Претраживање докторских дисертација и докторских уметничких пројеката одбрањених на УНС-у

Докторске дисертације и докторски уметнички пројекти
стављени на увид јавности у 2022. години

Напомена: за електронске верзије докторских дисертација обратити се др Мирјани Брковић, Централна библиотека УНС-а, телефон 485-2040.
Презиме и имеФакултетНаучна или уметничка областНаслов радаСтављено на увид јавности у периоду
Мудри АлександарFilozofski fakultet u Novom SaduРусински језикТерминологија узгоја домаћих животиња у русинском језику у Војводини27.12.2022 - 26.01.2023
Ponjiger IgorPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеонауке (туризам)Анализа одабраних узрочника промене бројности европског зеца (Lepus europaeus Pall.) у Војводини - значај за ловство и ловни туризам27.12.2022 - 26.01.2023
Malbašić TeodorFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоРазвој и имплементација LBORU методе за динамичко балансирањe оптерећења сервера у хибридним SDN мрежама26.12.2022 - 25.01.2023
Šunjević MiljanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduАрхитектураУрбанистичко-архитектонске методе и модели заштите градова од емисије суспендованих честица22.12.2022 - 21.01.2023
Јеремић МаринаPravni fakultet u Novom SaduГрађанско право (Стварно право)Престанак хипотеке22.12.2022 - 21.01.2023
Миленковић ДушанFilozofski fakultet u Novom SaduФилозофијаУлога форме у естетици популарне музике21.12.2022 - 20.01.2023
Видицки ВладанFilozofski fakultet u Novom SaduСоциологијаЗначај социјалног капитала, мрежа и ресурса етничке групе за предузетништво српских имиграната у Бечу20.12.2022 - 19.01.2023
Pejkovic KristinaFilozofski fakultet u Novom SaduСоциологијаEvoluciona teorija nasilja: ka konsilijentnom objašnjenju16.12.2022 - 15.01.2023
Šutić DavorFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоОдабрани алгоритми теорије графова и линеарне алгебре прилагођени великим количинама података16.12.2022 - 15.01.2023
Mladenović VelimirFilozofski fakultet u Novom SaduНаука о књижевностиLes guerres d’Elsa Triolet: romans, nouvelles, articles (1945–1957) (Ратови Елзе Триоле: романи, новеле, чланци (1945–1957))14.12.2022 - 13.01.2023
Brkic SnezanaPravni fakultet u Novom SaduPravoRacionalizacija krivičnog postuipka i uprošćene procesne forme13.12.2022 - 12.01.2023
Lubura JelenaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoModelovanje, simulacija i optimizacija dobijanja gumenih proizvoda na osnovu različitih kaučukovih smeša13.12.2022 - 12.01.2023
Громовић МиланFilozofski fakultet u Novom SaduНаука о књижевности, Српска књижевностВизантијске теме и мотиви у српској поезији друге половине 20. века: Милорад Павић, Иван В. Лалић, Милосав Тешић, Слободан Костић12.12.2022 - 11.01.2023
Aнтић АлександарPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеонауке - туризамСпелеолошко геонаслеђе и спелеотуризам: инвентар и туристичко вредновање пећина у Србији09.12.2022 - 08.01.2023
Pilipović DraganaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduСценски дизајнНови стандарди женског тела: уметничко дело сценског дизајна09.12.2022 - 08.01.2023
Sadikovic SelkaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaBihevioralnogenetičke osnove petofaktorskog modela ličnosti09.12.2022 - 08.01.2023
Ranković NemanjaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduСценски дизајнОживљавање и реинтерпретација породичног наслеђа: уметничко дело сценског дизајна08.12.2022 - 07.01.2023
Krnjaić SrđanPoljoprivredni fakultet u Novom SaduVeterinarska medicinaMETABOLIČKA ADAPTACIJA KRAVA NA LIPOLIZU I KETOGENEZU URAZLIČITIM PERIODIMA LAKTACIJE KOD PRIMENE TROKRATNE MUŽE08.12.2022 - 07.01.2023
Bjelica JelenaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоХибридни електромагнетски-трибоелектрични наногенератор за прикупљање механичке енергије08.12.2022 - 07.01.2023
Đukanović SlađanaAkademija umetnosti u Novom SaduLikovne umetnosti287639 – dvaosamsedamšesttridevet, (ne)merljivo u umetničkom procesu08.12.2022 - 07.01.2023
Stefanović MiroslavFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментМодел архитектуре информационог система катастра непокретности заснован на блокчејн технологији07.12.2022 - 06.01.2023
Rimar Simunovic AnaFilozofski fakultet u Novom SaduФилологијаМит завичаја у стваралаштву Михајла Ковача у контексту рецепције украјинске књижевности06.12.2022 - 05.01.2023
Томашевић ТањаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаЕфективност програма здравственог васпитања о репродуктивном здрављу младих узраста 16 година у Војводини05.12.2022 - 04.01.2023
Мидоровић СлободаPravni fakultet u Novom SaduГрађанскоправнаДелимична ништавост уговора01.12.2022 - 31.12.2022
