Докторске дисертације
на јавном увиду до одбране

Након одбране, електронска верзија докторске дисертације ће бити доступна преко Дигиталне библиотеке дисертација Универзитета у Новом Саду, на адреси: http://www.cris.uns.ac.rs/searchDissertations.jsf.

Докторске дисертације kojе су на јавном увиду у периоду од 30 дана су доступне на овом линку.
Презиме и имеФакултетНаучна областНаслов радаСтављено на увид јавности до одбранеДокумента за преузимање
Pisarev NastasjaFilozofski fakultet u Novom SaduSrpska književnost, komparativna književnostPoetika kamernih prostora u prozi Miloša Crnjanskog 21.10.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Spasevski NedeljkaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoUticaj primene različitih izvora prirodnih pigmenata na boju žumanca i ko-ekstrudata na bazi semena lana, lanika i konoplje na profil masnih kiselina u jajima 19.10.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Ivanović LanaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduДруштвено-хуманистичкенауке: ЕкономијаМогућности развоја екстензивних облика сточарске производње у Србији 19.10.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Jakovljev IvanaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaKarakteristike i mehanizam uticaja jezika u procesu diskriminacije boja 17.10.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Kovačević BranimirFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоПредлог проширења мултимедијалног система у аутомобилу сервисима дигиталне телевизије 17.10.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Marković MarkoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоИнтерактивно састављање машински читљивих и разумљивих судских писмена базирано на знању 13.10.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Рабљеновић ЈеленаFilozofski fakultet u Novom SaduФилологија (Компаративна књижевност)Проблем одрицања у књижевном делу Момчила Настасијевића 10.10.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Puškarević IrmaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduГрафичко инжењерство и дизајнМодел ефектности типографије у штампаним огласима 29.09.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Popović DraganFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentModel unapređenja kvaliteta procesa životnog osiguranja 28.09.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Tomić ZdravkoPoljoprivredni fakultet u Novom SaduVeterinarska medicinaForenziĉka procena postmortalnih promena kod svinja u zavisnosti od mesta nalaska leša 28.09.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Alhaag Abdyssalam AmelFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoМоделом вођена софтверска архитектура за управљање метаподацима образовних ресурса 27.09.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Milićević NatašaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoZamenjivači masti na bazi pšeničnih i ovsenih mekinja i njihova primena u formulaciji keksa 27.09.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Stanković JelenaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментМодел управљања процесима брендирања применом lean концепта 27.09.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Banjanin BojanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduГрафичко инжењерство и дизајнКарактеризација производних параметара алата за утискивање израђених техником 3Д штампе 26.09.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Janjić NebojšaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduАрхитектураМодел техничких и финансијских инструмената за управљање грађевинским земљиштем у приватној својини ради спровођења урбанистичких планова у Републици Србији 26.09.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Ћираковић ДраганаFilozofski fakultet u Novom SaduИсторијаТрговина и занатство слободног краљевског града Новог Сада у XVIII веку 23.09.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Anojčić JasminaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduHemijaVoltametrijske metode zasnovane na primeni jednostavnih i savremenih elektroda/senzora na bazi ugljeničnih materijala za određivanje vodonik-peroksida u odabranim uzorcima 21.09.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Milenković MilaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментМодел за увођење иновација у портфолио компаније заснован на пројектном управљању 24.08.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Marija ĐukićPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduMatematikaMrežno vrednosne intuicionističke preferencijske strukture i primene 22.08.