Претраживање докторских дисертација и докторских уметничких пројеката одбрањених на УНС-у

Докторске дисертације и докторски уметнички пројекти
стављени на увид јавности у 2021. години

Напомена: за електронске верзије докторских дисертација обратити се др Мирјани Брковић, Централна библиотека УНС-а, телефон 485-2040.
Презиме и имеФакултетНаучна или уметничка областНаслов радаСтављено на увид јавности у периоду
Милентијевић НиколаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеонаукеВредновање геоеколошких детерминанти Бачке у функцији одрживог развојa30.12.2021 - 29.01.2022
Crnogorac DaniloAkademija umetnosti u Novom SaduDramske i audiovizuele umetnostiRitam svih tih finih delova – Zvuk savremenog nemog filma30.12.2021 - 29.01.2022
Ivanović IvanaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeMonitoring i vektorski potencijal krpelja (Acari: Ixodidae) Fruške gore - procena rizika za zdravlje ljudi i životinja30.12.2021 - 29.01.2022
Ranković NevenaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduРачунарске наукеПроцена напора и трошкова за развој софтверских пројеката помоћу вештачких неуронских мрежа заснованих на Tагучијевим ортогоналнимвекторским плановима29.12.2021 - 28.01.2022
Драгић МилаFilozofski fakultet u Novom SaduСрпски језик и лингвистикаПредикатски израз са глаголом у функцији интензификатора29.12.2021 - 28.01.2022
Barna-Lipkovski MarijaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduСценски дизајнКонструисање личног идентитета језиком и хронотопом интернета: уметничко дело сценског дизајна29.12.2021 - 28.01.2022
Стамески НиноEkonomski fakultet u SuboticiФинансијеМоделирање детерминанти за смањење ненаплативих кредита у банкарским секторима одабраних земања Западног Балкана са акцентом на Републику Србију28.12.2021 - 27.01.2022
Bojanić TamaraFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментИнтегрисани модел менаџмента ризика у пословним процесима у индустријским системима27.12.2021 - 26.01.2022
Žeželj BorisFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentModel efikasnog upravljanja i načinа finalne prerade biomase27.12.2021 - 26.01.2022
Слијепчевић СенкаFilozofski fakultet u Novom SaduПедагогијаДетерминанте развоја професионалног идентитета школског педагога23.12.2021 - 22.01.2022
Kovač TomislavFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektroteničko i računarsko inženjerstvoРобустан метод за тополошку анализу графа уравнотежених и неуравнотежених електродистрибутивних мрежа22.12.2021 - 21.01.2022
Rakocevic NikolijaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaPutanje psihičke promene kod klijenata na kratkotrajnom psihološkom tretmanu22.12.2021 - 21.01.2022
Тешић МиланMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаУтицај демографских, социо-економских и бихејвиоралних фактора ризика, клиничких карактеристика обољења и терапијских модалитета на исход лечења карцинома главе и врата22.12.2021 - 21.01.2022
Bošković DunjaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentМодел прихватања технологије и примена на комуникационе платформе22.12.2021 - 21.01.2022
Булатовић ВеснаFilozofski fakultet u Novom SaduЛингвистикаАнализа жанра асинхроних дискусионих форума у настави енглеског језика струке21.12.2021 - 20.01.2022
Kojić SanjaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoDesign, Fabrication and Testing of Microfluidic Chips for Biomedical Application14.12.2021 - 13.01.2022
Beroš AnđelkoAkademija umetnosti u Novom SaduDramske i audio-vizuelne umetnostiIntimnosti – definisanje unutrašnjeg sukoba lika scenskim pokretom i/ili korporalna mima Etjena Dekrua10.12.2021 - 09.01.2022
Убипариповић БогданEkonomski fakultet u SuboticiПословна информатикаПроцесно засновано управљање дигиталном трансформацијом организације10.12.2021 - 09.01.2022
Stanišić JovanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduArhitekturaБиоклиматска архитектура традиционалних војвођанских кућа – примена у савременој руралној архитектури07.12.2021 - 06.01.2022
Grujić DušanMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаСтратегија примене трансфузије крви у лечењу акутног крварења из горњих партија гастроинтестиналног тракта06.12.2021 - 05.01.2022
Čorba ČabaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduMedicina – Veterinarska medicinaPrevalencija i molekularna karakterizacija Cronobacter spp. izolovanih u proizvodnji mleka u prahu06.12.2021 - 05.01.2022
Врањеш МиодрагMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaТранстибијални портал у реконструкцији предњег укрштеног лигамента колена03.12.2021 - 02.01.2022
Zoraja BojanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИнжењерство заштите животне средине и заштите на радуМодел за процену количине употребљеног азбеста и азбестног отпада и унапређење процеса управљања азбестом на територији Републике Србије26.11.2021 - 26.12.2021
Симић НевенаUniverzitetski centar za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanjaРодне студијеПроблеми образовања ромске деце у основним школама на територији општине Уб из родне перспективе и сагледавање могућих решења25.11.2021 - 25.12.2021