Manojlović IgorFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоKраткорочна пробабилистичка прогноза оптерећења на ниском напону у електродистрибутивним мрежама28.11.2022 - 28.12.2022
Паскаш СнежанаPoljoprivredni fakultet u Novom SaduБиотехничке наукеКвалитет козјег млека, сира и сурутке из различитих система држања25.11.2022 - 25.12.2022
Divac MarijaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduАрхитектураНастанак и развој објеката циркуског спектакла у периоду од I века п.н.е. до XXI века24.11.2022 - 24.12.2022
Vekić AleksandarFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментФактори развоја иновативног стартап екосистема22.11.2022 - 22.12.2022
Rajić NikolaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduГрађевинско инжењерствоИзвијање стубова I пресека од нерђајућег челика при дејству пожара са утицајем историје оптерећења21.11.2022 - 21.12.2022
Штрбац ФилипPoljoprivredni fakultet u Novom SaduVeterinarska medicinaАнтихелминтичка ефикасност одабраних етарских уља против гастроинтестиналних нематода оваца15.11.2022 - 15.12.2022
Зорић СлободанкаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduЗаштита животне срединеАнализа утицаја природних и антропогених фактора на ефикасност процеса припреме воде за пиће из површинске воде15.11.2022 - 15.12.2022
Kovačević DraganPoljoprivredni fakultet u Novom SaduБиотехничке наукеКвалитет и фертилизациона вредност остатака из биогасних постројења07.11.2022 - 07.12.2022
Андрић МаријаFilozofski fakultet u Novom SaduИсторијаВЕНЕЦИЈА И ТРГОВЦИ СА ОСМАНСКОГ БАЛКАНА: СТАТУС И УСЛОВИ ПОСЛОВАЊА (16–18. ВЕК)04.11.2022 - 04.12.2022
Поповић АлександраMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаАнтитуморски потенцијал и утицај на митохондријску респирацију Л-карнозина и његових формулација примењених на континуираним ћелијским линијама03.11.2022 - 03.12.2022
Kukuruzovic DanijelaPravni fakultet u Novom SaduГрађанскоправна (Облигационо право)Уговор о закупу грађевинског земљишта02.11.2022 - 02.12.2022
Војнов БојанPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeЕфекат озимих међуусева на особине чернозема и биолошко-производна својства усева у накнадном року сетве26.10.2022 - 25.11.2022
Греш АленMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаУтицај вортиоксетина на когнитивне симптоме код болесника са схизофренијом19.10.2022 - 18.11.2022
Tekić DraganaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduAgroekonomijaPanel regresiona analiza faktora profitabilnosti poljoprivrednih i prehrambenih preduzeća u Republici Srbiji19.10.2022 - 18.11.2022
Bulat MarinaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоПрилог развоју нумеричких метода у одређивању ефективне вредности применљивих у метролошкој инструментацији17.10.2022 - 16.11.2022
Stipić DaniloFakultet tehničkih nauka u Novom SaduГрађевинско инжењерствоПримена летис Болцман методе за решавање раванских једначина течења воде, кретања наноса и морфолошких промена у природним водотоцима17.10.2022 - 16.11.2022
Маласпина ГретаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduМатематикаMeтоде дистрибуиране оптимизације за проблеме великихдимензија без ограничења14.10.2022 - 13.11.2022
Vukmanović StefanTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoValorizacija proizvoda fermentacije kombuhe na otpadnom toku iz proizvodnje vina13.10.2022 - 12.11.2022
Николић СандраPoljoprivredni fakultet u Novom SaduВетеринарска медицинаINTRAINDIVIDUALNE VARIJACIJE KRVNIH PARAMETARA PASA U ODNOSU NA BIOLOŠKE OSOBINE I ZDRAVSTVENI STATUS13.10.2022 - 12.11.2022
Пантелинац ЈеленаMedicinski fakultet u Novom SaduСтоматологијаОрално здравље, коришћење стоматолошких услуга и потребе за стоматолошком здравственом заштитом жена у Војводини07.10.2022 - 06.11.2022
Ранковић ДрагицаFilozofski fakultet u Novom SaduПедагогијаЗначај школовања деце у болничким условима из перспективе учитеља, родитеља и здравствених радника07.10.2022 - 06.11.2022
Palinkaš IvanTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuMašinsko inženjerstvoРазвој модела оптимизације конструкције у циљу смањења потрошње енергије07.10.2022 - 06.11.2022
Фодор ЛидијаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduИнформатикаИмплементација и анализа класе алгоритама за дистрибуирану конвекснуоптимизацију: Евалуација перформанси и особина на практичним HPCкластерима06.10.2022 - 05.11.2022
Леваков ОливераMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаКорелација компоненти метаболичког синдрома са тежином клиничке слике код болесника са псоријазом06.10.2022 - 05.11.2022
