.2016
Симић ЗоранFilozofski fakultet u Novom SaduСрпски језик и лингвистикаСинтакса падежа у романијским говорима Старог Влаха: метафоризација простора25.04.2016 - 25.05.2016
Зорић МиленаFilozofski fakultet u Novom SaduСрпски језик и лингвистикаСЛАВЕНИЗМИ И КЊИШКЕ РЕЧИ У ДРАМСКИМ ДЕЛИМА ЈОВАНА СТЕРИЈЕ ПОПОВИЋА – ТРАГЕДИЈЕ И РАНЕ КОМЕДИЈЕ25.04.2016 - 25.05.2016
Крстић МајаFilozofski fakultet u Novom SaduРусистикаЛексички крњи глаголи и њихова употреба у савременом руском и српском језику25.04.2016 - 25.05.2016
Поповић ДраганаFilozofski fakultet u Novom SaduРуска лингвистикаПредикати перцепције у руском и српском језику25.04.2016 - 25.05.2016
Поповић НаташаFilozofski fakultet u Novom SaduФилолошке наукеИзражавање каузалности у француском и српскомјезику25.04.2016 - 25.05.2016
Бодрожа БојанаFilozofski fakultet u Novom SaduПсихологијаDeterminante iluzija samopoboljšanja u situaciji doživljenog neuspeha25.04.2016 - 25.05.2016
Ракић Бајић ГоранаFilozofski fakultet u Novom SaduПсихологијаPsihološko blagostanje: provera realnostikonstrukta u okviru multidimenzionog modela Carol Ryff25.04.2016 - 25.05.2016
Качарић НинославFilozofski fakultet u Novom SaduПедагогијаДопринос верске наставе моралности младих25.04.2016 - 25.05.2016
Цвијановић НаташаFilozofski fakultet u Novom SaduПедагогијаПредшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце25.04.2016 - 25.05.2016
Кромбхолц ВикторијаFilozofski fakultet u Novom SaduАнглистикаMetafore tela i prostora u romanima Sare Voters25.04.2016 - 25.05.2016
Вотлс ИсидораFilozofski fakultet u Novom SaduАнглистикаVisoke kognitivne funkcije u nastavi lingvistiĉkih predmeta na tercijarnom nivou obrazovanja25.04.2016 - 25.05.2016
Комароми БојанаFilozofski fakultet u Novom SaduЛингвистикаSinestezijska metafora u pridevima u engleskom i srpskom jeziku:kognitivnolingvistički pristup25.04.2016 - 25.05.2016
Milicev TatjanaFilozofski fakultet u Novom SaduЛингвистикаSyntax and information structure of the Old English Verb Phrase25.04.2016 - 25.05.2016
Вучковић АнкицаFilozofski fakultet u Novom SaduСрпска књижевностСрпски роман за децу на почетку 21. века у светлу књижевних награда (2001-2010)25.04.2016 - 25.05.2016
Mitrić Ašković MilanaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaPrimena PET/CT pregleda u planiranju radiološke terapije kod pacijenata obolelih od Hočkinovog limfoma22.04.2016 - 22.05.2016
Terteli Telek MartaDoktorske disertacije iz interdisciplinarne odnosno multidisciplinarne oblasti na Univerzitetu u Novom SaduPedagoške nauke (Metodika nastave mađarskog jezika) i Filološke nauke (Mađarski jezik i književnost)Különböző típusú szövegek kreatív olvasásának fejlesztése az anyanyelv tanításában (Razvijanje sposobnosti kreativnog čitanja različitih tipova tekstova u nastavi maternjeg jezika)22.04.2016 - 22.05.2016
Tokodi NadaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiologijaToksične cijanobakterije sa teritorije Republike Srbije22.04.2016 - 22.05.2016
Stojković RadivojeAsocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanjaMenadžment u obrazovanjuУтицај трансформационог лидерства и комуникације на организационе исходе у школи22.04.2016 - 22.05.2016
Aleksić ŽeljkoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduМашинско инжењерствоПримена триболошких истраживања на примарним деловима вентила у гасним системима природног гаса22.04.2016 - 22.05.2016
Dimitrijević MajaEkonomski fakultet u SuboticiInformacioni sistemiUNAPREĐENJE POSTUPAKA ZA OTKRIVANJE ASOCIJATIVNIH PRAVILA O KORIŠĆENJU WEB SAJTOVA21.04.2016 - 21.05.2016
Tegeltija DraganaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaUčestalost i tipovi mutacija receptora epidermalnog faktora rasta u invazivnim adenokarcinomima pluća19.04.2016 - 19.05.2016
Vojnović MiljanAkademija umetnosti u Novom SaduFillmologijaKorelacija koncepata psihodrame i sociodrame sa rediteljskim metodom Želimira Žilnika19.04.2016 - 19.05.2016
Babković KalmanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоВишенаменски интегрисани сензор силе и помераја14.04.2016 - 14.05.2016
Jecković MihajloMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaUltrazvučna dijagnostika upalnih oboljenja creva u komparaciji sa magnetnom rezonancom u dečjem i adolescentnom dobu14.04.2016 - 14.05.2016