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Vrtunski MilanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоМодел геосензорске мреже за мониторинг терена и објеката у реалном времену 22.08.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Udicki IrinaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduАрхитектураКарактеризација предела на подручју обухваћеном Просторним планом посебне намене Фрушке горе до 2022. године 19.08.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Marinković VladimirFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоПрилог аутоматској паралелизацији секвенцијалног машинског кода 19.08.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Војводић МилицаFilozofski fakultet u Novom SaduPedagogijaКомпетенције наставника као фактор развоја ликовног стваралаштва ученика основношколског узраста 19.08.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Lakić TanjaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaKlinička vrednost određivanja Ki-67 proliferativnog indeksa u karcinomima dojke sa pozitivnim hormonskim receptorima 19.08.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Stanojević DraženaEkonomski fakultet u SuboticiINOVATIVNI PRISTUP RAZVOJA LJUDSKIH RESURSA U FUNKCIJI ORGANIZACIONIH PERFORMANSI U ODABRANIM ZEMLJAMA DUNAVSKOG REGIONA 19.08.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Vojnović NikolaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоПрорачун токова снага неуравнотежених мрежа са енергетским ресурсима прикљученим на мрежу преко уређаја енергетске електронике 17.08.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Svirčev MilošPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiohemijaSinteza i biomedicinska ispitivanja novih bioizostera stiril-laktona i antitumorskog agensa tiazofurina 17.08.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Станковић НенадTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuИндустријско инжењерство, Машинство.Модели одржавања на бази ризика и њихов утицај на поузданост парних турбина 16.08.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Džolev NikolaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИнжењерство заштите животне средине и заштите на радуМодел енергетског искоришћења депонијског гаса на депонијама са рециркулацијом концентрата и процедне воде 15.08.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Živanov DaliborPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeMorfološko - molekularna karakterizacija patogena iz Ascochyta spp. kompleksa 12.08.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Јаушевац ГоранTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuInformacione tehnologijeModel višekriterijumske analize stručnih kompetencija studenta zasnovanih na informacionim tehnologijama 12.08.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Stanković DaliborkaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiologijaRasprostranjenost Haemosporidia u populacijama migratornih i sedentarnih vrsta ptica pevačica (Passeriformes) u Srbiji 11.08.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Minich JanošFakultet tehničkih nauka u Novom SaduElektrotehničko i računarsko inženjerstvoStohastički dinamički opis ISI vremenskih nizova: Markovljevi modeli 10.08.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Дувњак Радић ЖаклинаFilozofski fakultet u Novom SaduСрпска књижевностЕстетика новинарске путописне репортаже у међуратној српској књижевности 10.08.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Kuzminac IvanaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduHemijaSinteza i antitumorski potencijal C19-derivatizovanih steroidnih D-homo laktona 09.08.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Вујановић МилошAkademija umetnosti u Novom SaduУметничка област: Ликовне уметностиАнализа когнитивног виђења као метод ликовне реконструкције 02.08.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Trbojević JovanaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaSocio-psihološki prediktori odustajanja od sporta u adolescenciji 29.07.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Nenadić KosaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоРазвој модуларних архитектура веб апликација у паметним мрежама 27.07.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Vaderna RenataFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоАлгоритми и језик за подршку аутоматском распоређивању елемената дијаграма 25.07.