Бандић БожанаMedicinski fakultet u Novom SaduСтоматологијаПОВЕЗАНОСТ ЕМОЦИОНАЛНОГ СТРЕСА И ПСИХОСОЦИЈАЛНИХ ФАКТОРА САКРАНИОМАНДИБУЛАРНИМ ДИСФУНКЦИЈАМА23.11.2021 - 23.12.2021
Milić BojanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndusrijsko inženjerstvo i industrijski menadžmentЛидерство у функцији унапређења креативности и иновативног понашања запослених19.11.2021 - 19.12.2021
Агић ДанијелаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаОднос фактора раста и диференцијације-15 и хепцидина са биомаркерима метаболизма гвожђа у лимфопролиферативним болестима18.11.2021 - 18.12.2021
Trifunjagić DanicaFilozofski fakultet u Novom SaduФилологијаИмагинарна Европа у српској документарно-уметничкој прози 18. и првих деценија 19. века17.11.2021 - 17.12.2021
Matković-Stojšin MirelaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeГенетички приступ развоју гермплазме пшенице повећане толерантности на абиотички стрес16.11.2021 - 16.12.2021
Petreš MladenPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeFusarium spp. – causal agents of Fusarium apple fruit rot and control options16.11.2021 - 16.12.2021
Каплар МаријаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduМатематикаПрепознавање погрешних схватања у раду са подацима као основа за унапређење математичке писмености09.11.2021 - 09.12.2021
Drašković Berger MirnaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoUticaj soli, temperature i starter kulture na fizičko-hemijske i mikrobiološke promene u toku fermentacije kupusa u glavicama02.11.2021 - 02.12.2021
Subotić MilošFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoСофтверски модел са верификацијом коморе за скенирање у микроталасној томографији26.10.2021 - 25.11.2021
Davidović SlavkoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduСаобраћајно инжењерствоУтицај кружних раскрсница на услове одвијања саобраћаја на градским артеријама22.10.2021 - 21.11.2021
Dedeić JovanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduPrimenjena matematikaРелативна експресивност процесних рачуна који поседују могућност адаптације и динамичког ажурирања током извршавања22.10.2021 - 21.11.2021
Фемић РадојеFilozofski fakultet u Novom SaduНаука о књижевностиКњижевно дјело Жарка Команина: текстови, поетика контекст22.10.2021 - 21.11.2021
Bilbija MonikaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduСценски дизајнИстраживање индивидуалног и колективног идентитета у Босни и Херцеговини: умјетничко дјело сценског дизајна21.10.2021 - 20.11.2021
Đurić IsidoraFakultet tehničkih nauka u Novom SaduRačunarska grafikaАнализа облика комплексне 3Д геометрије креиране фотограметријском 3Д дигитализацијом на примеру иконостаса20.10.2021 - 19.11.2021
Gombar SonjaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduFizikaDualni pristupi u teorijskoj fizici kondenzovanog stanja19.10.2021 - 18.11.2021
Forcan JovanaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduRačunarske naukeMejker–Brejker igre na grafovima18.10.2021 - 17.11.2021
Rakonjac PredragFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоMетода за мерење и корекцију нелинеарности сензора микроталасне снаге15.10.2021 - 14.11.2021
Markovic LidijaFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduДруштвено хуманистичке науке. Физичко васпитање и спорт.Еколошки приступ разумевању понашања повезаних са енергетским балансом код деце млађег школског узраста13.10.2021 - 12.11.2021
Zahović IdaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoOptimizacija proizvodnje ksantana na sirovom glicerolu primenom lokalnog izolata Xanthomonas sp.13.10.2021 - 12.11.2021
Sandić MiladinFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоЈедно рјешење примјене генетског алгоритма за анализу протокола усклађивања времена у TTEthernet мрежама13.10.2021 - 12.11.2021
Vasiljević IvanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduРачунарска графикаПримена бесконтактних метода за 3Д дигитализацију скулптуре и уградња заштите од злоупотребе у 3Д виртуелни модел13.10.2021 - 12.11.2021
Čakarević JelenaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoIn vitro digestija i njen uticaj na aktivnost, stabilnost i dostupnost biološki aktivnih jedinjenja12.10.2021 - 11.11.2021
Bozicic DarkoPravni fakultet u Novom SaduПраво, радноправнаОстваривање и заштита права на рад у дигиталној економији11.10.2021 - 10.11.2021
Панић ДалиборEkonomski fakultet u SuboticiЕкономске науке - АгроекономијаКонкурентност малих и средњих предузећа у сектору прераде млека - компарација Србије са земљама Западног Балкана08.10.2021 - 07.11.2021
Berecki ArminFakultet tehničkih nauka u Novom SaduМашинско инжењерствоUticaj smicanja na sekundarne bifurkacije štapa oslonjenog na nelinearnu elastičnu podlogu27.09.2021 - 27.10.2021
Bala KarloFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentAlgoritmi strateškog planiranja i optimizacije transporta24.09.2021 - 24.10.2021
Дашић ДанијелаEkonomski fakultet u SuboticiМаркетингФактори лојалности становништва према банкама у одабраним земљама Централне и Југоисточне Европе24.09.2021 - 24.10.2021
