Докторске дисертације
на јавном увиду до одбране

Након одбране, електронска верзија докторске дисертације ће бити доступна преко Дигиталне библиотеке дисертација Универзитета у Новом Саду, на адреси: http://www.cris.uns.ac.rs/searchDissertations.jsf.

Докторске дисертације kojе су на јавном увиду у периоду од 30 дана су доступне на овом линку.
Презиме и имеФакултетНаучна областНаслов радаСтављено на увид јавности до одбранеДокумента за преузимање
Vujić SvetlanaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduБиотехничке наукеЗаснивање и производно-квалитетне особине еспарзете (Onobrychis viciifolia Scop.) у условима здружене сетве 17.01.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Carić BiljanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduПримењена математикаНепокретна тачка у метричким и генерализованим метричким просторима 13.01.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Jeremić MarijaEkonomski fakultet u SuboticiЕкономске науке-АгроекономијаТРАНСМИСИЈА ЦЕНА У ЛАНЦУ СНАБДЕВАЊА МЕСОМ У СРБИЈИ И ОДАБРАНИМ ДРЖАВАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 11.01.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Вуловић Стеван М.Tehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuIndustrijsko inţenjerstvo i industrijski menadţmentIntegrisani model održavanja zasnovan na uspostavljanju zakonitosti promene mehaniĉkih vibracija i njegov uticaj na prognostiku stanja rotacionih mašina 11.01.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Dimitrieski VladimirFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoПриступ интеграцији техничких простора заснован на пресликавањима иинжењерству вођеном моделима 10.01.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Дамјановић РадеFilozofski fakultet u Novom SaduПсихологијаКоморбидитет у оквиру групе поремећаја са насилничким понашањем: један или више поремећаја 10.01.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Maksimović Simović MarinaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaEfikasnost i bezbednost lečenja obolelih od reumatoidnog artritisa TNF-alfa inhibitorima 06.01.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Banjac VojislavTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoMogućnost primene visokoproteinskih frakcija suncokretove sačme dobijenih postupkom usitnjavanja i vazdušne klasifikacije u proizvodnji ekstrudirane hrane za ribe 30.12.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Vasić DejanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduGeodetsko inženjerstvoModel geodetskog premera savremenim akvizicionim tehnologijama 27.12.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Kljajić DraganFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоМетод процене изложености електричним пољима високих фреквенција базиран на адаптивним границама изложености 24.12.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Васин ДејанаFilozofski fakultet u Novom SaduИсторија, МедијевистикаПогранични српски и угарски градови на Сави и Дунаву у средњем веку 24.12.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Čepić ZoranFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИнжењерство заштите животне средине и заштите на радуMaтeмaтичкo мoдeлoвaњe сaгoрeвaњa пшeничнe слaмe у нeпoкрeтнoм слojу сa aспeктa утицaja прoмeнe пaрaмeтaрa прoцeсa 23.12.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Šili TamašPoljoprivredni fakultet u Novom SaduВетеринарска медицинаПреваленца и молекуларна типизацијазоонотског паразита Blastocystis sp. код свињаса територије Војводине 23.12.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Dabižinović ErvinaAsocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanjaRodne studije"Diskursi o ženama Boke Kotorske: rodni identiteti (1815-2015)" 20.12.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Koleška IvanaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduAgronomijaMorfofiziološke osobine paradajza u uslovima povećanog saliniteta 20.12.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Pavlović VesnaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaMorbiditet, telesni i rani psihomotorni razvoj prevremeno rođene dece začete vantelesnom oplodnjom 17.12.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Сајферт ДраганаTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuMenadžment i biznisEtično ponašanje lidera u organizacijama kao faktor individualnih i organizacionih performansi 17.12.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Vaselek SlavicaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduTehničko-tehnološke i biotehničke naukeDIVERZITET I DISTRIBUCIJA PEŠČANIH MUŠICA(DIPTERA, PHLEBOTOMINAE) NA TERITORIJISRBIJE 17.12.