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Клепић СнежанаFilozofski fakultet u Novom SaduСрпска и јужнословенска књижевност са теоријом књижевностиНови модели у настави српског језика и књижевности 22.07.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Курузовић НиколинаFilozofski fakultet u Novom SaduПсихологијаIndividualne i socijalne determinante kvaliteta bliskih interpersonalnih odnosa: značaj osobina ličnosti, porodične interakcije i komunikacije 22.07.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Петровић МарицаFilozofski fakultet u Novom SaduСоциологијаСоцијална изопштеност младих у руралним заједницама 22.07.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Шилић ВеснаFilozofski fakultet u Novom SaduПсихологијаMentalno zdravlje dece na hraniteljstvu: uloga kvaliteta staranja o detetu od strane hranitelja 22.07.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Petrović NenadFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоРачунарска имплементација система за рад у реалном времену за детекцијуи мерење нивоа асиметрије побуде нисконапонског трансформатора 06.07.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Milošević Avdalović SnežanaEkonomski fakultet u SuboticiEkonomijaCENOVNA EFIKASNOST TRŽIŠTA KAPITALA U ODABRANIM ZEMLJAMA U REGIONU 01.07.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Perović MilenkoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduМашинско инжењерствоУтицај параметара заваривања трењем - мијешањем на отпорност према лому суоченог споја легуре алуминијума високе чврстоће 29.06.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Tarić MirfadFakultet tehničkih nauka u Novom SaduМашинско инжењерствоМоделовање процеса обраде стругањем термички обрађеног челика 24.06.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Simetić RadaEkonomski fakultet u SuboticiEkonomijaINTEGRISANOST RAZVOJA TRŽIŠTA KAPITALA U ZEMLJAMA U USPONU 23.06.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Novaković BojanAkademija umetnosti u Novom SaduУметничка област: Ликовне уметностиUpotreba mnemotehničkih sistema pisma u stvaranju umetničkog rada 21.06.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Mikić MladenFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportХронични и акутни ефекти изоинерцијалног тренинга на доминантне моторичке способности кошаркаша јуниорског узраста 15.06.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Korovljev DarinkaFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportEfekti primene molekularnog vodonika i fizičkog vežbanja na telesnu kompoziciju, metabolički profil i kvalitet života žena trećeg doba 15.06.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Solaković IgorPedagoški fakultet u SomboruDidaktičko-metodičke nauke razredne nastaveE-učionica kao inovativni model interaktivnog učenja u razrednoj nastavi 13.06.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Цвијановић ЂорђеPedagoški fakultet u SomboruДидактичко-методичке науке разредне наставеУтицај етничке припадности учитеља на реализацију друштвених садржаја у настави природе и друштва 13.06.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Гајић ЗлатомирFilozofski fakultet u Novom SaduСрпска књижевност и јужнословенске књижевностиРок поезија Бранимира Штулића и њени медијски одјеци 10.06.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Драгељевић Вујаковић ДраганаFilozofski fakultet u Novom SaduСрпска књижевност и јужнословенске књижевностиЕкспресионистичко наслеђе у савременом српском песништву 10.06.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Savić MarkoPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduRačunarske naukeEfikasni algoritmi za probleme iz diskretne geometrije 02.06.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Marijanac AnaFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduUticaj modela programa vežbanja na koštanu gustinu i biohemijske markere koštanog remodelovanja kod žena u pre- i postmenopauzi 11.05.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Radanović DaniloFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportEFEKTI PROGRAMA RAZVOJNE GIMNASTIKE NA RAZVOJ MOTORIČKIH VEŠTINA I SPOSOBNOSTI I MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA 04.05.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Slivková AnnaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduMatematikaParcijalni operatori zatvaranjai primene u teoriji uređenih skupova 28.04.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Исаковић ОливераFilozofski fakultet u Novom SaduПсихологијаEfekti percpiranih roditeljskih postupaka prilikom korigovanja neprimerenih ponašanja dece na aktuelna uverenja o disciplinovanju u mlađem odraslom dobu: retrospektivna studija 11.04.