Gudelj MarkoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentModel upravljanja performansom poslovnih procesa u procesno orijentisanom operativnom menadžmentu22.09.2021 - 22.10.2021
Kovačević DanijelPoljoprivredni fakultet u Novom Saduveterinarska medicinaPredviđanje i modeliranje stabilnosti i interferencije biohemijskih, hematoloških i endokrinoloških parametara u krvi krava22.09.2021 - 22.10.2021
Milović TianaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduГрађевинско инжењерствоУтицај примене природног зеолита на трајност репаратурних цементних малтера20.09.2021 - 20.10.2021
Pavlović LazarPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeUticaj klimatskih promena narasprostranjenost dominantnih šumskihdrvenastih vrsta u Republici Srbiji17.09.2021 - 17.10.2021
Čokić MilošFakultet tehničkih nauka u Novom SaduГрађевинско инжењерствоСеизмичка повредљивост и робусност конструкција армиранобетонских(АБ) зграда14.09.2021 - 14.10.2021
Šakotić ŽarkoPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduFizikaНови таласни феномени базирани на плазмоничним метаматеријалима и њихова примена у сензорима и комппонентама13.09.2021 - 13.10.2021
Dugandžija NevenaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduMatematikaNelinearna Šredingerova jednačina sa singularitetima13.09.2021 - 13.10.2021
Šovljanski OljaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoMikrobiološka precipitacija karbonata – od odabira induktora do ispitivanja bioprocesnih parametara09.09.2021 - 09.10.2021
Јанков СтеванPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduФизикаЕкспериментална карактеризација и теоријско моделовање електричних особина никл- и цинкферита допираних итријумом07.09.2021 - 07.10.2021
Vlajkov VanjaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoRazvoj tehnologije proizvodnje agenasa biološke kontrole toksigenih izolata roda Aspergillus06.09.2021 - 06.10.2021
Gajić SlavicaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoProjektovanje, metrološka analiza i optimizacija solenoida u svrhu homogenizacije elektromagnetskog polja za biomedicinske eksperimente02.09.2021 - 02.10.2021
Tamara Palanački MaleševićPrirodno-matematički fakultet u Novom Saduекологија, биологијаЗначај и улога терестричних цијанобактерија у семи-аридним срединама02.09.2021 - 02.10.2021
Станојевић ВојиславMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаПовезаност бихејвиоралних и психолошких фактора и утицај на метаболичку контролу и квалитет живота пацијената са дијабетесом типа 202.09.2021 - 02.10.2021
Паскаш НиколаEkonomski fakultet u SuboticiМаркетингСатисфакција и лојалност клијената банкарског сектора у перципираном квалитету услуга мобилног банкарства у Србији31.08.2021 - 30.09.2021
Krtolica IvanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИнжењерство заштите животне средине и заштите на радуПроцена екостатуса речних система на примеру дунавског басена применом модела вештачких неуронских мрежа30.08.2021 - 29.09.2021
Stevanović SlavenFakultet tehničkih nauka u Novom SaduАрхитектураТиполошки модели архетипске колибе кроз писану историју и теорију архитектуре27.08.2021 - 26.09.2021
Ненадов Јовановић НаташаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаУтицај епилепсије и антиепилептичних лекова на минералну коштану густину одраслих пацијената са церебралном парализом и менталном ретардацијом25.08.2021 - 24.09.2021
Крсмановић ОливераMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaАнализа интраоперативне процене статуса ресекционе маргине јетрених метастаза колоректалног аденокарцинома у односу на патохистолошки налаз24.08.2021 - 23.09.2021
Skenderović NinaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeReakcija sorti ozime pšenice na prouzrokovača fuzarioze klasa Fusarium graminearum Schw.17.08.2021 - 16.09.2021
Гавриловић СрђанMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаНезависни предиктори морталитета код пацијената у сепси09.08.2021 - 08.09.2021
Marinović ZoranPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiologijaCvetanje cijanobakterija, prisustvo cijanotoksina i njihov uticaj na ribe u pojedinim jezerskim ekosistemima Srbije i Mađarske30.07.2021 - 29.08.2021
Гргић ОљаMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaПромене на ортопантомографским снимцима и стање оралног здравља код пацијенткиња са остеопорозом28.07.2021 - 27.08.2021
Spasojević LjiljanaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoPriprema nanočestica zeina i njihova primena kao funkcionalnih koloida27.07.2021 - 26.08.2021
Лазаревић МаринаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduХемијаФотокаталитичка активност модификованих нанокомпозита у разградњи одабраних хербицида из групе трикетона27.07.2021 - 26.08.2021
Marinković MilanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduГрађевинско инжењерствоПримена отпадних и рециклираних материјала за израду стабилизованих слојева коловозних конструкција23.07.2021 - 22.08.2021
Апостоловић ТамараPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduЗаштита животне срединеИспитивање механизма транспорта одабраних органских полутаната кроз алувијални слој реке Дунав као допринос изучавању процеса обалске филтрације22.07.2021 - 21.08.2021