Krasnik RastislavaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaKvalitet života kod dece i omladine sa cerebralnom paralizom13.04.2016 - 13.05.2016
Adžić BojanPoljoprivredni fakultet u Novom SaduВетеринарска медицинаUticaj ekoloških faktora na pojavu Marteilia refringens kod mediteranske dagnje (Mytilus galloprovincialis)13.04.2016 - 13.05.2016
Стојадиновић МилицаAkademija umetnosti u Novom SaduTeatrologijaДраматска карактеризација Пучинијевих хероина12.04.2016 - 12.05.2016
Lalić IvicaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaProcena rezultata lečenja unutarzglobnih višekomadnih preloma gornjeg i donjeg okrajka potkolenice aparatom po Ilizarovu12.04.2016 - 12.05.2016
Radovanović MilanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduEлектротехничко и рачунарско инжењерствоПројектовање, оптимизација и карактеризација ЛЦ сензора за бежично мерење концентрације влаге у грађевинским материјалима12.04.2016 - 12.05.2016
Kovac RenataPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiologijaUticaj subhroničnog tretmana akrilamidom na histološke i biohemijske karakteristike jetre juvenilnih mužjaka pacova11.04.2016 - 11.05.2016
Španović MiloradMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaKretanje utvrđenih profesionalnih zaraznih oboljenja kod radnika na teritoriji Vojvodine08.04.2016 - 08.05.2016
Milanović BranislavFakultet tehničkih nauka u Novom SaduInženjerstvo zaštite životne sredineRazvoj hibridnog modela za ocenjivanje životnog ciklusa proizvoda i procesa08.04.2016 - 08.05.2016
Đikanović MinaFilozofski fakultet u Novom SaduFilozofijaPojam slobode u filozofiji nemačkog idealizma08.04.2016 - 08.05.2016
Grljević OliveraEkonomski fakultet u SuboticiEkonomske nauke - Poslovna informatikaSentiment u sadržajima sa društvenih mreža kao instrument unapređenja poslovanja visokoškolskih institucija08.04.2016 - 08.05.2016
Jovanović DejanMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaUticaj lokalnog anestetika na bol posle laparoskopske holecistektomije07.04.2016 - 07.05.2016
Jevtić NevenaFilozofski fakultet u Novom SaduFilozofijaProblem kritike kod Hegela07.04.2016 - 07.05.2016
Lacmanović DejanTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuInformacione tehnologijeModeliranje i razvoj računarskog sistema za korišćenje servisa e-uprave za osobe sa invaliditetom07.04.2016 - 07.05.2016
Suđi JurajDoktorske disertacije iz interdisciplinarne odnosno multidisciplinarne oblasti na Univerzitetu u Novom SaduMuzička umetnost, Sociologija i PedagogijaDelatnost i uticaj slovačke horske kulture na razvoj i širenje interkulturalnosti u Vojvodini06.04.2016 - 06.05.2016
Milenović NatašaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaUticaj sindroma gornjeg otvora grudnog koša na spavanje05.04.2016 - 05.05.2016
Škrobot DubravkaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoSenzorski, nutritivni i funkcionalni profil integralne testenine sa dodatkom heljdinog brašna01.04.2016 - 01.05.2016
Landović AleksandarGrađevinski fakultet u SuboticiГрађевинарствоAnaliza ponašanja aksijalno prtisnutih spregnutih štapova pri ekspliatacionom i graničnom opterećenju31.03.2016 - 30.04.2016
Pantelić MilošMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaZnačaj tumorskih markera CA125 i HE4, konvencionalne i dopler transvaginalne sonografije u dijagnostici karcinoma jajnika31.03.2016 - 30.04.2016
Kovačev NemanjaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaPoređenje rezultata primarne i ponovne rekonstrukcije prednje ukrštene veze kolena31.03.2016 - 30.04.2016
Мијатовић МаријаPravni fakultet u Novom SaduПравоSoft law као инструмент хармонизације међународног трговинског права31.03.2016 - 30.04.2016
Milinkov SmiljanaAsocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanjaRodne studijeFormalno i neformalno obrazovanje i profesionalni status novinarki u Vojvodini - rodna perspektiva31.03.2016 - 30.04.2016
Vojnić Purčar MartinaGrađevinski fakultet u SuboticiГрађевинарствоAnaliza shear lag uticaja kod tankozidnih kompozitnih nosača otvoreno-zatvorenogpoprečnog preseka31.03.2016 - 30.04.2016