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Месарош Живков АнгелаFilozofski fakultet u Novom SaduПедагогијаПримена Блумове таксономије у корелацијско-интеграцијском методичком систему - моторичко-морфолошки развој и формирање почетних математичких појмова програмираним физичким вежбањем 30.03.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Marković BojanaFilozofski fakultet u Novom SaduPedagogijaŠkolski sistemi Kine i Srbije iz komparativne perspektive 23.03.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Катанић МиланаFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduФизичко васпитање и спортЕФЕКТИ ИЗБОРНОГ И СТАНДАРДНОГ ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА НА АНТРОПОЛОШКИ СТАТУС УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 22.03.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Rodić DraganaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduFizikaTeorija optičkog inženjeringa kristalnih nanostruktura 14.03.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Tatalović NikolaFilozofski fakultet u Novom SaduFilozofijaAristotelova prva filozofija između ontologije i teologije 10.03.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Vlaški StankoFilozofski fakultet u Novom SaduFilozofijaHegelova kritika romantiĉarskog poimanja religije 09.03.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Radonjić RadmilaFilozofski fakultet u Novom SaduKontrastivna lingvistikaEngleski modali u pravnim dokumentima Evropske unije i njihovi srpski ekvivalenti 07.03.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Baltić AbelFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportFizičko vežbanje u terapiji gojaznosti kod osoba obolelih od periferne vaskularne bolesti 07.03.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Malčić BorkaFilozofski fakultet u Novom SaduPedagogijaKorelati sportsko-rekreativnih interesovanja odraslih 18.01.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Вуловић Стеван М.Tehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuIndustrijsko inţenjerstvo i industrijski menadţmentIntegrisani model održavanja zasnovan na uspostavljanju zakonitosti promene mehaniĉkih vibracija i njegov uticaj na prognostiku stanja rotacionih mašina 11.01.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Дамјановић РадеFilozofski fakultet u Novom SaduПсихологијаКоморбидитет у оквиру групе поремећаја са насилничким понашањем: један или више поремећаја 10.01.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Васин ДејанаFilozofski fakultet u Novom SaduИсторија, МедијевистикаПогранични српски и угарски градови на Сави и Дунаву у средњем веку 24.12.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Сајферт ДраганаTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuMenadžment i biznisEtično ponašanje lidera u organizacijama kao faktor individualnih i organizacionih performansi 17.12.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Šarčević DušanaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaČinioci akademske motivacije učenika – efekti učeničke percepcije motivacionih stilova nastavnika 07.12.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Стојадиновић АлександарFilozofski fakultet u Novom SaduПедагогијаИнтегративни приступ у реализацији садржаја музичке културе у разредној настави (Интегративни модел обраде дечјих народних игара са певањем) 02.12.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Кесић СнежанаFilozofski fakultet u Novom SaduСрпска књижевностЈован Христић, профил драмског писца и теоретичара у оквирима модерног класицизма 25.11.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Sokić JelenaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaAfekat ili kognicije: provera dva modela rekurentnosti depresije 22.11.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Pajić IvanaFilozofski fakultet u Novom SaduFilologija (Germanistika, Nemačka književnost)Transkulturalität in Saša Stanišićs Roman Wie der Soldat das Grammofon repariertTranskulturalnost u romanu Saše Stanišića Kako vojnik popravlja gramofon 08.11.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Ivković SonjaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaUloga smisla za humor u subjektivnom blagostanju 02.11.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Milanov AlbinaFilozofski fakultet u Novom SaduNauka o književnostiTumačenje književnog dela u kontekstu drugih umetnosti (Na primerima iz srednjoškolskih programa za književnost) 01.11.