Тот ТамараPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduБиологијаТаксономија и дистрибуција трибуса Paragini Goffe, 1952 (Diptera: Syrphidae)21.07.2021 - 20.08.2021
Јанковић МаринаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduЕкологија, биологијаКонзервација осоликих мува (Diptera: Syrphidae) и евалуација ПХА (Prime Hoverfly Areas) у Србији21.07.2021 - 20.08.2021
Stoja SebastijanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоАрхитектура софтверског система за електроенергетске прорачуне заснована на микросервисима20.07.2021 - 19.08.2021
Stanković AljošaMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаСинтеза и карактеризација радиофармацеутика на бази суперпарамагнетних наночестица и ефекат дуалне терапије на експерименталном моделу аденокарцинома колона20.07.2021 - 19.08.2021
Mitrović-Lazarević SlavenkaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduАрхитектураУтицај елемената одрживог урбаног планирања на перцепцију и процену вредности некретнина у Србији19.07.2021 - 18.08.2021
Андрић ВелиборPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduХемијаАтрибуција одабраних уметничких дела националног културног наслеђа недеструктивним и хемометријским методама19.07.2021 - 18.08.2021
Mirkovic VladanPravni fakultet u Novom SaduБезбедносноправнаМодели експлоатације тероризма у сврху хибридног ратовања и могући приступ у супротстављању19.07.2021 - 18.08.2021
Bajatović DušanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentModeli tranzicije i predviđanja sistema snabdevanja prirodnim gasom19.07.2021 - 18.08.2021
Radulović VukPravni fakultet u Novom SaduПривредноправнаПобијање одлука скупштине акционарског друштва16.07.2021 - 15.08.2021
Novaković MladenkaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИнжењерство заштите животне средине и заштите на радуПримена нових наноструктурних фотокатализатора у разградњи активних супстанци одабраних фармацеутика у акватичном матриксу16.07.2021 - 15.08.2021
Đurđev MićaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduMaшинско инжењерствоПримена савремених метахеуристичких алгоритама у оптимизацији технолошких процеса обраде производа16.07.2021 - 15.08.2021
Stojšić MilicaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduСценски дизајнРаслојавање перцепције: уметничко дело сценског дизајна16.07.2021 - 15.08.2021
Bojanić Šejat MirjanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduМашинско инжењерствоМоделовање механичког понашања кугличних лежаја16.07.2021 - 15.08.2021
Јоргић Степановић КристинаUniverzitetski centar za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanjaРодне студијеПитање еманципације жена у Југославији (1918-1948)16.07.2021 - 15.08.2021
Rokvić NikolaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduВетеринарске наукеПрисуство микотоксина у хранивима, храни за рибе и месу шарана (Cyprinus carpio)15.07.2021 - 14.08.2021
Mujan IgorFakultet tehničkih nauka u Novom SaduМашинско инжењерствоМодел интелигентне платформе за оцену квалитета унутрашње средине у сектору зградарства14.07.2021 - 13.08.2021
Selaković AnastasijaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoEfekat šok zamrzavanja testa na tehnološke osobine lisnatog peciva obogaćenog vlaknima šećerne repe i semenom čije (Salvia hispanica)14.07.2021 - 13.08.2021
Mićanović Miljković ŽeljkaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduСценски дизајнУ потрази за идеалним градом: уметничко дело сценског дизајна13.07.2021 - 12.08.2021
Bojanić NemanjaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoPrimena reverzibilnosti matrica usitnjavanja i metodе odzivne površine za kontrolu efekata usitnjavanja u tehnološkom postupku mlevenja pšenice13.07.2021 - 12.08.2021
Stefani IzabelaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоПрорачун подешења и координације релејне заштите у дистрибутивним системима са дистрибуираним енергетским ресурсима заснованим на уређајима енергетске електронике12.07.2021 - 11.08.2021
Пинтаћ ДиандраPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduХемијаХемијска карактеризација и биолошка активност сока од грожђа и вина из виногорја Фрушке горе12.07.2021 - 11.08.2021
Grozdić VanjaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментРазвој модела за мерење ефеката реализованих инвестиционих пројеката на перформансе предузећа09.07.2021 - 08.08.2021
Pasula MilanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментУправљање ризицима аутсорсинга логистичких активности организације09.07.2021 - 08.08.2021
Grujić JelenaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментУправљање факторима ризика у дистрибутивним каналима фармацеутских компанија09.07.2021 - 08.08.2021
Ђокић ДанилоEkonomski fakultet u SuboticiЕкономске науке - АгроекономијаПроизводне перформансе пољопривреде и аграрна политика земаља Западног Балкана у процесу приступања Европској унији09.07.2021 - 08.08.2021
Okuka AleksandarFakultet tehničkih nauka u Novom SaduМашинско инжењерствоОптимално управљање кретањем сеизмички побуђене и базно изоловане суперструктуре у присуству пасивних пригушивача08.07.2021 - 07.08.2021