Стојковић MajaTehnološki fakultet Novi SadТехнолошко инжењерствоОптимизација процеса производње медовине уз додатак воћног сока од ароније као производа побољшаних функционалних својстава30.09.2022 - 30.10.2022
Вукићевић НаташаFilozofski fakultet u Novom SaduПедагогијаИнтерактивни приступ реализацији дечјег музичког стваралаштва у млађим разредима основне школе23.09.2022 - 23.10.2022
Roklicer RobertoFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportEfekti akutne redukcije telesne mase na motoričke sposobnosti i biohemijske markere mišićnih funkcija22.09.2022 - 22.10.2022
Zelenović JelenaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментУправљање људским капиталом у дигиталној продаји22.09.2022 - 22.10.2022
Žunić AntonijePoljoprivredni fakultet u Novom SaduБиотехничке наукеТехнологија заштите засада брескве од бресквиног смотавца (Grapholita molesta Busck) у функцији добијања здравствено безбедних плодова22.09.2022 - 22.10.2022
Škorić StefanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduАрхитектураПросторно-временски обрасци коришћења јавних простора у централним пешачким зонама градова Војводине21.09.2022 - 21.10.2022
Orošnjak MarkoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentКонцепт функционалне продуктивности за моделовање поузданости у домену одржавања заснованом на енергији20.09.2022 - 20.10.2022
Fajsi AngelaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментУтицај зрелости у управљању пројектима на остваривање пословне изврсности организација20.09.2022 - 20.10.2022
Furgan SaeedaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduГрађевинско инжењерствоКомпаративна анализа трајности и рангирања бетонских мостова у топлим климатима12.09.2022 - 12.10.2022
Vukman JovanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduMaшинско инжењерствоОптимизација технолошког процеса обраде танкозидних алуминијумских структура12.09.2022 - 12.10.2022
Dragojlović DankaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoPotencijal brašna od različitih vrsta insekata kao alternativnih izvora proteina u ishrani životinja09.09.2022 - 09.10.2022
Galić IvanPoljoprivredni fakultet u Novom SaduVeterinarska medicinaUpotreba antioksidanasa u ishrani i njihov uticaj na parametre razređene sperme ioksidativni status spermalne plazme priplodnih nerastova02.09.2022 - 02.10.2022
Knežev MilošFakultet tehničkih nauka u Novom SaduМашинско инжењерствоМоделовање топлотно-механичког понашањa високобрзинског мотор-вретена машина алатки02.09.2022 - 02.10.2022
Perović StevanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментРазвој људског капитала у функцији смањења отпора организационим променама02.09.2022 - 02.10.2022
Пурковић Мацан ДраганаAkademija umetnosti u Novom SaduДрамске и аудио-визуелне уметностиНЕПОКОРЕНЕ НИТИ01.09.2022 - 01.10.2022
Bugarinović ŽeljkoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduГеодетско инжењерствоАутоматизовано издвајање хиперболичних рефлексија и обрада података из радарграма формираних применом георадара30.08.2022 - 29.09.2022
Vekić MarinkoPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeMORFOMETRIJSKE I GENETIČKEKARAKTERISTIKE AUTOHTONERASE KOKOŠI BANATSKIGOLOŠIJAN24.08.2022 - 23.09.2022
Голубовић СоњаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаУтицај различитих терапијских модалитета, цитокина и активности болести на бихевиорални статус болесника са реуматоидним артритисом09.08.2022 - 08.09.2022
Miletić BobanPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeУПОТРЕБА ЕЛЕНБЕРГОВОГ И ИНДЕКСА СУШЕ ЗА ПРЕДВИЂАЊЕ УТИЦАЈА КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА У ШУМАМА СРБИЈЕ09.08.2022 - 08.09.2022
Кнези НиколаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаМорфометријска анализа главе видног живца код пацијената са глаукомом отвореног угла08.08.2022 - 07.09.2022
Buljovčić MajaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoTeški elementi i novootkrivena organska zagađujuća jedinjenja u izabranim matriksima životne sredine i procena rizika04.08.2022 - 03.09.2022
Бановић ПавлеMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаФактори ризика за инфестирање крпељима и оболевање од лајмске борелиозе у Јужнобачком округу и дијагностика у раној фази болести04.08.2022 - 03.09.2022
Стојковић ТањаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаУтврђивање ефикасности HEART SCORE бодовног система код болесника са болом у грудима у односу на налаз ехокардиографије и коронарографије22.07.2022 - 21.08.2022
Pilić VladimirFakultet tehničkih nauka u Novom SaduМашинско инжењерствоИновативни приступ концепту процене ризика и методологији за одабир метода испитивања опреме под притиском22.07.2022 - 21.08.2022
