Докторске дисертације и докторски уметнички пројекти
на јавном увиду до одбране

Након одбране, електронска верзија докторске дисертације и докторског уметничког пројекта ће бити доступна преко Дигиталне библиотеке дисертација Универзитета у Новом Саду, на адреси: http://www.cris.uns.ac.rs/searchDissertations.jsf.

Докторске дисертације и докторски уметнички пројекти кojи су на јавном увиду у периоду од 30 дана су доступни на овом линку.
Презиме и имеФакултетНаучна или уметничка областНаслов радаСтављено на увид јавности до одбранеДокумента за преузимање
Ристески АлександарFilozofski fakultet u Novom SaduФилозофијаПроблем квалија из угла Персове антикартезијанске епистемологије 26.06.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Радовановић ТамараFilozofski fakultet u Novom SaduПедагогијаСоцијално понашање и вршњачки статус ученика на раном основношколском узрасту 25.06.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Tot KristinaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduХемијаКарактеризација новосинтетисаних деривата циклоалканспиро-5- хидантоина применом течне хроматографије 24.06.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Marić BoškoPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduХемијаВалоризација семена малине као потенцијалног извора биоактивних једињења за примену у функционалној храни и суплементима 22.06.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Mandić VladimirFakultet tehničkih nauka u Novom SaduГрађевинско инжењерствоХидролошко-хидраулички модел за процену ризика преливања воде преко саобраћајнице у профилима путних пропуста на бујичним сливовима 18.06.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Narandžić TijanaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeКарактеризација гермплазме рода Prunus у селекцији подлога за вишњу и трешњу 18.06.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Šaćirović DemirPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduGeonaukeIstraživanje motivacije i demotivacije turista na primeru multi-atrakcijske destinacije 17.06.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Бањац МајаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеонауке - туризамСинергија пољопривреде и угоститељства у функцији развоја туризма у Војводини 16.06.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Мишчевић НиколинаPravni fakultet u Novom SaduГрађанскоправна - Облигационо правоЈавнобележничка форма облигационих уговора 15.06.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Jevđović DanicaAkademija umetnosti u Novom SaduПримењене уметности и дизајнОбликовање сећања: Илустрација као хронолошки медиј 15.06.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Николић-Ристић ДраганаEkonomski fakultet u SuboticiЕкономијаДетерминанте намере куповине производа у функцији енергетске ефикасности домаћинстава у Републици Србији 12.06.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Perović JelenaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoRazvoj novog bezglutenskog funkcionalnog flips proizvoda oplemenjenog korenom cikorije (Cichorium intybus L.) 11.06.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Trifunovic BranislavaAkademija umetnosti u Novom SaduДруштвено-хуманистичке наукеGesamtkunstwerk Александра Николајевича Скрјабина – у контексту; теоријске перспективе 10.06.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Batinić BranislavFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoРазвој рефлексионе оптоелектронске методе за одређивање колориметријских вредности боје штампаних узорака 10.06.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Staničkov NenadPoljoprivredni fakultet u Novom SaduVetrinarska medicinaUPOTREBA ZBIRNOG UZORKA KRVI UPROCENI METABOLIČKOG STATUSAKRAVA U RAZLIČITIM PERIODIMALAKTACIJE 10.06.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Panić JovanaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduХемијаУтицај организације молекула воде око одабраних биолошки активнихједињења и јонских течности на њихове физичко-хемијске особине и метаболичке процесе 09.06.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Vaštag ErnaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeOčuvanje genetičkih resursa i unapređenje adaptabilnosti hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u izmenjenim klimatskim uslovima 09.06.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Марија МеденицаAkademija umetnosti u Novom SaduDramske i audio-vizuelne umetnostiНеодустајање – систематизација глумачких средстава при креирању улоге 08.06.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Ковљенић МинаEkonomski fakultet u SuboticiЕкономске науке-АгроекономијаПрехрамбена сигурност у државама бивше Југославије 05.06.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Медар МаријаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduБиологијаУлога глукокортикоида у циркадијалној синхронизацији ендокринефункције Leydig-ових ћелија 03.06.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Janković ZoranFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоАдаптивни модел прогнозе временских серија у паметним инфраструктурним мрежама 03.06.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Varga AnaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoUticaj etarskih ulja na biofilmove odabranih sojeva enterobakterija formiranih na lisnoj površini povrća 03.06.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Stojanović MilenaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeMorfološka i genetička raznovrsnost populacija pitomog kestena(Castanea sativa Mill.) u Crnoj Gori 03.06.