Božić ZoranaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментУправљање ризиком на тржиштима електричне енергије у развоју08.07.2021 - 07.08.2021
Хрњак Илић ХеленаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаНеинвазивни пренатални скрининг у детекцији ретких хромозомских аномалија06.07.2021 - 05.08.2021
Кузманчев-Станојевић СоњаFilozofski fakultet u Novom SaduSociologijaSOCIOLOŠKI ASPEKTI NEOLIBERALIZMA: GENEALOGIJA MODUSA DOMINACIJE I NASILJA06.07.2021 - 05.08.2021
Попов НенадPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduЗаштита животне срединеИспитивање могућности примене убрзане карбонизације у процесу cолидификације/стабилизације седимента загађеног тешким металима02.07.2021 - 01.08.2021
Karolj AdrienFilozofski fakultet u Novom SaduIstorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnostiA művészet terei Csáth Géza, Kosztolányi Dezső, Milkó Izidor és Munk Artúr prózájában (Područja umetnosti u prozi Geze Čata, Dežea Kostolanjija, Isidora Milka i Artura Munka)29.06.2021 - 29.07.2021
Lužaić TanjaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoМогућности и ограничења производње хладно пресованог уља и погачеод семена одабраних хибрида сунцокрета најновијег сортимента29.06.2021 - 29.07.2021
Cvijić Čović MirjanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentModeliranje relacija između preduzetničke orijentacije i uspešnosti preduzeća28.06.2021 - 28.07.2021
Филиповић МирославFilozofski fakultet u Novom SaduИсторијаПолитичка биографија Јована Суботића28.06.2021 - 28.07.2021
Jestrovic JovanaFilozofski fakultet u Novom SaduDruštvene naukePrilagođavanje na stres izazvan neplodnošću: perspektiva žena iz Srbije28.06.2021 - 28.07.2021
Калкан КристинаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеографијаПримена радиоактивних метода у геоморфолошким истраживањима Тителског брега28.06.2021 - 28.07.2021
Kostic MilanPravni fakultet u Novom SaduПраво, Радно и социјално правоЈеднакост жена и мушкараца у запошљавању25.06.2021 - 25.07.2021
Milošević NemanjaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduRačunarske naukeNegativno duboko učenje25.06.2021 - 25.07.2021
Радојевић БојанPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеонауке – туризамГеопросторни аспекти паметне туристичке дестинације на примеру Новог Сада25.06.2021 - 25.07.2021
Јањић СтефанFilozofski fakultet u Novom SaduКултуролошке науке и комуникологијаКултура сећања на Википедији: дискурс о ратним сукобима у Југославији24.06.2021 - 24.07.2021
Ercegovac DajanaEkonomski fakultet u SuboticiEkonomijaAnaliza determinanti i efekata stranih direktnih investicija na realnu ekonomiju i eksternu ravnotežu evropskih ekonomija u razvoju i usponu24.06.2021 - 24.07.2021
Pajić VladimirFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоМодел управљања великим серијама геопросторних података23.06.2021 - 23.07.2021
Шаровић СрђанAkademija umetnosti u Novom SaduЛиковна уметностПринцип негирања као метод израде уметничког дела – апофатика и негативна светлост18.06.2021 - 18.07.2021
Пете МариаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаУлога квантитативног HBsAg у дијагностици и терапији хроничнехепатитис Б вирусне инфекције18.06.2021 - 18.07.2021
Tošić IsidoraMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaUticaj in vitro izlaganja STAT3-aktiviranih malignih ćelija dojke višeslojnim nanočesticama obloženim poli-L-glutaminskom kiselinom17.06.2021 - 17.07.2021
Dželetović MirnaPravni fakultet u Novom SaduПраво, Породично правоPravni položaj deteta u situacijama njegovognezakonitog odvođenja u zemlji i inostranstvu16.06.2021 - 16.07.2021
Pančić AleksandarGrađevinski fakultet u SuboticiGrađevinarstvoРеолошко динамичка анализа замора неармираних бетонских греда оптерећених на савијање15.06.2021 - 15.07.2021
Arok MajaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduEkologijaIshrana tekunice (Spermophillus citellus L. 1766) na području Srbije11.06.2021 - 11.07.2021
Мајкић ТатјанаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduХемијаМодулатори метаболизма арахидонске киселине у процесу инфламације: утицај одабраних полифенола на продукцију простагландина Е2 и тромбоксана А211.06.2021 - 11.07.2021
Aranđelović BranimirkaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaPotrebe za palijativnim zbrinjavanjem obolelih od multiple skleroze, Parkinsonove bolesti i amiotrofične lateralne skleroze10.06.2021 - 10.07.2021
Јоцић МилошFilozofski fakultet u Novom SaduСрпска и јужнословенска књижевност са теоријом књижевностиVIZUELNI ELEMENTI U PROZI SRPSKE NEOAVANGARDEI POSTMODERNIZMA09.06.2021 - 09.07.2021
Ilic NinaFilozofski fakultet u Novom SaduЈезик и књижевностThe acquisition of se-verbs in Serbian as L1 (Usvajanje glagola sa klitikom se u srpskom jeziku kao maternjem)04.06.2021 - 04.07.2021
Прокић ВладимирPoljoprivredni fakultet u Novom SaduВетеринарске наукеПатоморфолошке и патохистолошке промене код мандаринских пачића (Aix galericulata) изазване псеудо-вертикалним преношењем авијарнe патогене Escherichia coli03.06.2021 - 03.07.2021
