Докторске дисертације и докторски уметнички пројекти
на јавном увиду до одбране

Након одбране, електронска верзија докторске дисертације и докторског уметничког пројекта ће бити доступна преко Дигиталне библиотеке дисертација Универзитета у Новом Саду, на адреси: http://www.cris.uns.ac.rs/searchDissertations.jsf.

Докторске дисертације и докторски уметнички пројекти кojи су на јавном увиду у периоду од 30 дана су доступни на овом линку.
Презиме и имеФакултетНаучна или уметничка областНаслов радаСтављено на увид јавности до одбранеДокумента за преузимање
Javorac DejanFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportUticaj inhalacije molekularnog vodonika na određene sportske performanse 02.09.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Раичевић ВидакPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduХемијаСинтеза нових биолошки активних конјугата стероида са фероценом и идентификација нових природних производа из црне зове (Sambucus nigra L.) 01.09.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Siniša M. NikolićFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduDruštveno-humanističke naukeRehabilitacioni tretman nakon operacije prednjeg ukrštenog ligamenta sa izokinetičkim i izotoničkim vežbanjem 01.09.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Semeredi SašaFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduBiomedicinske nauke u sportu i fizičkom vaspitanjuEfekti različitih formulacija kreatina na motoričko-funkcionalne sposobnosti, biohemijske markere i energetiku mišića i mozga rekreativnih sportista 01.09.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Фаркаш ШандорPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduХемијске наукеСинтеза и биолошка активност (−)-клеинстенолида и његових аналога 30.08.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Стефановић НедељкоPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduМатематикаПримена форсинг методе на доказивање комбинаторних тврђења 30.08.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Шћепановић БојанаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаДифузиона секвенца магнетне резонанције у дијагностици карцинома ендометријума 26.08.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Новта ЕвгенијеMedicinski fakultet u Novom SaduДентална медицинаУтицај светлосних водича на својства полимеризационе реакције денталних композитних материјала 24.08.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Халгато ТиндеMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаАдхеренција према терапији код пацијената са есенцијалном хипертензијом 24.08.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Ćorović NebojšaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentSimulacija uticaja dekarbonizacije energetskog sistema na ekonomsku i ekološku održivost 16.08.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Fimić NemanjaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоПрилог решењу брзе промене канала дигиталног ТВ пријемника 16.08.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Popić SrđanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоПрилог рјешењу ефикасне верификације функционалних захтјева помоћу програмских језика 12.08.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Глушац ДанијелаPravni fakultet u Novom SaduПраво (привредноправна)Уговор о осигурању живота 11.08.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Đaković Radojičić IvanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментМодел менаџерског одлучивања у јавном сектору у условима неизвесности 11.08.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Хркић Илић ЗоранаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduБиологијаАнатомска карактеризација вегетативних органа врба (Salix spp.) у циљуселекције генотипова у фиторемедијацији 10.08.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Вуксановић ДанилоAkademija umetnosti u Novom SaduЛиковна уметностМатрица. – материјални носилац информације изворног уметничког дела као повод за настанак новог уметничког дела 10.08.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Kundačina OgnjenFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоПримена метода дубоког учења за надгледање и оптимизацију електроенергетских система 10.08.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Мирослав ПавловићAkademija umetnosti u Novom SaduMuzička umetnostМУЗИКА Ј. С. БАХА НА САВРЕМЕНОЈ ВИОЛИНИ 09.08.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Голуб РадаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеонаукеСоцио-демографске детерминанте фертилитета у Семберији 02.08.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Браловић НемањаGrađevinski fakultet u SuboticiГеотехникаSadejstvo između naglavnice i šipova temeljenih na pesku 29.07.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Бодрожић МајаEkonomski fakultet u SuboticiФинансијеУлога управљања ризицима при мерењу ефеката финансијских иновација на банакарске перформансе - компаративни приказ банкарског сектора Србије и земаља Централне и Источне Европе 27.07.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Привродски БорисMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаПримена инхибитора тромбоксана и манука меда у лечењу опекотинске ране-свињски модел 27.07.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Јовановић НевенаPravni fakultet u Novom SaduПравоВлада у систему рационализованог парламентаризма 26.07.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Влаисављевић НадаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаПрогностички значај серумског адипонектина у Б-ћелијским лимфопролиферативним болестима 26.07.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Kojić MilenaFilozofski fakultet u Novom SaduSociologijaSmeh i humor iz perspektive figuracijske sociologije Norberta Elijasa 23.07.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Vujkovic Sakanovic AnaFilozofski fakultet u Novom SaduИсторијаКорени мултикултуралности Босне у фрањевачком реду за време босанских банова 23.07.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Ел Фара АмирMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаПрогностички значај серумских инфламаторних биомаркера и клиничких бодовних система током фебрилне неутропеније код оболелих од акутне мијелоидне леукемије 23.07.