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Перић ЗоранPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеографијаДетаљна луминесцентна хронологија последња два глацијално-интерглацијална циклуса Тителског лесног платоа 09.12.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Šarčević DušanaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaČinioci akademske motivacije učenika – efekti učeničke percepcije motivacionih stilova nastavnika 07.12.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Вуковић НиколаPravni fakultet u Novom SaduPravoПравна заблуда у кривичном праву 03.12.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Đorđević-Kozarov JelenaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжeњерствоМетода мерења електроокулографског сигнала на интервалу са преклапањем временских прозора 03.12.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Стојадиновић АлександарFilozofski fakultet u Novom SaduПедагогијаИНТЕГРАТИВНИ ПРИСТУП У РЕАЛИЗАЦИЈИ САДРЖАЈА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИИнтегративни модел обраде дечјих народних игара са певањем 02.12.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Jojić NikolaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaKomparativno in vitro ispitivanje efekata ugljeničnih nanocevi u normalnim i malignim ćelijama pluća 01.12.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Ćebić DejanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduПримењена математикаОптимални вишекорачни методи Њутновог типа за налажење вишеструких корена нелинеарне једначине са познатом целобројном вишеструкошћу 26.11.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Radovanović JelenaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduФизикаПромене ученичких алтернативних концепција у учењу физике: Ефекти традиционалне наставе и метода активног учења 26.11.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Kukić PredragPoljoprivredni fakultet u Novom SaduPoljoprivredna tehnikaUticaj ekstrudiranja na promene odabranih fizičko-hemijskih svojstava soje 26.11.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Šibul FilipPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduHemijaIzolacija, hemijska karakterizacija i biološka aktivnost acilfloroglucinola izpetroletarskog ekstrakta Hypericum barbatum Jacq. 1775 25.11.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Mahmutović ElvisMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaUticaj medicinske rehabilitacije na kvalitet života operativno i neoperativno lečenih pacijenata sa lumbalnom radikulopatijom 25.11.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Кесић СнежанаFilozofski fakultet u Novom SaduСрпска књижевностЈован Христић, профил драмског писца и теоретичара у оквирима модерног класицизма 25.11.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Radanović ZoranPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeUticaj ozimih međuuseva na dinamiku mineralnog azota, prinos i kvalitet silažnog kukuruza 25.11.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Šević RadoslavPoljoprivredni fakultet u Novom Saduveterinarska medicinaZdravstveno stanje i kvalitet mesa svinja rase mangulica i meleza između rase mangulica i duroka 24.11.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Sokić JelenaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaAfekat ili kognicije: provera dva modela rekurentnosti depresije 22.11.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Vujović Đermanović DraganaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментMодел пословног решења за комуникационе активности применом”софтвера као услуге (SAAS)" 22.11.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Popović LjiljanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментМодел осигурања усева од ризика суше 18.11.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Stojšić VladimirMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaUčestalost i prognostički značaj genskih alteracija u tumorskim ćelijama i njihova povezanost sa kliničko-patološkim karakteristikama bolesnika sa ranim stadijumom adenokarcinoma bronha 18.11.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Milićević SlađanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduArhitekturaДИСОЦИЈАТИВНИ ПРОСТОР МОДЕРНОСТИ: дискурс празнине у архитектури и визуелним уметностима XX и почетка XXI века 17.11.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Grujić JovanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduМашинско инжењерствоТуморска модуларна ендопротеза зглоба кука 16.11.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Pajić IvanaFilozofski fakultet u Novom SaduFilologija (Germanistika, Nemačka književnost)Transkulturalität in Saša Stanišićs Roman Wie der Soldat das Grammofon repariertTranskulturalnost u romanu Saše Stanišića Kako vojnik popravlja gramofon 08.11.