Višacki VladimirPoljoprivredni fakultet u Novom SaduБиотехничке наукеKvantifikacija distribucije depozitarasprskivača pri aplikaciji pesticidaprimenom sistema nested design ifluorescentnih tragača29.05.2021 - 28.06.2021
Radulovic NikolaFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduDruštveno-humanističke nauke,Fizičko vaspitanje i sportModel za povećanje eksplozivne snage donjih ekstremiteta kod adolescenata28.05.2021 - 27.06.2021
Tatalović JelenaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduГеодетско инжењерствоПрилог методологији развоја модела за процену утицаја комасације на економски и одрживи развој28.05.2021 - 27.06.2021
Đinić IvanFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportPreventivni programi i njihovo profilaktičko dejstvo kod sprinterskog trčanja27.05.2021 - 26.06.2021
Sindic MarijanaFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduДруштвено-хуманистичке науке, Физичко васпитање и спортЕфекти интегрисаног неуромишићног вежбања у настави физичког васпитања27.05.2021 - 26.06.2021
Bogdanović Vasić SlobodankaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaOpšte i specifične mere prevencije hepatitis B virusne infekcije među zdravstvenim radnicima25.05.2021 - 24.06.2021
Обрадовић СањаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеонаукеОдрживи развој туризма у Резервату биосфере „Бачко Подунавље“25.05.2021 - 24.06.2021
Стојановић МладенAkademija umetnosti u Novom SaduЛиковне уметности - СликарствоСвест о изумирању – абреакција у циљу буђења инстинкта преживљавања25.05.2021 - 24.06.2021
Јурјевић ЖанаEkonomski fakultet u SuboticiЕкономске науке - АгроекономијаТипологија и развојне карактеристике руралних подручја Србије у процесу европских интеграција24.05.2021 - 23.06.2021
Stamenković ZoranPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeKinetika konvektivnog sušenja maline u tankom nepokretnom sloju21.05.2021 - 20.06.2021
Đuričić MladenFilozofski fakultet u Novom SaduSrpska književnost sa teorijom književnostiPoezija Laze Kostića u kontekstu srpske književne kritike 20. veka20.05.2021 - 19.06.2021
Dupljanin ĐorđijeFakultet tehničkih nauka u Novom SaduСаобраћајно инжењерствоРазвој симулационих модела доставе пошиљака у складу са концептом измештања пословних процеса19.05.2021 - 18.06.2021
Todorov MilošFakultet tehničkih nauka u Novom SaduПримењена математикаЈенсен-Стефенсенов тип неједнакости за интеграле базиране на фази би-мерама19.05.2021 - 18.06.2021
Pekar DarkoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоНова метода адаптације на говорника у параметарској синтези говора19.05.2021 - 18.06.2021
Tatarski JovanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentPreduzetničke dimenzije institucija visokog obrazovanja u odabranim evropskim državama19.05.2021 - 18.06.2021
Стефановић РасткоAkademija umetnosti u Novom SaduЛиковне уметности - СкиларствоVera icona-интимна транспозиција сакралне слике17.05.2021 - 16.06.2021
Šanca ErnestPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduMatematikaDinamička analiza kompleksnih sistema u svetlu H-matrica14.05.2021 - 13.06.2021
Ерић Букарица АлександраFilozofski fakultet u Novom SaduлингвистикаКодификација енглеско-српске и српско-енглеске терминологије из области уговорног права Европске уније: лексиколошки и лексикографски аспекти14.05.2021 - 13.06.2021
Лукић НаташаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduБиологијаЕфекти водног дефицита и суфицита на антиоксидативни систем заштите код два хибрида кукуруза (Zea mays L.)13.05.2021 - 12.06.2021
Kalajdžić MladenPoljoprivredni fakultet u Novom SaduБиотехничке наукеХемијски састав грожђа сорти винове лозе пробус и каберне совињон при различитим ампелотехничким мерама13.05.2021 - 12.06.2021
Миленковић АлександарPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduМатематикаВизуализација наставних садржаја из вишеструких интеграла –когнитивни конфликти13.05.2021 - 12.06.2021
Radosavljević MilošFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoНови алгоритам за компресију сеизмичких података велике амплитудске резолуције10.05.2021 - 09.06.2021
Vilotić DraganaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduСценски дизајнРевалоризација библијске приче о Адаму и Еви – уметничко дело сценског дизајна05.05.2021 - 04.06.2021
Majtanović CvetaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментАутоматско повећање памтљивости слика28.04.2021 - 28.05.2021
Plavšić DraganaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoOdrživost pekarskog proizvoda sa povišenim sadržajem vlage sa dodatkom lekovitog i začinskog bilja28.04.2021 - 28.05.2021
Hasanagić DinoPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduБиологијаЕфекат зеолита на параметре антиоксидативног статуса код парадајза (Solanum lycopersicum L.) и кукуруза (Zea mays L.) у условима суше28.04.2021 - 28.05.2021
Ахметагић ДенизEkonomski fakultet u SuboticiЕкономија, МенаџментУпотреба индикатора Глобалног иновационог индекса у пројекцији повећања националног иновационог капацитета Републике Србије28.04.2021 - 28.05.2021
Љумовић БорјанкаAkademija umetnosti u Novom SaduДрамске и аудио-визуелне уметности"Неми крик” – редукција спољашњих глумачких средстава као метод при стварању улоге26.04.2021 - 26.05.2021