Janković MilenkoFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduDruštveno-humanističke naukeFizička aktivnost predškolske dece31.03.2016 - 30.04.2016
Tadić SnežanaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaEhokardiografski i angiološki prediktori remodelovanja leve komore nakon akutnog infarkta miokarda prednjeg zida30.03.2016 - 29.04.2016
Leković KsenijaEkonomski fakultet u SuboticiMarketingDеса potrošači i proces odlučivanja o porodičnoj kupovini u odabranim zemljama Jugoistočne Evrope29.03.2016 - 28.04.2016
Dakić ZoranMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaZnačaj primene definicije slučaja za unapređenje epidemiološkog nadzora nad hepatitisima B i C29.03.2016 - 28.04.2016
Apić MinaFilozofski fakultet u Novom SaduRomanistikaOrijentalna stranost u francuskoj književnosti XIX veka: identitet i alteritet (L’étranger orien-tal dans la littérature française du XIXe siècle : identité et altérité)29.03.2016 - 28.04.2016
Ilić Sabo JelenaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaEfekat akutnog izlaganja peroralno unetog akrilamida na histološke strukture želuca pacova soja Wistar28.03.2016 - 27.04.2016
Brkić MiodragFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоЕлектронски систем за обраду сигнала са сензора променљиве излазне импедансе25.03.2016 - 24.04.2016
Pešić VesnaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduHemijaProcena rizika po kvalitet površinskih vodnih tela na osnovu identifikovanih koncentrisanih izvora zagađenja24.03.2016 - 23.04.2016
Đugova AlenaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоНова конфигурација широкопојасног ниско-шумног појачавача у CMOS технологији24.03.2016 - 23.04.2016
Aleksić VericaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiologijaOsetljivost multiplo rezistentnih sojeva Acinetobacter baumannii na nekonvencionalne antimikrobne agense23.03.2016 - 22.04.2016
Joveš Sević BiljanaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaRani prediktori neuspeha neinvazivne mehaničke ventilacije u egzacerbaciji hronične opstruktivne bolesti pluća23.03.2016 - 22.04.2016
Milić BojanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentLiderstvo i učeća organizacija22.03.2016 - 21.04.2016
Ljubojević DraganaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduИсхрана домаћих животињаКоришћење репичиног уља у исхрани шарана и лињака као фактора промене квалитета меса22.03.2016 - 21.04.2016
Димић ЖаркоFilozofski fakultet u Novom SaduИсторијаЂОРЂЕ СТРАТИМИРОВИЋ У РЕВОЛУЦИЈИ И РАТУ 1848–1849.21.03.2016 - 20.04.2016
Мак ФеренцFilozofski fakultet u Novom SaduИсторија мађарске књижевности са компаратистикомA magyar irodalom kialakulása és története a Bácska és a Bánság területén21.03.2016 - 20.04.2016
Huber IzabelaDoktorske disertacije iz interdisciplinarne odnosno multidisciplinarne oblasti na Univerzitetu u Novom SaduFilozofija i PsihologijaProblem svesti u filozofiji duha i psihoterapiji21.03.2016 - 20.04.2016
Панков МилошFilozofski fakultet u Novom SaduLingvistikaDiskurs analiza medijskog izveštavanja olokalnim ratnim sukobima u Jugoslaviji od1991. do 1995. godine21.03.2016 - 20.04.2016
Плавшић МајаFilozofski fakultet u Novom SaduСрпска књижевностКњижевна дисперзија Борислава Михајловића Михиза21.03.2016 - 20.04.2016
Тир Борља МаријаFilozofski fakultet u Novom SaduЛингвистикаАнализа дискурса разговора у суду: судија – (оп)тужени21.03.2016 - 20.04.2016
Видаковић МирнаFilozofski fakultet u Novom SaduЛингвистикаNov model stručnog usavršavanja profesora poslovnog engleskog jezika u Srbiji: teorijski, metodološki i praktični aspekti21.03.2016 - 20.04.2016
Бабић БиљанаFilozofski fakultet u Novom SaduСрпски језик и лингвистикаUnutarjezičke greške na početnim nivoima učenja srpskog jezika kao stranog21.03.2016 - 20.04.2016
Матановић ЈеленаFilozofski fakultet u Novom SaduПсихологијаЗначај демографских и психолошких одлика за реално инамеравано понашање потрошача21.03.2016 - 20.04.2016
Ајџановић НаташаFilozofski fakultet u Novom SaduРусистикаСистем наставе руског језика на нижем основношколском узрасту у српској говорној и социокултурној средини21.03.2016 - 20.04.2016
Милашиновић СветланаFilozofski fakultet u Novom SaduSrpska književnost i jugoslovenske književnosti sa teorijom književnostiРоманескни јунак српске модерне између индивидуализма и патријархалности21.03.2016 - 20.04.2016