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Mugoša IzabelaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduНО Економика пољопривредеНР Примена маркетинг концепта у функцији унапређења производње и пласмана сира у Републици Србији 03.11.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Ivković SonjaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaUloga smisla za humor u subjektivnom blagostanju 02.11.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Milanov AlbinaFilozofski fakultet u Novom SaduNauka o književnostiTumačenje književnog dela u kontekstu drugih umetnosti (Na primerima iz srednjoškolskih programa za književnost) 01.11.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Pejić SonjaFilozofski fakultet u Novom SaduSociologijaSociološka sinteza biopsihosocijalnih aspekata rituala: integrativni pristup 01.11.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Pavlović NebojšaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaUloga žučnih kiselina u epigenetskoj regulaciji oksidativnog stresa i apoptoze u normalnim i malignim ćelijama 29.10.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Kapetina MirnaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоАдаптивна естимација параметара система описаних ирационалним функцијама преноса 21.10.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Hristovska TalijaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduNO Veterinarska medicinaUTICAJ NIACINA NA LIPIDNI PROFIL I METABOLIČKU ADAPTACIJU KRAVA U RANOJ LAKTACIJI 13.10.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Бикаревић ДаркоPravni fakultet u Novom SaduПравоПритужбе грађана као облик контроле рада полиције 12.10.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Stanimirov BojanMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaUticaj žučnih kiselina na prodor u ćelije i tkiva i farmakodinamiku doksorubicina 11.10.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Simić MitarFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоПреносиви електронски систем за карактеризацију и естимацију параметара сензора 22.09.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Mališanović GoricaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaThoracoscore bodovni sistem u proceni operativnog rizika nakon anatomske i neanatomske resekcije pluća 17.08.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Пајовић СтефанFilozofski fakultet u Novom SaduEngleska književnostПОЕТСКА ТОПОНИМИЈА ШЕЈМУСА ХИНИЈА 12.08.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Novakov IvanaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaShizotipija između vulnerabilnosti za mentalni poremećaj i adaptivnog potencijala: validacija modela benigne shizotipije 10.08.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Raletić Jotanović SašaEkonomski fakultet u SuboticiEkonomijaMarketing sa društvenim ciljem i ekološki odgovorno ponašanje potrošača sa prostora bivše Jugoslavije 03.08.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Вуковић ЛелаFilozofski fakultet u Novom SaduДруштвено-хуманистичкаИновативни модели наставе и учења и обезбеђење квалитета рада средње школе 30.07.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Lošonc MarkFilozofski fakultet u Novom SaduFilozofijaPojam vremena u Bergsonovoj i Huserlovoj filozofiji 28.07.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Vučinić NikolaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaPrimena algometrije kod osoba sa cervikalnom i lumbalnom radikulopatijom 26.07.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Šćepanović TijanaFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduOsnovne naučne discipline u sportu i fizičkom vaspitanjuЕфекти изометријског третмана на функционалну покретљивост и стабилност кичменог стуба у сагиталној равни старијих адолесцената 14.07.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Михајлов ТатјанаFilozofski fakultet u Novom SaduДруштвено-хуманистичкаСпољашње вредновање као кључни фактор наставе и учења у основним школама 12.07.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Trivić TatjanaFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportAlteracije biomarkera oksidativnog stresa kod vrhunskih džudista nakon suplementacije molekularnim vodonikom 30.06.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Kapelan JasnaFilozofski fakultet u Novom SaduLingvistikaObrada sintagmatskih i paradigmatskih leksičkih odnosa u nastavi engleskog jezika u osmom razredu osnovne škole: teorijski i praktični aspekti 14.06.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Terek EditTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuMenadžmentUticaj odnosa s medijima na pojedine organizacione i poslovne performanse u preduzećima u Srbiji 12.03.