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Нумановић МелисаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduЕкологијаФауна дна ефемерних и сталних вода Пештерске висоравни 23.07.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Балаћ СањаPedagoški fakultet u SomboruМетодика разредне наставеЕфекти примене истраживачки обликованог наставног модела на ученичка постигнућа о топлотним феноменима у почетној настави природних наука 23.07.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Драгичевић Јојкић МаринаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаУтицај анти-ЦД20 моноклонског антитела на коштане биохемијске маркере и РАНКЛ/ОПГ систем код новодијагностикованих болесника са Б-ћелијским нехочкинским лимфомима 22.07.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Теноди СлавенPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduЗаштита животне срединеRazvoj holističkog modela za prioritizaciju deponija za sanaciju i/ili zatvaranje na osnovu procene uticaja na životnu sredinu 20.07.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Uhlarik AnaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke nauke''Варијабилност агрономских особина протеинског грашка у различитим агроеколошким условима Европе'' 20.07.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Turkulov VukanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoAnaliza stabilnosti linearnih stacionarnih procesa opisanih iracionalnim funkcijama prenosa 13.07.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Тешин АлександраPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduГеонауке - туризамФактори креирања туристичког искуства у градским дестинацијама 07.07.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Vojnović ĐorđePoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeUticaj biostimulatora i azota na prinos i kvalitet crnog luka 05.07.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Хајдер ДрагицаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаДепресивни симптоми и суицидално понашање код пацијената са епилепсијом 02.07.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Вукмировић Папуга МаријаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаОдређивање серумске концентрације уромодулина у процени функционог статуса бубрега код болесника са хроничном болести бубрега недијабетесне етиологије 30.06.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Bondžić JovanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИнжењерство заштите животне средине и заштите на радуУтицај карактеристика животне средине на изложеност рањиве популације приликом ослобађања амонијака у акцидентној ситуацији 29.06.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Кнежевић ЈеленаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаПРОЦЕНА ЕФИКАСНОСТИ КОРТИКОСТЕРОИДНЕ ТЕРАПИЈЕ КОД ЛУМБАЛНОГ РАДИКУЛАРНОГ БОЛА 21.06.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Тамаш ТатјанаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаПреваленција фактора ризика и њихов утицај на настанак најчешћих болести зависности младих 18.06.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Пустахија ТатјанаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаСеропреваленција и епидемиолошке карактеристике крпељског енцефалитиса у Војводини 15.06.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Perović MilošFilozofski fakultet u Novom SaduСоциологијаКритика схватања прекаријата као нове друштвене класе 15.06.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Glavaški MilaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaDeciphering Genotype-Phenotype Associations in Hypertrophic Cardiomyopathy Using Machine Learning 14.06.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Егељић-Михаиловић НаташаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаАктивно старење и социјална партиципација корисника домова за смештај и негу старих лица 14.06.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Vlajić SlobodanPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeЕкологија и сузбијање Xanthomonas campestris pv. campestris 09.06.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Тешановић ЈеленаPravni fakultet u Novom SaduГрађанскоправнаПравни значај уписа у регистар непокретности 04.06.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Strgar GoranAkademija umetnosti u Novom SaduMuzička umetnostTri boje belkanta - Upotreba savremenog belkanta u operi, opereti i mjuziklu 03.06.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Nenaševa ValentinaAkademija umetnosti u Novom SaduMuzička umetnostИмагинаријум Сергеја Прокофјева: карактерни „путокази“ нотног писма 02.06.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Миловић МаркоMedicinski fakultet u Novom SaduФармацијаЗдравствена економија карцинома дојке у Војводини 02.06.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Lanc ZoranaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИнжењерство заштите животне средине и заштите на радуРазвој иновативне методе процене ризика од контактних термичких опекотина изазваних врућим металним површинама машина 27.05.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Milošević MajaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoIzdvajanje, karakterizacija i enzimska modifikacija pektinskog polisaharida muskatne tikve (Cucurbita moschata) 27.05.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Kaplar SebastijanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоПрошириво процесно окружење са подршком за управљање адаптабилним пословним процесима 27.05.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Крсман АнитаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаМодел предикције успешности индукције порођаја заснован на клиничким и ултразвучним параметрима труднице 26.05.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Ванеса СекерушMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаIn vitro испитивање улоге ензима циклооксигеназе-2 у етиопатогенези и терапији аденокарцинома плућа и аденокарцинома колона 25.05.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Димић Ломпар НаталијаFilozofski fakultet u Novom SaduИсторијаПодељена Немачка и Југославија (1945–1966): Политички односи у Хладном рату 25.05.