Малешевић ДраганаFilozofski fakultet u Novom SaduПедагогијаПедагошки ефекти Програма „Корак по корак“ у основним школама уРепублици Србији21.03.2016 - 20.04.2016
Savić VeraFilozofski fakultet u Novom SaduAnglistika, Nauka o jezikuREADING DIFFICULTIES IN ENGLISHAS A FOREIGN LANGUAGE (Teškoće u čitanju na engleskom kao stranom jeziku)21.03.2016 - 20.04.2016
Petrić VedranaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaIspitivanje primenjivosti međunarodnih smernica za lečenje infektivnih bolesti bakterijske etiologije18.03.2016 - 17.04.2016
Brdar MirjanaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduMatematikaDvoparametarski singularno perturbovani konturni problemi na mrežama različitog tipa17.03.2016 - 16.04.2016
Ramić BojanaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaUticaj tehnike postavljanja i polimerizacije na marginalnu adaptaciju kompozitnih ispuna16.03.2016 - 15.04.2016
Milovanović IvanTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoPotencijal cijanobakterija u formulaciji prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću15.03.2016 - 14.04.2016
Dedić BoškoPoljoprivredni fakultet u Novom SaduБиотехничке наукеPhoma macdonaldii Boerema, проузроковач црне пегавости стабла сунцокрета – варијабилност популације и изналажење извора отпорности15.03.2016 - 14.04.2016
Шумоња СањаMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaЕвалуација интегрисане едукације деце узраста 7 до 10 година о исхрани и физичкој активности14.03.2016 - 13.04.2016
Pelemiš VladanFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduUticaj dodatnog programa fizičkog vežbanja na morfološki i motorički status predškolske dece14.03.2016 - 13.04.2016
Atanasov DraganFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportDiskursi о rоdu, idеntitеtu i prоfеsiјi: živоtnе pričе žеnа iz Srbiје u аkаdеmskој diјаspоri11.03.2016 - 10.04.2016
Kojić PredragTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoHidrodinamika i prenos mase u airlift reaktoru sa membranom11.03.2016 - 10.04.2016
Obradović Ljubinković VeraAsocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanjaRodne studijeKoreodrama u Srbiji u 20. i 21. veku: rodna perspektiva10.03.2016 - 09.04.2016
Шпирић ЗорицаMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaPrognostički značaj tumorske limfangiogeneze kod pacijenata sa melanomom kože10.03.2016 - 09.04.2016
Đan IgorMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaRadiobiološki efekti niskih pre-iradijacionih doza jonizujućeg zračenja na humane ćelijske linije HT29 i MRC509.03.2016 - 08.04.2016
Bajkin IvanaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaUticaj estara ftalne kiseline na tiroidnu funkciju08.03.2016 - 07.04.2016
Barišić-Joković VanjaDoktorske disertacije iz interdisciplinarne odnosno multidisciplinarne oblasti na Univerzitetu u Novom SaduKnjiževnost / SociologijaKratki govorni izrazi usmenog porekla u skupštinskog govoru – zastupljenost, značenje, funkcija08.03.2016 - 07.04.2016
Trivić BojanaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicina, FarmacijaAnaliza troškova nastalih hospitalizacijom u tercijarnoj ustanovi usled akutnih egzacerbacija hronične opstruktivne bolesti pluća02.03.2016 - 01.04.2016
Čorba ZoltanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоНови метод анализе рада фотонапонскoг система у условима варијације сунчевог зрачења01.03.2016 - 31.03.2016
Mačkić KsenijaPoljoprivredni fakultet u Novom Sadubiotehičke naukeVODNO FIZIČKA SVOJSTVA KARBONATNOG ČERNOZEMA U USLOVIMA NAVODNJAVANJA POVRĆA25.02.2016 - 26.03.2016
Šenk IvanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduМехатроникаМодел за локализацију производа применом технологија Интернета ствари22.02.2016 - 23.03.2016
Bjedov SinišaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehniĉke naukeRAZVOJ TEHNOLOŠKIH POSTUPAKA U CILJU PREVENCIJE NASTANKA TABANSKIH LEZIJA BROJLERSKIH PILIĆA22.02.2016 - 23.03.2016
Leković SonjaEkonomski fakultet u SuboticiTrgovinaElektronska maloprodaja u funkciji razvoja novih kanala marketinga u zemljama Dunavskog regiona22.02.2016 - 23.03.2016