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Bulat SnežanaFilozofski fakultet u Novom SaduSrpska književnostDramsko viđenje žene vladara u srpskoj istorijskoj drami do sredine 20. veka 15.02.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Ozer KatalinFilozofski fakultet u Novom SaduGermanistika // nemačka filologijaMakrolingvistički aspekti oslovljavanja u nemačkom, srpskom i mađarskom jeziku 25.01.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Janjić IvanaFilozofski fakultet u Novom SaduRumunistikaFonetska i morfološka analiza grešaka u učenju rumunskog jezika kao stranog jezika 20.01.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Цвејић ДраганFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduЕфекти традиционалних и иновативнихчасова физичког васпитања на побољшањефизичке форме повезане са здрављем децемлађег школског узраста 15.01.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Šarko-Golubović NatalijaFilozofski fakultet u Novom SaduUkrajinistika i opšta književnostMitotvornost prirode u ukrajinskoj i svetskoj poeziji 15.01.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Pavlović SlobodanFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportPrediktori fizičke aktivnosti na času fizičkog vaspitanja 14.01.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Njunjić IvaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiologija - ZoologijaEvolucija,adaptacija i specijacija visoko evoluiranih pećinskih koleoptera roda Anthroherpon Reitter 28.12.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Нинковић СтефанFilozofski fakultet u Novom SaduПедагогијаШколско лидерство као детерминанта социјалног понашања ученика 18.12.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Mohamoud OmerFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoПроцена регуларности и синхронизма у паралелним биомедицинским временским низовима 30.10.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Škiljaica IvanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduСаобраћајно инжењерствоРазвој метода за одређивање техничких и eксплоатационих параметара бродова потискивача и потискиваних састава 21.10.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Беретић ИгорFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduУтицаји метаболичких и кинетичких параметара на такмичарске резултате пливача 12.10.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Nikolašević ŽeljkaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaNasledni i sredinski činioci kognitivnih sposobnosti 28.08.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Nađ Olajoš AleksandarFilozofski fakultet u Novom SaduPedagogijaMogućnosti primene korelacijsko-integracijskog metodičkog sistema u razrednoj nastavi 28.08.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Митић СинишаTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentУтицај информационих технологија на организационе перформансе предузећа у Србији 20.08.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Poznanović NenadFakultet tehničkih nauka u Novom SaduMašinsko inženjerstvoПрилог кинематичкој синтези механизама у системима ослањања моторних возила 17.08.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Mitrović NebojšaFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduDruštveno-humanističke naukeEfekti programiranog tekvondo vežbanja na neke antropološke karakteristike učenika mlađeg školskog uzrasta 05.08.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Jakšić DamjanFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduDruštveno-humanističke naukeEfekti primene kinezioloških tretmana na motoričke, morfološke i intelektualne dimenzije predškolske dece 05.08.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Брадић СтеванFilozofski fakultet u Novom SaduNauka o književnosti, svetska i komparativna književnost sa teorijom književnostiRežimi čulnosti u modernom evropskom pesništvu (Georg Trakl , T.S. Eliot, Miloš Crnjanski) 31.07.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Stipančević AnaFilozofski fakultet u Novom SaduGermanistikaEfekti primene autentičnih tekstova u nastavi nemačkog jezika 30.07.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Erdeljan MihajloPoljoprivredni fakultet u Novom Saduveterinarska medicinaIstraživanje influence kopitara sa različitim epizootiološkim i kliničkim nalazima infekcije 27.07.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Cigić Gavrilović DunjaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaZahvalnost kao prediktor subjektivnog blagostanja 27.07.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Ivančević JovanaEkonomski fakultet u SuboticiEkonomijaStrategija upravljanja likvidnim potencijalom banke u zemljama Zapadnog Balkana 22.07.