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Pejić SonjaFilozofski fakultet u Novom SaduSociologijaSociološka sinteza biopsihosocijalnih aspekata rituala: integrativni pristup 01.11.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Mališanović GoricaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaThoracoscore bodovni sistem u proceni operativnog rizika nakon anatomske i neanatomske resekcije pluća 17.08.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Пајовић СтефанFilozofski fakultet u Novom SaduEngleska književnostПОЕТСКА ТОПОНИМИЈА ШЕЈМУСА ХИНИЈА 12.08.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Novakov IvanaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaShizotipija između vulnerabilnosti za mentalni poremećaj i adaptivnog potencijala: validacija modela benigne shizotipije 10.08.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Вуковић ЛелаFilozofski fakultet u Novom SaduДруштвено-хуманистичкаИновативни модели наставе и учења и обезбеђење квалитета рада средње школе 30.07.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Lošonc MarkFilozofski fakultet u Novom SaduFilozofijaPojam vremena u Bergsonovoj i Huserlovoj filozofiji 28.07.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Šćepanović TijanaFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduOsnovne naučne discipline u sportu i fizičkom vaspitanjuЕфекти изометријског третмана на функционалну покретљивост и стабилност кичменог стуба у сагиталној равни старијих адолесцената 14.07.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Михајлов ТатјанаFilozofski fakultet u Novom SaduДруштвено-хуманистичкаСпољашње вредновање као кључни фактор наставе и учења у основним школама 12.07.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Trivić TatjanaFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportAlteracije biomarkera oksidativnog stresa kod vrhunskih džudista nakon suplementacije molekularnim vodonikom 30.06.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Kapelan JasnaFilozofski fakultet u Novom SaduLingvistikaObrada sintagmatskih i paradigmatskih leksičkih odnosa u nastavi engleskog jezika u osmom razredu osnovne škole: teorijski i praktični aspekti 14.06.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Terek EditTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuMenadžmentUticaj odnosa s medijima na pojedine organizacione i poslovne performanse u preduzećima u Srbiji 12.03.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Bulat SnežanaFilozofski fakultet u Novom SaduSrpska književnostDramsko viđenje žene vladara u srpskoj istorijskoj drami do sredine 20. veka 15.02.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Ozer KatalinFilozofski fakultet u Novom SaduGermanistika // nemačka filologijaMakrolingvistički aspekti oslovljavanja u nemačkom, srpskom i mađarskom jeziku 25.01.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Janjić IvanaFilozofski fakultet u Novom SaduRumunistikaFonetska i morfološka analiza grešaka u učenju rumunskog jezika kao stranog jezika 20.01.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Цвејић ДраганFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduЕфекти традиционалних и иновативнихчасова физичког васпитања на побољшањефизичке форме повезане са здрављем децемлађег школског узраста 15.01.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Šarko-Golubović NatalijaFilozofski fakultet u Novom SaduUkrajinistika i opšta književnostMitotvornost prirode u ukrajinskoj i svetskoj poeziji 15.01.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Pavlović SlobodanFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportPrediktori fizičke aktivnosti na času fizičkog vaspitanja 14.01.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Нинковић СтефанFilozofski fakultet u Novom SaduПедагогијаШколско лидерство као детерминанта социјалног понашања ученика 18.12.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Беретић ИгорFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduУтицаји метаболичких и кинетичких параметара на такмичарске резултате пливача 12.10.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Nikolašević ŽeljkaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaNasledni i sredinski činioci kognitivnih sposobnosti 28.08.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Nađ Olajoš AleksandarFilozofski fakultet u Novom SaduPedagogijaMogućnosti primene korelacijsko-integracijskog metodičkog sistema u razrednoj nastavi 28.08.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Митић СинишаTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentУтицај информационих технологија на организационе перформансе предузећа у Србији 20.08.