Babović SinišaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaZnačaj optičke koherentne tomografije makule kod glaukoma otvorenog ugla19.02.2016 - 20.03.2016
Višnjić JelenaAsocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanjaRodne studijeRodna analiza teksta u online štampanim medijima u Srbiji18.02.2016 - 19.03.2016
Јововић ВасиљFilozofski fakultet u Novom SaduИсторијаСредњовјековне историјске теме у периодици Црне Горе од 1835. до 1941. године17.02.2016 - 18.03.2016
Marić PetarFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoHibridna softverska arhitektura kao podrška primeni harmonijski spojenog metoda konačnih traka12.02.2016 - 13.03.2016
Simeunović VladoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoInformacioni model i softverska podrška za predviđanje uspješnosti studiranja12.02.2016 - 13.03.2016
Цветковић ВладимирFilozofski fakultet u Novom SaduСоциологијаEkonomska kultura u Srbiji: kulturni obrasci,institucije i legitimizacijski mehanizmi12.02.2016 - 13.03.2016
Димитријевић ИванFilozofski fakultet u Novom SaduНаука о српском језикуВербализација концепта части и поштења у српском језику12.02.2016 - 13.03.2016
Fejsa Levakov AleksandraMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaEkspresija estrogenog receptora β u prekanceroznim lezijama i adenokarcinomu prostate10.02.2016 - 11.03.2016
Trifunović JovanaMedicinski fakultet u Novom SaduFarmacijaUticaj žučnih kiselina na bioraspoloživost makrolidnih antibiotika09.02.2016 - 10.03.2016
Iličić RenataPoljoprivredni fakultet u Novom SaduFitopatologijaBakteriozno sušenje trešnje (Prunus avium L.)08.02.2016 - 09.03.2016
Latinović BorisAsocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanjaMenadžment u sportuSport kao svetovna religija i ritualni obrazac ponašanja03.02.2016 - 04.03.2016
Vujović VladimirFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоМоделом управљани развој архитектуре Сензор Веб мрежа03.02.2016 - 04.03.2016
Gvozdenović NemanjaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaRana prognoza kvaliteta života politraumatizovanih bolesnika sa prelomima dugih kostiju03.02.2016 - 04.03.2016
Станковић УрошPravni fakultet u Novom SaduисторијскоправнаЧрезвичајни суд над бунтовницима (1839) и Преки суд формиран поводом Катанске буне (1844)01.02.2016 - 02.03.2016
Petrović VasaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaUticaj znanja, stavova, ponašanja i modela skrininga na učešće u skriningu raka debelog creva01.02.2016 - 02.03.2016
Stupar DraganFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоЕлектронски систем за мерење деформација при савијању помоћу полимерног оптичког влакна са осетљивом зоном27.01.2016 - 26.02.2016
Nedeljković UrošFakultet tehničkih nauka u Novom SaduGrafičko inženjerstvo i dizajnУниверзално писмо – модернистичка утопија или савремена комуникацијска потреба26.01.2016 - 25.02.2016
Milić NedaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduГрафичко инжењерство и дизајнМодел оптимизације слике за кориснике са поремећајима виђења боја25.01.2016 - 24.02.2016
Gubić JasminaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoProfil proteina i sastav masnih kiselina mleka magarice balkanske rase tokom perioda laktacije19.01.2016 - 18.02.2016
Vidojević DraganaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduБиотехничке наукеПроцена резерви органске материје у земљиштима Србије18.01.2016 - 17.02.2016
Nikolić SinišaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoModelovanje i implementacija sistema za podršku vrednovanju publikovanih naučno-istraživačkih rezultata18.01.2016 - 17.02.2016
Živojinov SrđanMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaRazvoj animalnog modela nefrotoksične tubulointersticijalne lezije15.01.2016 - 14.02.2016
Marić MirjanaEkonomski fakultet u SuboticiEkonomske nauke - poslovna informatikaMetodološko-radni okvir za razvoj softverske arhitekture poslovnog softvera u agilnim procesima13.01.2016 - 12.02.2016
Vasić GoranFakultet tehničkih nauka u Novom SaduМашинско инжењерствоПримена мулти-критеријумске анализе у дизајнирању енергетских политика оријентисаних ка подршци развоја обновљивих извора енергије13.01.2016 - 12.02.2016

Backup 2016