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Гојковић НаташаFilozofski fakultet u Novom SaduEngleska književnost XIX i XX vekaDruštvena uslovljenost psihološkog profila književnog lika u viktorijanskom i modernističkom romanu 20.07.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Бијелић ДивнаFilozofski fakultet u Novom SaduТеорија књижевностиСемиотика кратке форме у прози Ива Андрића 20.07.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Šolaja MilanFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduDruštveno-humanističke naukeEfekti eksperimentalnog tretmana na razvoj brzinske izdržljivosti kod devojčica 15.07.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Halaši SabolčFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportTelesna struktura i motorički status kao prediktori kvaliteta života dece mlađeg školskog uzrasta 13.07.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Brkić Jovanović NinaFilozofski fakultet u Novom SaduRazvojna psihologijaZadovoljstvo u partnerskoj relaciji kroz perspektivu seksualne orijentacije 06.07.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Марићевић ЈеленаFilozofski fakultet u Novom SaduSrpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnostiБарок у белетристичком опусу Милорада Павића 01.07.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Нешић АнаFilozofski fakultet u Novom SaduСоциологијаSociokulturni aspekti političkog aktivizma društva u tranziciji: primer AP Vojvodine 30.06.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Stupar DušanFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduDruštveno-humanistička naučna oblastEvaluacija efekata primene specifičnog programa vežbanja kod različitih generacija dece, uzrasta 4-5 godina, u desetogodišnjem periodu 23.06.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Stevanović VukFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduDruštveno-humanistička naučna oblastАкутни ефекти различитих садржаја уводно-припремног дела тренинга на моторичке способности и неуромишићну адаптацију кошаркаша 18.06.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Bajac LjiljanaFilozofski fakultet u Novom SaduСрпскa књижeвнoстMoтив oтуђeнoсти у рoмaну српскe мoдeрнe: крaj 19. и пoчeтaк 20. вeкa 18.06.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Ratković AndreaFilozofski fakultet u Novom SaduDruštveno-humanističke nauke (interdisciplinarne studije)Hermeneutička kritika jezika medija 17.06.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Galfi AnnamariaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduVeterinarska medicinaKlinički i ultrazvučni pregled vimena krava nakon primenelaktoferina u periodu involucije 12.06.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Радоман ВалентинаAkademija umetnosti u Novom SaduМузикологијаФункције идеологије и политике у музичком модернизму 12.06.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Budinski NatalijaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduМетодика наставе математикеОбрада експоненцијалних функција моделирањем у настави математике 12.06.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Максимовић ЗоранAkademija umetnosti u Novom SaduТеатрологијаРедитељска тумачења Ибзенове Хеде Габлер у српском позоришту – у контексту европске драме 09.06.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Popov MilenaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeRasprostranjenost, biološke karakteristike i suzbijanje Asclepias syriaca L. 05.06.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Bilinović AnaFilozofski fakultet u Novom SaduSociologijaUticaj asistirane reprodukcije na redefinisanje socioloških pojmova porodice i roditeljstva 04.06.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Klem Aksentijević AnaAsocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanjaRodne studijeRod i profesija u umetnosti: diplomirane izvođačice na gudačkim instrumentima na akademijama umetnosti u Novom Sadu, Banja Luci i Zagrebu (1990–2014) 27.05.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Vojnović MiljanAkademija umetnosti u Novom SaduFillmologijaKorelacija koncepata psihodrame i sociodrame sa rediteljskim metodom Želimira Žilnika 19.05.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Krčmar FilipFilozofski fakultet u Novom SaduIstorijaTorontalska županija 1860–1918 15.05.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Ranđelović KristinaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaEfekti socijalne pretnje i tipa povratneinformacije na kognitivne pristrasnosti isocijalnu anksioznost 14.05.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Стојадиновић МилицаAkademija umetnosti u Novom SaduTeatrologijaДраматска карактеризација Пучинијевих хероина 12.05.