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Mitrović NebojšaFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduDruštveno-humanističke naukeEfekti programiranog tekvondo vežbanja na neke antropološke karakteristike učenika mlađeg školskog uzrasta 05.08.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Jakšić DamjanFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduDruštveno-humanističke naukeEfekti primene kinezioloških tretmana na motoričke, morfološke i intelektualne dimenzije predškolske dece 05.08.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Брадић СтеванFilozofski fakultet u Novom SaduNauka o književnosti, svetska i komparativna književnost sa teorijom književnostiRežimi čulnosti u modernom evropskom pesništvu (Georg Trakl , T.S. Eliot, Miloš Crnjanski) 31.07.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Stipančević AnaFilozofski fakultet u Novom SaduGermanistikaEfekti primene autentičnih tekstova u nastavi nemačkog jezika 30.07.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Cigić Gavrilović DunjaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaZahvalnost kao prediktor subjektivnog blagostanja 27.07.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Ivančević JovanaEkonomski fakultet u SuboticiEkonomijaStrategija upravljanja likvidnim potencijalom banke u zemljama Zapadnog Balkana 22.07.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Гојковић НаташаFilozofski fakultet u Novom SaduEngleska književnost XIX i XX vekaDruštvena uslovljenost psihološkog profila književnog lika u viktorijanskom i modernističkom romanu 20.07.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Бијелић ДивнаFilozofski fakultet u Novom SaduТеорија књижевностиСемиотика кратке форме у прози Ива Андрића 20.07.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Šolaja MilanFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduDruštveno-humanističke naukeEfekti eksperimentalnog tretmana na razvoj brzinske izdržljivosti kod devojčica 15.07.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Halaši SabolčFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportTelesna struktura i motorički status kao prediktori kvaliteta života dece mlađeg školskog uzrasta 13.07.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Brkić Jovanović NinaFilozofski fakultet u Novom SaduRazvojna psihologijaZadovoljstvo u partnerskoj relaciji kroz perspektivu seksualne orijentacije 06.07.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Марићевић ЈеленаFilozofski fakultet u Novom SaduSrpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnostiБарок у белетристичком опусу Милорада Павића 01.07.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Нешић АнаFilozofski fakultet u Novom SaduСоциологијаSociokulturni aspekti političkog aktivizma društva u tranziciji: primer AP Vojvodine 30.06.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Stupar DušanFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduDruštveno-humanistička naučna oblastEvaluacija efekata primene specifičnog programa vežbanja kod različitih generacija dece, uzrasta 4-5 godina, u desetogodišnjem periodu 23.06.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Stevanović VukFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduDruštveno-humanistička naučna oblastАкутни ефекти различитих садржаја уводно-припремног дела тренинга на моторичке способности и неуромишићну адаптацију кошаркаша 18.06.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Bajac LjiljanaFilozofski fakultet u Novom SaduСрпскa књижeвнoстMoтив oтуђeнoсти у рoмaну српскe мoдeрнe: крaj 19. и пoчeтaк 20. вeкa 18.06.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Ratković AndreaFilozofski fakultet u Novom SaduDruštveno-humanističke nauke (interdisciplinarne studije)Hermeneutička kritika jezika medija 17.06.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Budinski NatalijaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduМетодика наставе математикеОбрада експоненцијалних функција моделирањем у настави математике 12.06.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Bilinović AnaFilozofski fakultet u Novom SaduSociologijaUticaj asistirane reprodukcije na redefinisanje socioloških pojmova porodice i roditeljstva 04.06.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Krčmar FilipFilozofski fakultet u Novom SaduIstorijaTorontalska županija 1860–1918 15.05.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Ranđelović KristinaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaEfekti socijalne pretnje i tipa povratneinformacije na kognitivne pristrasnosti isocijalnu anksioznost 14.05.