Sedlar TeaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoNusproizvod agroindustrije – zeleno lišće: Novi izvor proteina i bioaktivnih jedinjenja21.07.2022 - 20.08.2022
Brkljač DijanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduArhitekturaУтицај архитектонско-урбанистичких елемената на доживљај и формирање слике јавних простора21.07.2022 - 20.08.2022
Marčić DorotejaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduVeterinarska medicinaSeroprevalencija i faktori rizika za pojavu emergentnih oboljenja u prihvatilištima za napuštene pse21.07.2022 - 20.08.2022
Baranovski IgorFakultet tehničkih nauka u Novom SaduMehatronikaSamouslužni automatizovani sistemi sa podrškom proširene realnosti20.07.2022 - 19.08.2022
Marčeta UnaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduInženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na raduМодел за рангирање несанитарних депонија према ризику од атмосферског загађења19.07.2022 - 18.08.2022
Draganić SuzanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduGrađevinsko inženjerstvoStrateški model planiranja i projektovanja obnove betonskih fasada visokih slobodnostojećih stambenih zgrada s aspekta energetske efikasnosti, trajnosti i bezbednosti od požara19.07.2022 - 18.08.2022
Stojanović MilijaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduGrađevinsko inženjerstvoЦементом стабилизовани носећи слојеви коловозних конструкција на бази рециклираних материјала19.07.2022 - 18.08.2022
Balenović IvanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentLjudski kapital u funkciji formiranja socijalnog preduzetništva15.07.2022 - 14.08.2022
Pavlović AleksandraFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentМодел процеса инвестирања у циљу унапређења одрживог развоја15.07.2022 - 14.08.2022
Стоиљковић АлександраEkonomski fakultet u SuboticiЕкономијаСтруктура капитала и ефикасност компанија из одабраних области прерађивачке индустрије у Републици Србији15.07.2022 - 14.08.2022
Haška KristianFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoAnaliza prelaznih procesa, energetskog bilansa i frekvencijskih karakteristika električnih kola sa frakcionim elementima13.07.2022 - 12.08.2022
Ivanišević MladenPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeKumulativna efikasnost vlažnog filtera za redukciju prašine u stočarstvu13.07.2022 - 12.08.2022
Цураковић ДанкаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеонауке - туризамРодна равнопраност у туристичком сектору Србије12.07.2022 - 11.08.2022
Јовановић Хаџи НемањаAkademija umetnosti u Novom SaduДрамске и аудиовизуелне уметности„Свињски отац“ (редитељски поступак у грађењу ликова са глумцима професионалцима и глумцима аматерима)12.07.2022 - 11.08.2022
Стојковић СузанаEkonomski fakultet u SuboticiПословна економија и менашментУТИЦАЈ ТУРБУЛЕНТНОГ ОКРУЖЕЊА НА ИНТЕРАКЦИЈУ ИНОВАЦИЈА И ПОСЛОВНИХ ПЕРФОРМАНСИ11.07.2022 - 10.08.2022
Kljajić IvanAkademija umetnosti u Novom SaduDramske i audio-vizuelne umetnostiЕНИТУР ЗЕБ против рутине у креирању звучне слике11.07.2022 - 10.08.2022
Latinović SašaAkademija umetnosti u Novom SaduDramske i audio-vizuelne umetnostiMetamorfoze: Glas i govor kao sredstvo transpozicije scenskog objekta u scenski subjekat11.07.2022 - 10.08.2022
Ковачевић МаринаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduХемијаРачунарско моделовање структуре функционализованих наночестица као носача антитуморских лекова у физиолошкој средини08.07.2022 - 07.08.2022
Петрин Миличевић МаријаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduХемијаИнтеракције у воденим растворима одабраних псиоактивних супстанци07.07.2022 - 06.08.2022
Коледин СлађанаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаПрекид жељене трудноће као фактор ризика за настанак акутног стресног поремећаја07.07.2022 - 06.08.2022
Кесић ЛазарPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeGenetička i fenotipska varijabilnost hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Republici Srbiji06.07.2022 - 05.08.2022
Николић НаташаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаОдређивање експресије Е6 и Е7 гена као показатеља онкогене активности високоризичних типова хуманих папилома вируса у цервикалним интраепителним лезијама05.07.2022 - 04.08.2022
Ђурагић НаташаFilozofski fakultet u Novom SaduPedagogijaСтавови будућих васпитача према значају музичког васпитања за децу предшколског узраста04.07.2022 - 03.08.2022
Vladimir ReljaFilozofski fakultet u Novom SaduИсторијаРазвојачење Војне границе у Аустро-Угарској (1867-1881)21.06.2022 - 21.07.2022
Jelačić BojanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоМетодологија за безбедну примену рачунарства у облаку у надзору и управљању паметним електроенергетским системима20.06.2022 - 20.07.2022
