Докторске дисертације
на јавном увиду до одбране

Након одбране, електронска верзија докторске дисертације ће бити доступна преко Дигиталне библиотеке дисертација Универзитета у Новом Саду, на адреси: http://www.cris.uns.ac.rs/searchDissertations.jsf.

Докторске дисертације kojе су на јавном увиду у периоду од 30 дана су доступне на овом линку.
Презиме и имеФакултетНаучна областНаслов радаСтављено на увид јавности до одбранеДокумента за преузимање
Radak BorisPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiologijaMorfološka varijabilnost vrsta roda Anacamptis Rich. (Orchidoideae, Orchidaceae) na području Balkanskog poluostrva i Panonske nizije 09.10.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Ilić VladimirFakultet tehničkih nauka u Novom SaduМатематичке наукеПримена нових дескриптора облика и теорије неодређености у обради слике 06.10.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Pajčin IvanaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoОptimizаciја uslоvа umnоžаvаnjа i primаrnоg izdvајаnjа biоmаsе Bacillus sp. zа primеnu u fitоmеdicini 06.10.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Todorović SanjaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментMoдeл зa унaпрeђeњe пoслoвних рeзултaтa мaлих и срeдњих прeдузeћa 04.10.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Spasić DejanTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuIndustrijsko inženjerstvoModel pouzdanosti u procesu eksploatacije dizel motora 03.10.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Nedeljković SenkaAkademija umetnosti u Novom SaduMuzička umetnost - Izvođačke umetnostiZanosni čas: komparativna interpretacija Milojevićevе vokalne lirike na originalnom jeziku i u prepevu 29.09.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Vuksanović VanjaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehniĉke naukeTolerantnost selekcija bele topole prema abiotiĉkim ĉiniocima u uslovima in vitro 29.09.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Мићић СпасојеFakultet tehničkih nauka u Novom SaduСаобраћајно инжењерствоПредиктивни модел фреквенције саобраћајних незгода на руралним путевима 28.09.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Perović MarijaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИнжењерство заштите животне средине и заштите на радуПроцена утицаја и регионалне специфичности хидрогеохемијских услова на трансформацију азотних једињења у подземним водама 27.09.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Vuković ŽeljkoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоМоделом вођена семантичка интеграција пословних апликација 26.09.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Средојевић ДејанFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоАгентски, домен-оријентисани језик за развој интелигентних агената за дистрибуирано не-аксиоматско резоновање 25.09.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Dramićanin MiroslavFakultet tehničkih nauka u Novom SaduMašinsko inženjerstvoУтицај активног премаза на дубину увара при заваривању нерђајућег челика нетопљивом електродом у заштити инертног гаса 25.09.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Psodorov DraganTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoUticaj ambalaže i savremenih uslova pakovanja na održivost tradicionalnih pekarskih proizvoda 25.09.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Popović DunjaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiologijaGenetička karakterizacija kompleksa Merodon avidus (Diptea: Syrphidae) 14.09.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Radaković DavorkaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduRačunarske naukeMetadata-Supported Object-Oriented Extension of Dynamic Geometry SoftwareTI 12.09.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Novakov VesnaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoKarakterizacija ekstrakata peteljki višnje (Prunus cerasus L.) i trešnje (Prunus avium L.) dobijenih subkritičnom vodom 04.09.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Trifunov SonjaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduEkologijaGazdovanje šumama u zaštićenim područjima u Srbiji i realizacija konzervacionih ciljeva 04.09.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Vujanić Stankov TijanaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaNeuropsihloški korelati mikrostrukturnih promena mozga utvrđenih metodom magnetne rezonance kod obolelih od blagog kognitivnog poremećaja i Alchajmerove bolesti 30.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Jovanović MirjanaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoModel bioprocesa proizvodnje enzima iz nusproizvoda prerade žita 28.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Bezdan JovanaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukePRISTUP MОNITОRINGU POLЈOPRIVREDNE SUŠЕ NА PОDRUČЈU VOJVODINЕ BAZIRAN NA STANDARDIZOVANOM INDEKSU PADAVINA I EVAPOTRANSPIRACIJE 28.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Brezo-Borjan TanjaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoOdređivanje vitamina B1, B2 i B3 primenom hronopotenciometrije i hronopotenciometrijske striping analize 25.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Vestek AnaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiologijaMorfo-anatomska i kariološka varijabilnost populacija B7 citotipa Prospero autumnale (L.) Speta kompleksa (Hyacinthaceae) u Panonskoj niziji i na Balkanskom poluostrvu 24.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Bošković EleonoraPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduБиологијаMolekularni i morfološki diverzitet populacija gljiva rodova Marasmius Fr. 1836, Mycetinis Earle 1909 i Gymnopus (Pers.) Gray 1821 u šumskim ekosistemima Nacionalnih parkova Srbije i Crne Gore 24.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Mezei KingaAkademija umetnosti u Novom SaduDramske i audiovizuelne umetnostiVreme tmine – totalni teatar kao prostor susretarazličitih umetničkih poetika 23.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Jelkić MilicaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaProcena psihološke i psihopatološke fenomenologije poremećaja upotrebe Interneta- sličnosti sa opijatskom zavisnošću 21.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Šokac MarioFakultet tehničkih nauka u Novom SaduМашинско инжењерствоХибридни модел за сeгмeнтaциjу снимака генерисаних применом кoмпjутeризoвaнe тoмoгрaфиje 18.