Nemanja ObradovićPoljoprivredni fakultet u Novom SaduVeterinarska medicinaЛабораторијски параметри крви мишева током имунолошког стреса изазваног вурусом беснила у тесту потенције вакцине26.04.2021 - 26.05.2021
Đorđević Čegar DraganaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоМоделовање утицаја 3Д видеа на квалитет доживљаја25.04.2021 - 25.05.2021
Drakulić Kozić NatašaFilozofski fakultet u Novom SaduSrpska i južnoslovenske književnosti sateorijom književnostiMaskiranje muškarca u ženu i žene u muškarca kao vid zamene rodnog identiteta u srpskim usmenim epskim pesmama23.04.2021 - 23.05.2021
Rakić SlavkoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentModel za utvrđivanje uticaja digitalnih usluga na učinak preduzeća u prerađivačkom sektoru21.04.2021 - 21.05.2021
Bosanac MajaFilozofski fakultet u Novom SaduPedagogijaPerspektive razvoja i institucionalizacije treće misije univerziteta16.04.2021 - 16.05.2021
Lazić DraganPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničkee naukeФИЗИОЛОШКА АКТИВНОСТ СЛАЧИЦА И УЉАНЕ РЕПИЦЕ У ПРИСУСТВУ NaCl И Si,14.04.2021 - 14.05.2021
Petrović KostaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduVeterinarsska medicinaANTIINFLAMATORNI EFEKAT NIACINA I METABOLIČKA ADAPTACIJA KRAVA U RANOJ LAKTACIJI13.04.2021 - 13.05.2021
Petkovic OgnjenAkademija umetnosti u Novom SaduDramske i audio-vizuelne umetnostiPretvaranje dokumenta u fikciju – upotreba ratnih svedočanstava u proizvodnji kratkih igranih filmova09.04.2021 - 09.05.2021
Lolić TeodoraFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentПроширени модел мерења успешности информационих система06.04.2021 - 06.05.2021
Atanasković LazarFilozofski fakultet u Novom SaduFilozofske naukeHegel i problem pisanja istorije05.04.2021 - 05.05.2021
Popović Stijačić MilicaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaZnačaj perceptivne informacije u obradi reči – perspektiva utelovljene kognicije05.04.2021 - 05.05.2021
Kanjuh SonjaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоЕстимација стања активних дистрибутивних мрежа интегрисана у дистрибутивни менаџмент систем02.04.2021 - 02.05.2021
Zakinski Toma ViktoriaFilozofski fakultet u Novom SaduHumanističke naukeMedijsko izveštavanje o migrantima u Republici Srbiji i Mađarskoj od 2016. do 2019. godine02.04.2021 - 02.05.2021
Mijic Nemet IvanaFilozofski fakultet u Novom SaduSrpska književnost sa teorijom književnostiPoetičke odlike fantastičnog romana za decu u srpskoj književnosti na početku 21. veka02.04.2021 - 02.05.2021
Тртовац Дедеић АлмаAkademija umetnosti u Novom SaduДруштвено-хуманистичке науке,Наука о уметностима, МузикологијаМузичко-педагошка делатност Владимира Р. Ђорђевића и његов допринос модернизацији вокалне и инструменталне наставе у Србији (1890−1934)31.03.2021 - 30.04.2021
Бјекић РадмилаEkonomski fakultet u SuboticiМенаџментВеза између компоненти емоционалне интелигенције, лидерства и радне ангажованости запослених у пословном амбијенту Републике Србије31.03.2021 - 30.04.2021
Grahovac BojanaFilozofski fakultet u Novom SaduПсихологијаРигидност- дефиниције и релације са субјективним благостањем31.03.2021 - 30.04.2021
Благојевић БојанаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduБиохемијаФитохемијска карактеризација и биолошке активности екстраката и инкапсулата воћа родова Prunus L. и Cornus L.29.03.2021 - 28.04.2021
Nikolic JovanaFilozofski fakultet u Novom SaduFilološke nauke (Srpska i južnoslovenskeknjiževnosti sa teorijom književnosti, Srpskamoderna , Erotologija)Erotizam u književnom stvaral aštvu Borisava Stankovića29.03.2021 - 28.04.2021
Nedeljković MarinaFilozofski fakultet u Novom SaduSociologijaSeoske žene i razvoj ruralnog turizma u AP Vojvodini29.03.2021 - 28.04.2021
Kasaš JovanaFilozofski fakultet u Novom SaduIstorija, Istorija Modernog dobaTemišvarski Srbi i prva jugoslovenska država 1918-1921.29.03.2021 - 28.04.2021
Banjac NikolaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментМодел процене ефективности управљања заштићеним подручјима у АП Војводини25.03.2021 - 24.04.2021
Saulić NenadFakultet tehničkih nauka u Novom SaduСаобраћајно инжењерствоОштећење на возилу као индикатор сударних брзина код налета на пешака24.03.2021 - 23.04.2021
Radanović BojanaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaDijagnostički i prognostički značaj angiopoietina 2 i solubilnog receptora za krajnje glikoziliranе produkte (sRAGE) u adultnom akutnom respiratornom distres sindromu24.03.2021 - 23.04.2021
Tomas Petrović AnaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaOdređivanje tkivne farmakokinetike levofloksacina i daidzeina primenom mikrodijalizne metode22.03.2021 - 21.04.2021
Милутин МиланPravni fakultet u Novom SaduИсторијскоправнаДУЖНИЧКА ДОЦЊА У РИМСКОМ КЛАСИЧНОМ ПРАВУ22.03.2021 - 21.04.2021
Балек ТијанаFilozofski fakultet u Novom SaduLingvistika, rusistikaDefektnost vidske paradigme u ruskom i srpskom jeziku19.03.2021 - 18.04.2021
Булут СандраTehnološki fakultet Novi SadТехнолошко инжењерствоИстраживање добијања, карактеризацијa и оптимизација својстава активног, биоразградивог, амбалажног материјала на бази погаче уљане тикве голице19.03.2021 - 18.04.2021