Kobal Vukobratović IrisAkademija umetnosti u Novom SaduMuzička umetnostIzbor preludijuma i fuga iz Dobro temperovanog klavira Johana Sebastijana Baha: autorefleksije vlastitog izvođačkog čina17.06.2022 - 17.07.2022
Stankov SanjaTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuMenadžment i biznisRelacije organizacione kulture, liderstva, zlostavljanja na radnom mestu i organizacione posvećenosti15.06.2022 - 15.07.2022
Хитл МајаMedicinski fakultet u Novom SaduФармацијаПотенцијал екстракта матичњака (Melissa officinalis L., Lamiaceae) као помоћне терапије у лечењу инфицираних вирусом хумане имунодефицијенције14.06.2022 - 14.07.2022
Rakanović DamjanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоХардверска акцелерација конволуционих неуронских мрежа у ембедед системима13.06.2022 - 13.07.2022
Stojkov MilanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoModel za praćenje usklađenosti između bezbednosnih standarda i prioritizaciju zahteva u kritičnim infrastruktirama13.06.2022 - 13.07.2022
Петровић ВидосаваMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаОдређивање антитуморске и хепатопротективне активности рена in vitro и in vivo13.06.2022 - 13.07.2022
Karahasanovic MirelaFilozofski fakultet u Novom SaduФилозофијаPlatonova filozofija politike08.06.2022 - 08.07.2022
Мариновић МајаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduБиологијаИдентификација деривата жучних киселина као лиганада хумане рекомбинантне 3α-хидроксистероид дехидрогеназе типа 3 (3αХСД-3) и структурне основе модулације ензимске активности02.06.2022 - 02.07.2022
Стошић СрђанMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaПримена дифузионог тензорског имиџинга у евалуацији могућних нежељених ефеката адјувантне хемиотерапије на мождани паренхим код болесница са карциномом дојке02.06.2022 - 02.07.2022
Simurdic IvaFilozofski fakultet u Novom SaduФилологијаArchetypal Narrative Structure and Archetypal Characters in the Novels of Michael Ende(Архетипска структура радње и архетипски ликови у романима Михаела Ендеа)02.06.2022 - 02.07.2022
Šeper VesnaFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportEfekti suplementacije novom formulacijom kreatina na mišićnu snagu, mišićni volumen i biohemijske indikatore osoba starijih od 65 godina01.06.2022 - 01.07.2022
Savić ZagorkaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukePrimena atoksigenih izolata Aspergillus flavus u cilju smanjenja kontaminacije kukuruza aflatoksinima31.05.2022 - 30.06.2022
Greksa AmelaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduБиотехничке наукеОдрживо управљање атмосферском водом у урбаним срединамаприменом кишних, биоретенционих вртова31.05.2022 - 30.06.2022
Kulić Mandić AleksandraPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduЗаштита животне срединеИспитивање могућности модификације и каталитичког потенцијала индустријских отпадних остатака у Фентон-процесу уклањања боје30.05.2022 - 29.06.2022
Ристески АлександарFilozofski fakultet u Novom SaduФилозофијаПроблем квалија из угла Персове антикартезијанске епистемологије27.05.2022 - 26.06.2022
Радовановић ТамараFilozofski fakultet u Novom SaduПедагогијаСоцијално понашање и вршњачки статус ученика на раном основношколском узрасту26.05.2022 - 25.06.2022
Tot KristinaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduХемијаКарактеризација новосинтетисаних деривата циклоалканспиро-5- хидантоина применом течне хроматографије25.05.2022 - 24.06.2022
Marić BoškoPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduХемијаВалоризација семена малине као потенцијалног извора биоактивних једињења за примену у функционалној храни и суплементима23.05.2022 - 22.06.2022
Mandić VladimirFakultet tehničkih nauka u Novom SaduГрађевинско инжењерствоХидролошко-хидраулички модел за процену ризика преливања воде преко саобраћајнице у профилима путних пропуста на бујичним сливовима19.05.2022 - 18.06.2022
Narandžić TijanaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeКарактеризација гермплазме рода Prunus у селекцији подлога за вишњу и трешњу19.05.2022 - 18.06.2022
Šaćirović DemirPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduGeonaukeIstraživanje motivacije i demotivacije turista na primeru multi-atrakcijske destinacije18.05.2022 - 17.06.2022
Бањац МајаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеонауке - туризамСинергија пољопривреде и угоститељства у функцији развоја туризма у Војводини17.05.2022 - 16.06.2022
Мишчевић НиколинаPravni fakultet u Novom SaduГрађанскоправна - Облигационо правоЈавнобележничка форма облигационих уговора16.05.2022 - 15.06.2022