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Несторов НаташаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаХемодинамска стабилност и квалитет опоравка болесника који се подвргавају лапароскопској операцији жучне кесе у анестезији ниског протока 29.05.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Спасић ИгорMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаСпецифичности хемостазног механизма код оболелих од SARS-CoV-2 вирусне инфекције 29.05.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Ђекић ВалентинаUniverzitetski centar za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanjaРодне студијеKritička analiza likova u dečjim crtanim filmovima sa fokusom na rodne stereotipe 26.05.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Спировски МиленаMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaУтицај мултипараметријског магнетнорезонантног имиџинга на инцијалну евалуацију и даљи дијагностички и терапијски алгоритам код клинички суспектних лезија простате 26.05.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Бановић ПавлеMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаФактори ризика за инфестирање крпељима и оболевање од лајмске борелиозе у Јужнобачком округу и дијагностика у раној фази болести 26.05.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Селаковић ЈованаMedicinski fakultet u Novom SaduСтоматологијаПоређење јачине везе денталних адхезива између композита и глеђи зуба у in vitro условима 19.05.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Kalajdžić JelenaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeUticaj bioregulatora na kvalitet plodova trešnje 19.05.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Čučković DuškoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentМодел за мерење перформанси здравствених установа примарног нивоа здравствене заштите 15.05.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Булајић ДрагицаMedicinski fakultet u Novom SaduСтоматологијаБиокомпатибилност, цитотoксичност и остеоиндуктивност различитих коштаних заменика на матичним ћелијама пулпе млечних зуба 13.05.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Жолт ПапиштаFilozofski fakultet u Novom SaduЛингвистикаKonzeptuelle Dichotomie in metaphorischen Phraseologismen (Појмовна дихотомија у метафоричким фразеологизмима) 12.05.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Дрвенџија ЗоркаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаПовезаност показатеља запремине и дистрибуције епикардијалног масног ткива са антропометријским показатељима масе и дистрибуције укупног масног ткива у односу на степен ухрањености, менструални статус и ризик од коронарне болести код жена 08.05.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Томић НаташаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаОптимизација дозирања беталактамских антибиотика код пацијената са сепсом 08.05.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Илић ВладимиркаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаАНТИДИЈАБЕТЕСНИ УТИЦАЈ ЕКСТРАКАТА ЦРНОГ ДУДА (MORUS NIGRA, L) КОД МИШЕВА 06.05.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Gligorović BojanaTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuMenadžment i biznisUticaj kulture škole i liderstva na zadovoljstvo poslom i zadovoljstvo komunikacijom nastavnika u osnovnim školama 06.05.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Докић МаринаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаЈАК2V617F мутација и настанак тромбозних компликација код болесника са есенцијалном тромбоцитемијом 05.05.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Đuričić MajaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduСценски дизајнИстраживање односа реалног и нереалног кроз уметничко дело сценског дизајна „Боје дијалога“ 30.04.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Savić VladimirFakultet tehničkih nauka u Novom SaduScenski dizajnЖивотни пут: између судбине и слободне воље – уметничко дело сценског дизајна 29.04.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Petrović MilošPoljoprivredni fakultet u Novom SaduVetrinarska medicinaEKSTRAĆELIJSKI PROTEIN TOPLOTNOG ŠOKA Hsp70 I NJEGOV UTICAJ NA ENDOKRINI, METABOLIČKI I INFLAMATORNI STATUS KRAVAU RANOJ LAKTACIJI 29.04.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Gulan Ružić JasnaAkademija umetnosti u Novom SaduЛиковне уметностиОптичка обмана и ерос - искуство парадокса на пољу ексцентричне геометрије 28.04.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Славић ДанијелMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаКогнитивни евоцирани потенцијали, когнитивна резерва и квалитет спавања као неурофизиолошки показатељи когнитивног стања особа старије животне доби 27.04.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Градиншћак ЛунаFilozofski fakultet u Novom SaduСрпска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевностиМетаноја у песништву Бранка Миљковића 23.04.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Medojević MilovanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentANALIZA PONAŠANЈA PROIZVODNIH SISTEMA NA OSNOVU TEORIJE ENERGETSKIH TOKOVA NELINEARNIH DINAMIČKIH SISTEMA 22.04.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Raut JelenaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndutstrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentFaktori razvoja digitalnih preduzetničkih sistema 22.04.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Шарчевић ЗоранMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаИспитивање односа кинетичких и кинезиолошких параметара трупа и постуралних деформитета деце активних спортиста од 9 до 14 година 20.04.