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Човић ПаулинаFilozofski fakultet u Novom SaduИсторијаНастава историје у Србији од 1919. до 1990. године 20.05.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Стијепић Пејић МаријаFilozofski fakultet u Novom SaduНаука о књижевностиВладан Десница и италијанска књижевност: култура, аутори и теме у оквиру књижевног поља 20.05.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Павловић ДраганаFilozofski fakultet u Novom SaduКомуникологија и ПедагогијаНове медијске технологије у образовању студената новинарства на државним факултетима у Србији 19.05.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Веселинов ЈеленаPravni fakultet u Novom SaduГрађанскоправнаПравни положај задужбина у српском праву у европском правном контексту 19.05.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Секулић МилошPravni fakultet u Novom SaduГрађанскоправна (Облигационо право)Развојни ризици као основ за ослобођење од одговорности произвођача ствари са недостатком 19.05.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Lerinc TimeaAkademija umetnosti u Novom SaduDramske i audio-vizuelne umetnostiУКРОЋЕНА ГОРОПАД –позоришна представа на мађарском језику са варијацијама војвођанских дијалеката и двојезичност као појава 20.04.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Kurtuma NatasaFilozofski fakultet u Novom SaduЛингвистикаZu frequenten Phraseologismen in DaF-Lehrwerken mit Hinblick auf einen Vorschlag zum phraseologischen Minimum im DaF-Unterricht – eine korpusbasierte Untersuchung(О фреквентним фразеологизмима у уџбеницима за немачки као страни језик са предлогом фразеолошког минимума у настави - корпусно истраживање) 01.04.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Кисин НинаFilozofski fakultet u Novom SaduлингвистикаАнализа језичких потреба студената Туризма и хотелијерства у настави енглеског језика струкe 01.04.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Србован ДолоресMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаКорелација позитронске емисионе томографије/компјутеризоване томографије и вредности тиреоглобулина у детекцији туморског рецидива диферентованог карцинома штитасте жлезде 16.03.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Трифуновић БраниславаAkademija umetnosti u Novom SaduМузикологијаGesamtkunstwerk Александра Николајевича Скрјабина – у контексту; теоријске перспективе 15.03.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Павловић ВладимирAkademija umetnosti u Novom SaduМузичка уметностИнтерпретација као комуникација – значај гестовне комуникације у клавирским тријима Дмитрија Шостаковича и Бориса Чајковског 05.03.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Roklicer RobertoFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportEfekti akutne redukcije telesne mase na motoričke sposobnosti i biohemijske markere mišićnih funkcija 22.10.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Trifunovic BranislavaAkademija umetnosti u Novom SaduДруштвено-хуманистичке наукеGesamtkunstwerk Александра Николајевича Скрјабина – у контексту; теоријске перспективе 10.06.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Лалић БранкаAkademija umetnosti u Novom SaduЛиковне уметностиСтруктуралне композиције и форме – Реинтерпретација значења и технике веза у савременом сликарском делу 13.01.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Bićanić DanicaAkademija umetnosti u Novom SaduLikovne umetnostiKonstelacije fluidnih prostora – dokument i kontekst 12.01.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Vrtačnik AnaAkademija umetnosti u Novom SaduLikovne umetnostiTaktilni dijalozi – Primena biomimetičkih formi pri stvaranju umetničkog dela 09.12.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Simonović SenkaAkademija umetnosti u Novom SaduMuzička umetnostРомантичарски свет: Шуманова Фантазија и Листова Соната у жанровској релацији 20.11.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Momirović IvonaAkademija umetnosti u Novom SaduDramske i audiovizuelne umetnosti - GlumaVidi, čuj, improvizuj! – Upotreba metoda improvizacije za nastanak pozorišne predstave 16.09.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Vorgić Žuržovan RadoslavaAkademija umetnosti u Novom SaduIzvođačka umetnost – Solo pevanjeGlasovi Male sirene – vokalni portret Frančeske Kuconi 15.08.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Lasek Satterwhite MelitaAkademija umetnosti u Novom SaduMuzička umetnost - Izvođačke umetnostiConcert in “Š” 11.08.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Радошевић Бабић АницаAkademija umetnosti u Novom SaduЛиковне уметности - ГрафикаСеме – прапотенцијал, знаковност и процесуалност у настанку уметничког дела проширеног поља графике 01.07.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Perić IvanFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportKonstrukcija i validacija testova reaktivne i pred-planirane agilnosti za kliničku populaciju 12.05.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Сретић СтефанAkademija umetnosti u Novom SaduMuzička umetnostГовор клавира – Пијанистичка поетика у служби програмности дела 07.03.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Одић МирјанаAkademija umetnosti u Novom SaduLikovna umetnost - crtežУГРОЖЕНЕ ВРСТЕ: визуелна збирка света који нестаје - приступ истраживању од индивидуалног до партиципативног 20.01.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Ilić DragoljubTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuIndustrijsko inženjerstvoIntegralni pristup razvoju modela dijagnostike turbinskih vratila u energetici 17.01.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Terić MarijanaFilozofski fakultet u Novom SaduJužnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti / Fantastička književnostRecepcija fantastike u jugoslovenskim književnostima (1945‒1990) 24.12.2020 - Дисертација
Извештај о оцени
Kavalić MilaTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuMenadžmentEfekti menadžmenta znanja na zadovoljstvo poslom zaposlenih i finansijske performanse preduzeća 14.10.2020 - Дисертација
Извештај о оцени
Palašti AndreaAkademija umetnosti u Novom SaduLikovne umetnostiKućne vežbe: aproprijacija i participacija kao stvaralačka procedura u umetničkom projektu 10.07.2020 - Дисертација
Извештај о оцени

Штампана верзија докторске дисертације доступна је у нашој библиотеци.