Jevđović DanicaAkademija umetnosti u Novom SaduПримењене уметности и дизајнОбликовање сећања: Илустрација као хронолошки медиј16.05.2022 - 15.06.2022
Николић-Ристић ДраганаEkonomski fakultet u SuboticiЕкономијаДетерминанте намере куповине производа у функцији енергетске ефикасности домаћинстава у Републици Србији13.05.2022 - 12.06.2022
Perović JelenaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoRazvoj novog bezglutenskog funkcionalnog flips proizvoda oplemenjenog korenom cikorije (Cichorium intybus L.)12.05.2022 - 11.06.2022
Batinić BranislavFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoРазвој рефлексионе оптоелектронске методе за одређивање колориметријских вредности боје штампаних узорака11.05.2022 - 10.06.2022
Staničkov NenadPoljoprivredni fakultet u Novom SaduVetrinarska medicinaUPOTREBA ZBIRNOG UZORKA KRVI UPROCENI METABOLIČKOG STATUSAKRAVA U RAZLIČITIM PERIODIMALAKTACIJE11.05.2022 - 10.06.2022
Panić JovanaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduХемијаУтицај организације молекула воде око одабраних биолошки активнихједињења и јонских течности на њихове физичко-хемијске особине и метаболичке процесе10.05.2022 - 09.06.2022
Vaštag ErnaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeOčuvanje genetičkih resursa i unapređenje adaptabilnosti hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u izmenjenim klimatskim uslovima10.05.2022 - 09.06.2022
Марија МеденицаAkademija umetnosti u Novom SaduDramske i audio-vizuelne umetnostiНеодустајање – систематизација глумачких средстава при креирању улоге09.05.2022 - 08.06.2022
Ковљенић МинаEkonomski fakultet u SuboticiЕкономске науке-АгроекономијаПрехрамбена сигурност у државама бивше Југославије06.05.2022 - 05.06.2022
Медар МаријаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduБиологијаУлога глукокортикоида у циркадијалној синхронизацији ендокринефункције Leydig-ових ћелија04.05.2022 - 03.06.2022
Janković ZoranFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоАдаптивни модел прогнозе временских серија у паметним инфраструктурним мрежама04.05.2022 - 03.06.2022
Varga AnaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoUticaj etarskih ulja na biofilmove odabranih sojeva enterobakterija formiranih na lisnoj površini povrća04.05.2022 - 03.06.2022
Stojanović MilenaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeMorfološka i genetička raznovrsnost populacija pitomog kestena(Castanea sativa Mill.) u Crnoj Gori04.05.2022 - 03.06.2022
Несторов НаташаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаХемодинамска стабилност и квалитет опоравка болесника који се подвргавају лапароскопској операцији жучне кесе у анестезији ниског протока29.04.2022 - 29.05.2022
Спасић ИгорMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаСпецифичности хемостазног механизма код оболелих од SARS-CoV-2 вирусне инфекције29.04.2022 - 29.05.2022
Ђекић ВалентинаUniverzitetski centar za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanjaРодне студијеKritička analiza likova u dečjim crtanim filmovima sa fokusom na rodne stereotipe26.04.2022 - 26.05.2022
Спировски МиленаMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaУтицај мултипараметријског магнетнорезонантног имиџинга на инцијалну евалуацију и даљи дијагностички и терапијски алгоритам код клинички суспектних лезија простате26.04.2022 - 26.05.2022
Селаковић ЈованаMedicinski fakultet u Novom SaduСтоматологијаПоређење јачине везе денталних адхезива између композита и глеђи зуба у in vitro условима19.04.2022 - 19.05.2022
Kalajdžić JelenaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeUticaj bioregulatora na kvalitet plodova trešnje19.04.2022 - 19.05.2022
Tenji DinaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduЕкологија, биологијаБиомаркери код риба у мониторингу статуса акватичних екосистема и идентификацији ефеката хемијског стреса in situ18.04.2022 - 18.05.2022
Čučković DuškoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentМодел за мерење перформанси здравствених установа примарног нивоа здравствене заштите15.04.2022 - 15.05.2022
Булајић ДрагицаMedicinski fakultet u Novom SaduСтоматологијаБиокомпатибилност, цитотoксичност и остеоиндуктивност различитих коштаних заменика на матичним ћелијама пулпе млечних зуба13.04.2022 - 13.05.2022
Papišta ŽoltFilozofski fakultet u Novom SaduЛингвистикаKonzeptuelle Dichotomie in metaphorischen Phraseologismen (Појмовна дихотомија у метафоричким фразеологизмима)12.04.2022 - 12.05.2022
Дрвенџија ЗоркаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаПовезаност показатеља запремине и дистрибуције епикардијалног масног ткива са антропометријским показатељима масе и дистрибуције укупног масног ткива у односу на степен ухрањености, менструални статус и ризик од коронарне болести код жена08.04.2022 - 08.05.2022