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Бјелајац ДајанаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеонаукеПроблематика светлосног загађења у урбаној средини града Новог Сада са предлозимамера за његово смањење 17.04.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Smiljanić IgorAkademija umetnosti u Novom SaduLikovne umetnostiVertikale u terakoti – varijabilnost odnosa delova i celine u skulpturi velikog formata 16.04.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Dmitrović Manojlović JelenaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduArhitekturaПрирода и улоге архитектонских значења 09.04.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Đalić NatašaTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentModel za unapređenje poslovanja i konkurentnosti preduzeća zasnovan na informacionim sistemima i donošenju odluka 08.04.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Marković ZoranFakultet tehničkih nauka u Novom SaduArhitekturaТипологија архитектуре алтернативних заједница и покрета 08.04.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Ranković KatarinaAkademija umetnosti u Novom SaduDramske i audiovizuelne umetnostiAMPLITUDA - digitalno vizuelni čin - ISTRAŽIVANJE ZVUKA KAO GLAVNOG NOSIOCA DRAMSKE RADNJE U AUDIOVIZUELNOJ PREDSTAVI 31.03.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Bajić BojanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentМодел за рано откривање неусаглашености процесних параметара у производним системима 31.03.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Живановић КатаринаPravni fakultet u Novom SaduКривично процесно правоЖалба против пресуде у кривичном поступку 31.03.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Novaković IvanAkademija umetnosti u Novom SaduMuzička umetnostMuzika i simbolika – Mogućnosti interpretacije simboličkih elemenata u delima A. Skrjabina i K. Debisija 27.03.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Simetić TajanaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduЗаштита животне срединеДеградација одабраних органских загађујућих материја у води применом унапређених оксидационих процеса 23.03.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Čegar SimoPoljoprivredni fakultet u Novom SaduVeterinarska medicinaKategorizacija klanica u sistemu osiguranja bezbednosti živinskog mesa na osnovuocene rizika 20.03.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Marković BranislavaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoАутономна и потпуно интегрисана аналогно-дигитална калибрација и компензација Чебишевљевог нископропусног UWB LC филтра петог реда 19.03.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Novaković ĐorđeFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoПрилог одређивању мерне несигурности у случаjу корелисаних величина 19.03.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Ercegovac PamelaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduSaobraćajno inžejerstvoМодел за процену и компарацију ризика од настанка несрећа и незгода на путнопружним прелазима 16.03.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Поповић МиланMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаКарактеристике поремећаја синтезе колагена узроковане пренаталном депривацијом витамина Це код заморца 12.03.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Иванишевић СтојанEkonomski fakultet u SuboticiПословна информатикаИмплементација блокчејн софтверских решења у паметним градовима 09.03.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Savić DušicaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduInženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na raduРеферентни модел за рангирање нивоа безбедности и здравља на раду у микро и малим грађевинским предузећима 25.02.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Simić MilošFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoDinamičko formiranje distribuiranog mikro okruženja u računarstvu u oblaku 16.02.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Ivanović IvanaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeMonitoring i vektorski potencijal krpelja (Acari: Ixodidae) Fruške gore - procena rizika za zdravlje ljudi i životinja 29.01.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Žeželj BorisFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentModel efikasnog upravljanja i načinа finalne prerade biomase 26.01.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Kovač TomislavFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektroteničko i računarsko inženjerstvoРобустан метод за тополошку анализу графа уравнотежених и неуравнотежених електродистрибутивних мрежа 21.01.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Rakocevic NikolijaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaPutanje psihičke promene kod klijenata na kratkotrajnom psihološkom tretmanu 21.01.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Лалић БранкаAkademija umetnosti u Novom SaduЛиковне уметностиСтруктуралне композиције и форме – Реинтерпретација значења и технике веза у савременом сликарском делу 13.01.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Bićanić DanicaAkademija umetnosti u Novom SaduLikovne umetnostiKonstelacije fluidnih prostora – dokument i kontekst 12.01.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Stanišić JovanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduArhitekturaБИОКЛИМАТСКА АРХИТЕКТУРА ТРАДИЦИОНАЛНИХ ВОЈВОЂАНСКИХ КУЋА – ПРИМЕНА У САВРЕМЕНОЈ РУРАЛНОЈ АРХИТЕКТУРИ 06.01.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Grujić DušanMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаСтратегија примене трансфузије крви у лечењу акутног крварења из горњих партија гастроинтестиналног тракта 05.01.