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Рајковић МарицаFilozofski fakultet u Novom SaduФилозофијаЕстетика у филозофији немачког идеализма 12.05.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Đikanović MinaFilozofski fakultet u Novom SaduFilozofijaPojam slobode u filozofiji nemačkog idealizma 08.05.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Jevtić NevenaFilozofski fakultet u Novom SaduFilozofijaProblem kritike kod Hegela 07.05.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Perić Prkosovački BojanaFilozofski fakultet u Novom SaduPedagogija“Evaluacija primene edukativnih radionica kao metodičkog modela u nastavi srednje stručne škole” 07.05.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Janković MilenkoFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduDruštveno-humanističke naukeFizička aktivnost predškolske dece 30.04.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Apić MinaFilozofski fakultet u Novom SaduRomanistikaOrijentalna stranost u francuskoj književnosti XIX veka: identitet i alteritet (L’étranger orien-tal dans la littérature française du XIXe siècle : identité et altérité) 28.04.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Хорват АлександарFilozofski fakultet u Novom SaduIstorijaЕтнички идентитет војвођанских Шокаца и Буњеваца у међуратној Југославији (1918-1941) 17.04.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Pelemiš VladanFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduUticaj dodatnog programa fizičkog vežbanja na morfološki i motorički status predškolske dece 13.04.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Sedlarević MajaAsocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanjaRodne studijeDiskursi о rоdu, idеntitеtu i prоfеsiјi: živоtnе pričе žеnа iz Srbiје u аkаdеmskој diјаspоri 10.04.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Uhláriková JasnaFilozofski fakultet u Novom SaduSlovakistikaSlovenská a srbská somatická frazeológia(Somatska frazeologija slovačkog i srpskog jezika) 10.04.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Павловић МирославFilozofski fakultet u Novom SaduIstorijaVojno administrativno uređenje Smederevskog sandžaka 1739-1788. 23.03.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Iličić RenataPoljoprivredni fakultet u Novom SaduFitopatologijaBakteriozno sušenje trešnje (Prunus avium L.) 09.03.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Žuljević DraganFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaKlijentovo oĉekivanje ishoda psihološkog tretmana kao faktor psihološke promene 09.03.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Орсић СрђанFilozofski fakultet u Novom SaduSrpska književnostLik stranca u srpskom romanu 19. veka 28.01.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Jančić MilenaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeUticaj klimatskih promena na biljnu proizvodnju 14.01.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Crnković GaborFilozofski fakultet u Novom SaduIstorija maĎarske knjiţevnosti sakomparatistikom i teorijom knjiţevnostiA MONARCHIA-IRODALOM SZTEREOTÍPIÁINAK TOVÁBBÍRÁSAI ÉS KULTÚRAKÖZISÉGE A KORTÁRS VAJDASÁGI MAGYAR NOVELLAIRODALOMBAN(STEREOTIPI U KNJIŽEVNOSTI AUSTROUGARSKE, NJIHOVA AKTUALIZACIJA I INTERKULTURALNOST U SAVREMENIM NOVELAMA MAĐARSKE KNJIŽEVNOSTI U VOJVODINI) 27.12.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Gabriela LodiFilozofski fakultet u Novom SaduIstorija maĎarske knjiţevnosti sakomparatistikom i teorijom knjiţevnostiREGIONALITÁS ÉS INTERTEXTUALITÁS AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED VAJDASÁGI MAGYAR NOVELLÁIBAN(REGIONALIZAM I INTERTEKSTUALNOST NOVELA POSLEDNJE DVE DECENIJE MAĐARSKE KNJIŽEVNOSTI U VOJVODINI) 27.12.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Dabić TijanaFilozofski fakultet u Novom SaduLingvistikaPotrebe studenata informacionih tehnologija u nastavi engleskog jezika u Srbiji 23.12.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Александровић МаријаFilozofski fakultet u Novom SaduUsmena književnostSimboli romske usmene poezije –zastupljenost i značenje 16.10.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Đerić BorjankaFilozofski fakultet u Novom SaduNauka o književnosti, engleska književnostNaratori i naracija u romanima Grejama Svifta 10.10.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Toscano BrunoPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeFAUNA SKOČIBUBA(COLEOPTERA, ELATERIDAE)U AGROEKOLOŠKIM USLOVIMA VOJVODINE 03.10.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Pajvančić-Cizelj AnaFilozofski fakultet u Novom SaduSociologijaKoncept globalnog grada kao pristup razumevanju savremenih obrazaca urbanizacije i globalizacije 01.10.