Томић НаташаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаОптимизација дозирања беталактамских антибиотика код пацијената са сепсом08.04.2022 - 08.05.2022
Marković BrankoPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduМатематикаЗакони одржања и њихова стохастичка апроксимација07.04.2022 - 07.05.2022
Илић ВладимиркаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаАНТИДИЈАБЕТЕСНИ УТИЦАЈ ЕКСТРАКАТА ЦРНОГ ДУДА (MORUS NIGRA, L) КОД МИШЕВА06.04.2022 - 06.05.2022
Gligorović BojanaTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuMenadžment i biznisUticaj kulture škole i liderstva na zadovoljstvo poslom i zadovoljstvo komunikacijom nastavnika u osnovnim školama06.04.2022 - 06.05.2022
Докић МаринаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаЈАК2V617F мутација и настанак тромбозних компликација код болесника са есенцијалном тромбоцитемијом05.04.2022 - 05.05.2022
Đuričić MajaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduСценски дизајнИстраживање односа реалног и нереалног кроз уметничко дело сценског дизајна „Боје дијалога“31.03.2022 - 30.04.2022
Savić VladimirFakultet tehničkih nauka u Novom SaduСценски дизајнЖивотни пут: између судбине и слободне воље – уметничко дело сценског дизајна30.03.2022 - 29.04.2022
Petrović MilošPoljoprivredni fakultet u Novom SaduVetrinarska medicinaEkstraćelijski protein toplotnog šoka Hsp70 i njegov uticaj na endokrini, metabolički i inflamatorni status krava u ranoj laktaciji30.03.2022 - 29.04.2022
Dorocki MarinaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduFizikaUticaj primene hibridne nastave upotrebom Moodle platforme i PhET simulacija u fizici na učeničke performanse29.03.2022 - 28.04.2022
Gulan Ružić JasnaAkademija umetnosti u Novom SaduЛиковне уметностиОптичка обмана и ерос - искуство парадокса на пољу ексцентричне геометрије29.03.2022 - 28.04.2022
Славић ДанијелMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаКогнитивни евоцирани потенцијали, когнитивна резерва и квалитет спавања као неурофизиолошки показатељи когнитивног стања особа старије животне доби28.03.2022 - 27.04.2022
Градиншћак ЛунаFilozofski fakultet u Novom SaduСрпска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевностиМетаноја у песништву Бранка Миљковића24.03.2022 - 23.04.2022
Мићић ЉубишаEkonomski fakultet u SuboticiЕкономијаДигитална трансформација радног места на високошколским установама24.03.2022 - 23.04.2022
Medojević MilovanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentAnaliza ponašanјa proizvodnih sistema na osnovu teorije energetskih tokova nelinearnih dinamičkih sistema23.03.2022 - 22.04.2022
Raut JelenaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndutstrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentFaktori razvoja digitalnih preduzetničkih sistema23.03.2022 - 22.04.2022
Parović MiroslavFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentИновирани модел метрике за квантификацију енергетске правде22.03.2022 - 21.04.2022
Шарчевић ЗоранMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаИспитивање односа кинетичких и кинезиолошких параметара трупа и постуралних деформитета деце активних спортиста од 9 до 14 година21.03.2022 - 20.04.2022
Čolić Oravec JelenaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduПримењена математикаКлонови недетерминистичких операција18.03.2022 - 17.04.2022
Бјелајац ДајанаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеонаукеПроблематика светлосног загађења у урбаној средини града Новог Сада са предлозимамера за његово смањење18.03.2022 - 17.04.2022
Smiljanić IgorAkademija umetnosti u Novom SaduLikovne umetnostiVertikale u terakoti – varijabilnost odnosa delova i celine u skulpturi velikog formata17.03.2022 - 16.04.2022
Dmitrović Manojlović JelenaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduArhitekturaПрирода и улоге архитектонских значења10.03.2022 - 09.04.2022
Đalić NatašaTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentModel za unapređenje poslovanja i konkurentnosti preduzeća zasnovan na informacionim sistemima i donošenju odluka09.03.2022 - 08.04.2022
Marković ZoranFakultet tehničkih nauka u Novom SaduArhitekturaТипологија архитектуре алтернативних заједница и покрета09.03.2022 - 08.04.2022
Алексић МаркоEkonomski fakultet u SuboticiМенаџментЕфекти корпоративне друштвене одговорности на организационе перформансе, ставове и понашање запослених у Републици Србији03.03.2022 - 02.04.2022
Ranković KatarinaAkademija umetnosti u Novom SaduDramske i audiovizuelne umetnostiAMPLITUDA - digitalno vizuelni čin - ISTRAŽIVANJE ZVUKA KAO GLAVNOG NOSIOCA DRAMSKE RADNJE U AUDIOVIZUELNOJ PREDSTAVI01.03.2022 - 31.03.2022