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Рајковић МарицаFilozofski fakultet u Novom SaduФилозофијаЕстетика у филозофији немачког идеализма 12.05.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Đikanović MinaFilozofski fakultet u Novom SaduFilozofijaPojam slobode u filozofiji nemačkog idealizma 08.05.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Jevtić NevenaFilozofski fakultet u Novom SaduFilozofijaProblem kritike kod Hegela 07.05.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Perić Prkosovački BojanaFilozofski fakultet u Novom SaduPedagogija“Evaluacija primene edukativnih radionica kao metodičkog modela u nastavi srednje stručne škole” 07.05.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Janković MilenkoFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduDruštveno-humanističke naukeFizička aktivnost predškolske dece 30.04.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Apić MinaFilozofski fakultet u Novom SaduRomanistikaOrijentalna stranost u francuskoj književnosti XIX veka: identitet i alteritet (L’étranger orien-tal dans la littérature française du XIXe siècle : identité et altérité) 28.04.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Хорват АлександарFilozofski fakultet u Novom SaduIstorijaЕтнички идентитет војвођанских Шокаца и Буњеваца у међуратној Југославији (1918-1941) 17.04.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Pelemiš VladanFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduUticaj dodatnog programa fizičkog vežbanja na morfološki i motorički status predškolske dece 13.04.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Sedlarević MajaAsocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanjaRodne studijeDiskursi о rоdu, idеntitеtu i prоfеsiјi: živоtnе pričе žеnа iz Srbiје u аkаdеmskој diјаspоri 10.04.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Uhláriková JasnaFilozofski fakultet u Novom SaduSlovakistikaSlovenská a srbská somatická frazeológia(Somatska frazeologija slovačkog i srpskog jezika) 10.04.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Павловић МирославFilozofski fakultet u Novom SaduIstorijaVojno administrativno uređenje Smederevskog sandžaka 1739-1788. 23.03.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Žuljević DraganFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaKlijentovo oĉekivanje ishoda psihološkog tretmana kao faktor psihološke promene 09.03.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Орсић СрђанFilozofski fakultet u Novom SaduSrpska književnostLik stranca u srpskom romanu 19. veka 28.01.2016 - Дисертација
Извештај о оцени
Crnković GaborFilozofski fakultet u Novom SaduIstorija maĎarske knjiţevnosti sakomparatistikom i teorijom knjiţevnostiA MONARCHIA-IRODALOM SZTEREOTÍPIÁINAK TOVÁBBÍRÁSAI ÉS KULTÚRAKÖZISÉGE A KORTÁRS VAJDASÁGI MAGYAR NOVELLAIRODALOMBAN(STEREOTIPI U KNJIŽEVNOSTI AUSTROUGARSKE, NJIHOVA AKTUALIZACIJA I INTERKULTURALNOST U SAVREMENIM NOVELAMA MAĐARSKE KNJIŽEVNOSTI U VOJVODINI) 27.12.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Gabriela LodiFilozofski fakultet u Novom SaduIstorija maĎarske knjiţevnosti sakomparatistikom i teorijom knjiţevnostiREGIONALITÁS ÉS INTERTEXTUALITÁS AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED VAJDASÁGI MAGYAR NOVELLÁIBAN(REGIONALIZAM I INTERTEKSTUALNOST NOVELA POSLEDNJE DVE DECENIJE MAĐARSKE KNJIŽEVNOSTI U VOJVODINI) 27.12.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Dabić TijanaFilozofski fakultet u Novom SaduLingvistikaPotrebe studenata informacionih tehnologija u nastavi engleskog jezika u Srbiji 23.12.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Александровић МаријаFilozofski fakultet u Novom SaduUsmena književnostSimboli romske usmene poezije –zastupljenost i značenje 16.10.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Đerić BorjankaFilozofski fakultet u Novom SaduNauka o književnosti, engleska književnostNaratori i naracija u romanima Grejama Svifta 10.10.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Toscano BrunoPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeFAUNA SKOČIBUBA(COLEOPTERA, ELATERIDAE)U AGROEKOLOŠKIM USLOVIMA VOJVODINE 03.10.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Pajvančić-Cizelj AnaFilozofski fakultet u Novom SaduSociologijaKoncept globalnog grada kao pristup razumevanju savremenih obrazaca urbanizacije i globalizacije 01.10.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Atanasov DraganFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportDINAMIČKA ASIMETRIJA KOD DŽUDISTA I KARATISTA RAZLIČITOG UZRASTA 29.08.