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Симић НевенаUniverzitetski centar za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanjaРодне студијеПроблеми образовања ромске деце у основним школама на територији општине Уб из родне перспективе и сагледавање могућих решења 25.12.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Milić BojanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndusrijsko inženjerstvo i industrijski menadžmentЛидерство у функцији унапређења креативности и иновативног понашања запослених 19.12.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Vrtačnik AnaAkademija umetnosti u Novom SaduLikovne umetnostiTaktilni dijalozi – Primena biomimetičkih formi pri stvaranju umetničkog dela 09.12.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Simonović SenkaAkademija umetnosti u Novom SaduMuzička umetnostРомантичарски свет: Шуманова Фантазија и Листова Соната у жанровској релацији 20.11.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Marković LidijaFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduДруштвено хуманистичке науке. Физичко васпитање и спорт.Еколошки приступ разумевању понашања повезаних са енергетским балансом код деце млађег школског узраста 12.11.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Поповић ПетарAkademija umetnosti u Novom SaduМузичка уметностНови знак за нови звук: тумачење музичког писма 20. и 21. века у делима Пендерецког, Холигера и Фернихау 20.10.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Kuzmanović NenadAkademija umetnosti u Novom SaduDramske i auduovizuelne umetnostiDiversis itineribus - Kreiranje interaktivne radio-drame sa više mogućih završetaka 13.10.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Momirović IvonaAkademija umetnosti u Novom SaduDramske i audiovizuelne umetnosti - GlumaVidi, čuj, improvizuj! – Upotreba metoda improvizacije za nastanak pozorišne predstave 16.09.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Vorgić Žuržovan RadoslavaAkademija umetnosti u Novom SaduIzvođačka umetnost – Solo pevanjeGlasovi Male sirene – vokalni portret Frančeske Kuconi 15.08.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Јоргић Степановић КристинаUniverzitetski centar za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanjaРодне студијеПитање еманципације жена у Југославији (1918-1948) 15.08.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Lasek Satterwhite MelitaAkademija umetnosti u Novom SaduMuzička umetnost - Izvođačke umetnostiConcert in “Š” 11.08.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Радошевић Бабић АницаAkademija umetnosti u Novom SaduЛиковне уметности - ГрафикаСеме – прапотенцијал, знаковност и процесуалност у настанку уметничког дела проширеног поља графике 01.07.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Radulović NikolaFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduDruštveno-humanističke nauke,Fizičko vaspitanje i sportModel za povećanje eksplozivne snage donjih ekstremiteta kod adolescenata 27.06.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Đinić IvanFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportPreventivni programi i njihovo profilaktičko dejstvo kod sprinterskog trčanja 26.06.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Sinđić MarijanaFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduДруштвено-хуманистичке науке, Физичко васпитање и спортЕфекти интегрисаног неуромишићног вежбања у настави физичког васпитања 26.06.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Perić IvanFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportKonstrukcija i validacija testova reaktivne i pred-planirane agilnosti za kliničku populaciju 12.05.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Сретић СтефанAkademija umetnosti u Novom SaduMuzička umetnostГовор клавира – Пијанистичка поетика у служби програмности дела 07.03.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Одић МирјанаAkademija umetnosti u Novom SaduLikovna umetnost - crtežУГРОЖЕНЕ ВРСТЕ: визуелна збирка света који нестаје - приступ истраживању од индивидуалног до партиципативног 20.01.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Ilić DragoljubTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuIndustrijsko inženjerstvoIntegralni pristup razvoju modela dijagnostike turbinskih vratila u energetici 17.01.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Terić MarijanaFilozofski fakultet u Novom SaduJužnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti / Fantastička književnostRecepcija fantastike u jugoslovenskim književnostima (1945‒1990) 24.12.2020 - Дисертација
Извештај о оцени
Kavalić MilaTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuMenadžmentEfekti menadžmenta znanja na zadovoljstvo poslom zaposlenih i finansijske performanse preduzeća 14.10.2020 - Дисертација
Извештај о оцени
Palašti AndreaAkademija umetnosti u Novom SaduLikovne umetnostiKućne vežbe: aproprijacija i participacija kao stvaralačka procedura u umetničkom projektu 10.07.2020 - Дисертација
Извештај о оцени
Đorić BiljanaPedagoški fakultet u SomboruМетодика разредне наставеМодели примене апликативног софтвера у основној школи и образовању будућих учитеља 06.06.2020 - Дисертација
Извештај о оцени
Маричић МирјанаPedagoški fakultet u SomboruМетодика разредне наставеДопринос примене лабораторијско-експерименталне методе квалитету знања ученика разредне наставе о природним појавама и процесима 22.03.2020 - Дисертација
Извештај о оцени
Krstić Joksimović KristinaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaPutanja prevladavanja smrti bračnog partnera u starosti – prospektivna dnevnička studija 18.12.2019 - Дисертација
Извештај о оцени

Штампана верзија докторске дисертације доступна је у нашој библиотеци.