Vukajlović NikolaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoСуперкондензатор као елемент хибридног електричног складишта енергије савремених електричних возила01.03.2022 - 31.03.2022
Bajić BojanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentМодел за рано откривање неусаглашености процесних параметара у производним системима01.03.2022 - 31.03.2022
Живановић КатаринаPravni fakultet u Novom SaduКривично процесно правоЖалба против пресуде у кривичном поступку01.03.2022 - 31.03.2022
Novaković IvanAkademija umetnosti u Novom SaduMuzička umetnostMuzika i simbolika – Mogućnosti interpretacije simboličkih elemenata u delima A. Skrjabina i K. Debisija25.02.2022 - 27.03.2022
Симетић ТајанаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduЗаштита животне срединеДеградација одабраних органских загађујућих материја у води применом унапређених оксидационих процеса21.02.2022 - 23.03.2022
Живановић ДејанMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaПроцена знања и ставова о фармаковигиланци у популацији студената здравствених наука у Војводини21.02.2022 - 23.03.2022
Kovačević PredragFilozofski fakultet u Novom SaduлингвистикаThe Syntax and Semantics of Psych Verbs in English and Serbian (Синтакса и семaнтика психолошких глагола у енглеском и српском jeзику)21.02.2022 - 23.03.2022
Čegar SimoPoljoprivredni fakultet u Novom SaduVeterinarska medicinaKategorizacija klanica u sistemu osiguranja bezbednosti živinskog mesa na osnovuocene rizika18.02.2022 - 20.03.2022
Jevtić IvanaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduХемијаДиректна и индиректна фотолиза фумонизина у воденој средини као и процена њихове токсичности18.02.2022 - 20.03.2022
Topalić Marković JovanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduGrađevinsko inženjerstvoМодел прелиминарне процјене ризика за процес грађења постројења за пречишћавање отпадних вода18.02.2022 - 20.03.2022
Marković BranislavaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoАутономна и потпуно интегрисана аналогно-дигитална калибрација и компензација Чебишевљевог нископропусног UWB LC филтра петог реда17.02.2022 - 19.03.2022
Novaković ĐorđeFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoПрилог одређивању мерне несигурности у случаjу корелисаних величина17.02.2022 - 19.03.2022
Радић ЈеленаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаПрогностички и предиктивни значај локализације и карактеристика примарног тумора у лечењу метастатског колоректалног карцинома код пацијената без мутације КRAS гена14.02.2022 - 16.03.2022
Ercegovac PamelaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduSaobraćajno inžejerstvoМодел за процену и компарацију ризика од настанка несрећа и незгода на путнопружним прелазима14.02.2022 - 16.03.2022
Поповић МиланMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаКарактеристике поремећаја синтезе колагена узроковане пренаталном депривацијом витамина Це код заморца10.02.2022 - 12.03.2022
Иванишевић СтојанEkonomski fakultet u SuboticiПословна информатикаИмплементација блокчејн софтверских решења у паметним градовима07.02.2022 - 09.03.2022
Oljača MilanFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaKARAKTERISTIKE POČINILACA KRIVIČNIH DELA: ŽIVOTNA ISTORIJA I OSOBINE LIČNOSTI07.02.2022 - 09.03.2022
Крстић НиколаPravni fakultet u Novom SaduПраво, привредноправнаЕмисиони посао27.01.2022 - 26.02.2022
Amović GoranFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentОРГАНИЗОВАЊЕ СИСТЕМА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У ТРАНЗИЦИОНИМ УСЛОВИМА26.01.2022 - 25.02.2022
Savić DušicaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduInženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na raduРеферентни модел за рангирање нивоа безбедности и здравља на раду у микро и малим грађевинским предузећима26.01.2022 - 25.02.2022
Цолић Јовановић АлександраFilozofski fakultet u Novom SaduСрпски језик и лингвистикаСинтаксичке одлике Романа о Троји24.01.2022 - 23.02.2022
Sae-Ueng PannipaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduInformatikaRAZVOJ PROŠIRENJA XQUERY INTERPRETERA BAZIRAN NA FAZI LOGICI SA PRIORITETIMA19.01.2022 - 18.02.2022
Simić MilošFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoDinamičko formiranje distribuiranog mikro okruženja u računarstvu u oblaku17.01.2022 - 16.02.2022
Дубовина МилошPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduЗаштита животне срединеПроцена ризика система седимент/вода који садржи токсичне метале у току измуљивања и депоновања седимента11.01.2022 - 10.02.2022

Backup 2022