Maksimović- Zorić JelenaPoljoprivredni fakultet u Novom Saduveterinarska medicinaTipizacija, filogenetska analiza i molekularna karakterizacija virusa influence A svinja na teritoriji Republike Srbije18.03.2021 - 17.04.2021
Zarifović Grković MirjanaFilozofski fakultet u Novom SaduFilološke nauke (germanistika)Sedam smrtnih grehova u nemačkoj i srpskoj frazeologiji: kontrastivna i konceptualna analiza16.03.2021 - 15.04.2021
Marić JelenaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaKorelacija kontrastne magnetno-rezonantne mamografije i difuzionog imidžinga u komparaciji sa patohistološkim nalazom05.03.2021 - 04.04.2021
Шећеров ИванPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduGeografijaПоузданост података у процесу аквизиције великих временских серија у мониторингу климатских елемената04.03.2021 - 03.04.2021
Bošković MarkoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоСавремене методе пројектовања конвенционалних индустријских регулатора под ограничењима на робусност03.03.2021 - 02.04.2021
Vukadinović MilaFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduOsnovne naučne discipline u sportu i fizičkom vaspitanjuЕфекти различитих експерименталних програма на моторичке способности и морфолошке карактеристике младих спортисткиња25.02.2021 - 27.03.2021
Biljetina JelenaFilozofski fakultet u Novom SadulingvistikaDoslovna i prenesena značenja glagola jedenja i pijenja u engleskom i srpskom jeziku: kognitivnolingvistička analiza25.02.2021 - 27.03.2021
Vuković JovanFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportEFEKTI TRENINGA SNAGE MALOG OPTEREĆENJA NA FIZIČKU FORMU, BIOMARKERE ZDRAVLJA I KVALITET ŽIVOTA INSTITUCIONALIZOVANIH ŽENA TREĆE ŽIVOTNE DOBI24.02.2021 - 26.03.2021
Tančić NatašaFilozofski fakultet u Novom SaduPedagogijaDeterminante profesionalnog razvojanastavnika u inkluzivnom školskom kontekstu22.02.2021 - 24.03.2021
Mudrinski Palanački KarolinaAkademija umetnosti u Novom SaduЛиковне уметностиKONAČNI NIZ22.02.2021 - 24.03.2021
Kovačević VanjaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduVeterinarska medicinaPROCENA METABOLIČKOG STATUSA KRAVA U RANOJ LAKTACIJI ANALIZOM INTRAINDIVIDUALNOG VARIRANJA METABOLIČKIH PARAMETARA (DELTA CHECK VREDNOSTI)19.02.2021 - 21.03.2021
Nikolić NikolaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоАутоматско издвајање мишљења из текстуалних коментара студентских анкета17.02.2021 - 19.03.2021
Žarković DragoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduГрађевинско инжењерствоНови конститутивни модел бетона формулисан према неспрегнутој комбинацији теорија пластичности – механика оштећења11.02.2021 - 13.03.2021
Barošević TijanaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeIntenzitet zaraze aspergilozne truležiklipa na hibridima kukuruza10.02.2021 - 12.03.2021
Džambas JelenaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaProcena ekspresije liganda proteina programirane smrti 1 u adenokarcinomu i skvamoznom karcinomu pluća; komparacija između bronholoških i hirurških uzoraka10.02.2021 - 12.03.2021
Stošić BranimirMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaEfekat primene moksifloksacina i cefiksima na suzbijanje tegoba posle hirurškog vađenja impaktiranih donjih umnjaka09.02.2021 - 11.03.2021
Bokić BojanaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiologijaMorfološka i fitohemijska karakterizacija predstavnika sekcija Pulegium (Mill.) Lam. & DC. 1805 i Mentha (Mentha L., Lamiaceae) sa Balkanskog poluostrva i južnog dela Panonske nizije03.02.2021 - 05.03.2021
Šeregelj VanjaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoInkapsulirani karotenoidi iz sporednog proizvoda prerade šargarepe u funkcionalnoj hrani29.01.2021 - 28.02.2021
Jakšić DraganaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduСаобраћајно инжењерствоУтицај система обуке возача на ставове и понашање младих возача у саобраћају28.01.2021 - 27.02.2021
Драгичевић ЗоранEkonomski fakultet u SuboticiЕкономске науке - пословна информатикаМодел агилне архитектуре за развој пословног софтвера заснован на сервисној оријентацији и микросервисима25.01.2021 - 24.02.2021
Pešić SašaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduRačunarske naukeNapredna (edge computing) softverska arhitektura za upravljanje resursima i unutrašnje pozicioniranje20.01.2021 - 19.02.2021
Popović MarkoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоФормално верификована дистрибуирана софтверска трансакциона меморија отпорна на отказе19.01.2021 - 18.02.2021
Halilović ElmaFilozofski fakultet u Novom SaduNauka o književnostiFolklorna zbirka Huseina Derdemeza13.01.2021 - 12.02.2021
Karimi Madahi Seyed SiavashFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоВишекритеријумска оптимална алокација дистрибуираних генераторских ресурса у дистрибутивној мрежи11.01.2021 - 10.02.2021
Janev JelenaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduScenski dizajnМајчинство и родни стереотипи у уметности: уметничко дело сценског дизајна08.01.2021 - 07.02.2021

Backup 2021