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Cekić-Jovanović OliveraFilozofski fakultet u Novom SaduPedagogijaEfikasnost primene multimedijalnih sadržaja u nastavi prirode i društva 28.08.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Knežević JasminaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaUloga bazičnih psiholoških potreba i samoregulacije u prevladavanju percepcije nestabilnosti zaposlenja 27.08.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Selaković KristinkaFilozofski fakultet u Novom SaduPedagogijaUmetničko delo u funkciji podsticanja razvoja likovnih sposobnosti kod učenika mlađeg školskog uzrasta 08.08.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Poček SunčicaFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduSpecifičnosti antropološkog statusa mladih odbojkašica Vojvodine 08.08.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Mitrić-Aćimović DraganaFilozofski fakultet u Novom SadupsihologijaUloga moralnosti i organizacijskog konteksta u formiranju spremnosti za korupciju 05.08.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Suzic RadmilaFilozofski fakultet u Novom SaduLingvistikaJezička anksioznost i uspešnost učenja engleskog jezika u višim razredima osnovnih škola 25.11.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Boskovic TanjaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaKarakteristike self-šeme kod unipolarne i bipolarne depresije i paranoidnih poremećaja 19.11.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Pantović MilanFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduЕФЕКТИ РАЗЛИЧИТИХ МЕТОДА ТРЕНИНГА СНАГЕ НА АНТРОПОЛОШКИ СТАТУС МУШКАРАЦА У КАСНОЈ АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ 08.07.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Redli JelenaFilozofski fakultet u Novom SaduSrpski jezik i lingvistikaPadeži kvalifikativnog značenja u standardnomsrpskom jeziku 28.06.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Urošević DankaFilozofski fakultet u Novom SaduSrpski jezik i lingvistikaRelativna rečenica u šumadijsko-vojvođanskom dijalektu 28.06.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Miljak IvanaFilozofski fakultet u Novom SaduNauka o književnostiAvangardizam Boška Tokina: kinematografski elementi u teorijskom, kritičkom, proznom i poetskom delu 18.06.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Trifunjagić IvanFilozofski fakultet u Novom SaduSrpski jezik i lingvistika // Srpska filologijaRetorička struktura diskursa novinske književnekritike u srpskom jeziku 14.06.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Уташи АникоFilozofski fakultet u Novom SaduПсихологијаILLUSZTRÁCIÓ ÉS SZÖVEGINTERMEDIÁLIS KAPCSOLATAJANIKOVSZKY ÉVA„GYERMEKPRÓZÁJÁBANˮ(ИНТЕРМЕДИЈАЛНА ПОВЕЗАНОСТИЛУСТРАЦИЈЕ И ТЕКСТА У „ПРОЗИ ЗАДЕЦУˮ ЕВЕ ЈАНИКОВСКИ) 14.06.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Ninkovic NenadFilozofski fakultet u Novom SaduIstorijaPolitička i kulturna delatnost mitropolita Pavla Nenadovića 06.06.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Asimopulos PanajotisFilozofski fakultet u Novom SaduLingvistikaRekcija glagola u grčkom i srpskom jeziku: Grčko-srpski rečnik glagolske rekcije 14.05.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Ristić DušanFilozofski fakultet u Novom SaduSociologijaZnačenja delanja: sociološka analiza diskurzivnih praksi ideologije 09.05.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Šijaković TanjaFilozofski fakultet u Novom SaduPedagogijaMentorstvo u funkciji podsticanja refleksivne prakse nastavnika 07.05.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Буишић СветланаFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduОсновне научне дисциплине у спорту и физичком васпитањуПримена Хелисоновог модела одговорности у настави физичког васпитања 25.04.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Kišjuhas AleksejFilozofski fakultet u Novom SaduSociologijaTelesne, individualne i društvene dimenzije emocija: ka razvoju integrisane sociološke teorije 10.04.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Lungulov BiljanaFilozofski fakultet u Novom SaduPedagogijaAnaliza ishoda učenja kao indikatora kvaliteta visokog obrazovanja 09.04.2015 - Дисертација
Извештај о оцени
Letic MilenaFilozofski fakultet u Novom SaduPedagogijaZnačaj moralnih i liderskih svojstava za ostvarenje darovitosti 03.04.2015 - Дисертација
Извештај о оцени

Штампана верзија докторске дисертације доступна је у нашој библиотеци.
АРХИВА
Попис докторских дисертација које су биле на јавном увиду године:
2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014