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Atanasov DraganFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportDINAMIČKA ASIMETRIJA KOD DŽUDISTA I KARATISTA RAZLIČITOG UZRASTA 29.08.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Cekić-Jovanović OliveraFilozofski fakultet u Novom SaduPedagogijaEfikasnost primene multimedijalnih sadržaja u nastavi prirode i društva 28.08.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Knežević JasminaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaUloga bazičnih psiholoških potreba i samoregulacije u prevladavanju percepcije nestabilnosti zaposlenja 27.08.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Selaković KristinkaFilozofski fakultet u Novom SaduPedagogijaUmetničko delo u funkciji podsticanja razvoja likovnih sposobnosti kod učenika mlađeg školskog uzrasta 08.08.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Poček SunčicaFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduSpecifičnosti antropološkog statusa mladih odbojkašica Vojvodine 08.08.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Mitrić-Aćimović DraganaFilozofski fakultet u Novom SadupsihologijaUloga moralnosti i organizacijskog konteksta u formiranju spremnosti za korupciju 05.08.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Suzic RadmilaFilozofski fakultet u Novom SaduLingvistikaJezička anksioznost i uspešnost učenja engleskog jezika u višim razredima osnovnih škola 25.11.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Boskovic TanjaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaKarakteristike self-šeme kod unipolarne i bipolarne depresije i paranoidnih poremećaja 19.11.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Pantović MilanFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduЕФЕКТИ РАЗЛИЧИТИХ МЕТОДА ТРЕНИНГА СНАГЕ НА АНТРОПОЛОШКИ СТАТУС МУШКАРАЦА У КАСНОЈ АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ 08.07.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Redli JelenaFilozofski fakultet u Novom SaduSrpski jezik i lingvistikaPadeži kvalifikativnog značenja u standardnomsrpskom jeziku 28.06.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Urošević DankaFilozofski fakultet u Novom SaduSrpski jezik i lingvistikaRelativna rečenica u šumadijsko-vojvođanskom dijalektu 28.06.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Miljak IvanaFilozofski fakultet u Novom SaduNauka o književnostiAvangardizam Boška Tokina: kinematografski elementi u teorijskom, kritičkom, proznom i poetskom delu 18.06.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Trifunjagić IvanFilozofski fakultet u Novom SaduSrpski jezik i lingvistika // Srpska filologijaRetorička struktura diskursa novinske književnekritike u srpskom jeziku 14.06.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Уташи АникоFilozofski fakultet u Novom SaduПсихологијаILLUSZTRÁCIÓ ÉS SZÖVEGINTERMEDIÁLIS KAPCSOLATAJANIKOVSZKY ÉVA„GYERMEKPRÓZÁJÁBANˮ(ИНТЕРМЕДИЈАЛНА ПОВЕЗАНОСТИЛУСТРАЦИЈЕ И ТЕКСТА У „ПРОЗИ ЗАДЕЦУˮ ЕВЕ ЈАНИКОВСКИ) 14.06.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Ninkovic NenadFilozofski fakultet u Novom SaduIstorijaPolitička i kulturna delatnost mitropolita Pavla Nenadovića 06.06.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Asimopulos PanajotisFilozofski fakultet u Novom SaduLingvistikaRekcija glagola u grčkom i srpskom jeziku: Grčko-srpski rečnik glagolske rekcije 14.05.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Ristić DušanFilozofski fakultet u Novom SaduSociologijaZnačenja delanja: sociološka analiza diskurzivnih praksi ideologije 09.05.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Šijaković TanjaFilozofski fakultet u Novom SaduPedagogijaMentorstvo u funkciji podsticanja refleksivne prakse nastavnika 07.05.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Буишић СветланаFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduОсновне научне дисциплине у спорту и физичком васпитањуПримена Хелисоновог модела одговорности у настави физичког васпитања 25.04.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Kišjuhas AleksejFilozofski fakultet u Novom SaduSociologijaTelesne, individualne i društvene dimenzije emocija: ka razvoju integrisane sociološke teorije 10.04.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Lungulov BiljanaFilozofski fakultet u Novom SaduPedagogijaAnaliza ishoda učenja kao indikatora kvaliteta visokog obrazovanja 09.04.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Letic MilenaFilozofski fakultet u Novom SaduPedagogijaZnačaj moralnih i liderskih svojstava za ostvarenje darovitosti 03.04.2015 - Дисертација
Извештај о оцени

Штампана верзија докторске дисертације доступна је у нашој библиотеци.
АРХИВА
Попис докторских дисертација које су биле на јавном увиду године:
2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014