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Maljković SanjaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduПримењене уметности и дизајнУлога сећања у изградњи идентитета: уметничко дело сценског дизајна 18.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Đorđević IvanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduСаобраћајно инжењерствоМодел за планирање испорука добављача у ланцима снабдевања у аутомобилској индустрији 18.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Đuković MarkoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоАнализа алата за промену разумљивости програма на бази енергетске ефикасности извршавања 17.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Mejić LukaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоМетоде аутоматске конфигурације софт сензора 15.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Višković MiodragFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИнжењерство заштите животне средине и заштите на радуУнапређење метода за утврђивање уштеде емисија гасова с ефектом стаклене баште при коришћењу биогаса из кукурузовине 11.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Milovanović MilenaFilozofski fakultet u Novom SaduPedagogijaKvalitet savremenog udžbenika za nastavu klavira 11.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Кермеци СилвијаFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduФизичко васпитање и спортЕФЕКТИ ИНОВАТИВНИХ МОДЕЛА ШКОЛСКОГ ОДМОРА НА ПСИХОСОМАТСКИ СТАТУС УЧЕНИКА И НАСИЉЕ У ШКОЛИ 10.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Ristić IgorTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuInformacione tehnologijeModel sistema elektronskog učenja za pobolјšanje kognitivnog postignuća studenata 09.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Rujević GoranFilozofski fakultet u Novom SaduFilozofijaProblem prediktivnog jaza: Status anomalija u Kantovoj naučnoj metodologiji i epistemologiji 08.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Stošić NemanjaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeNR Трулеж корена и приземног дела стабла пшенице 08.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Кнежевић ЈасминаFilozofski fakultet u Novom SaduСрпска књижевностРомантизам у српској књижевности из имаголошке перспективе 08.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Зељковић ВеснаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаДејство метформина и нитроглицерина са 2-деокси-Д-глукозом и кофеином на одабраним ћелијским културама 08.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Kulčar ŠaroltaFilozofski fakultet u Novom SaduJezik i književnostA KÍVÜLÁLLÁS PERSPEKTÍVÁI A KORTÁRS MAGYAR IRODALMI SZÖVEGEKBEN – KOMPARATISZTIKAI ÉRTELMEZÉSEK(PERSPEKTIVE MARGINALNOSTI U SAVREMENIM MAĐARSKIM KNJIŽEVNIM TEKSTOVIMA – KOMPARATIVNA INTERPRETACIJA) 08.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Šupić SlobodanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduГрађевинско инжењерствоПримена пепела насталог сагоревањем жетвених остатака као минералног додатка у цементним композитима 08.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Благојев МирјанаAkademija umetnosti u Novom SaduLikovne umetnostiТранспарентност и рефлексија – променљивост просторних односа дела и његовог окружења 07.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Samojlović MilenaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduVeterinarska medicinaUporedno ispitivanje antitela protiv virusa bolesti kvrgave kože imunoenzimskim i virus neutralizacionim testom 07.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Rehlicki Lukešević LidijaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduМашинско инжењерствоО послекритичном понашању штапа на еластичној подлози 04.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Тодоровић АлександарPravni fakultet u Novom SaduМеђународно јавно правоНАЧЕЛО СУПСИДИЈАРНОСТИ У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА 04.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Javor IgorFilozofski fakultet u Novom SaduFilološke nauke; Nauka o knjiţevnostiFigura Tersita kao dekonstrukcija herojske paradigme od klasične književnosti do književnosti renesanse 02.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Nedeljković MiroslavPoljoprivredni fakultet u Novom SaduAgroekonomijaПредвиђање производно економских показатеља ратарске производње у Републици Српској 01.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Rajčević SmiljanaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaPrevalencija faktora rizika za nastanak raka dojke kod žena koje su obuhvaćene nacionalnim skrining programom na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine 01.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Andrić LanaMedicinski fakultet u Novom SaduVarijabilnost srĉane frekvencije tokom oporavka od testova za procenu energetskih kapaciteta uaerobnim i anaerobnim sportovima 31.07.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Jovanović LenaMedicinski fakultet u Novom SaduStomatologija, Oralna hirurgijaBiokompatibilnost i marginalna adaptacija mineral-trioksid agregata, trikalcijum-silikatnog cementa i amalgama kao materijala za retrogradno zatvaranje kanala korena zuba 27.07.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Mihajlović ŠumadinkaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduАгроекономијаРазвој производње поврћа у Војводини 21.07.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Марковић СлавицаFilozofski fakultet u Novom SaduСрпска књижевностКњижевно дело Павла Марковића Адамова 21.07.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Martinović Barbul IvanaFilozofski fakultet u Novom SaduLingvistikaПроблемска настава и вештина писања у настави енглеског пословног језика 20.07.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Tot AnitaFilozofski fakultet u Novom SaduLingvistikaVAJDASÁGI MAGYAR DRÁMÁK DIALÓGUSAINAK SZÖVEGTANI VIZSGÁLATA / TEKSTOLOŠKO ISPITIVANJE DIJALOGA U VOJVOĐANSKIM MAĐARSKIM DRAMAMA 20.07.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Ivanković VladimirFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментПримена оквира компетенција у учењу и развоју запослених 20.07.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Kovačević MilaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaUticaj poremećaja acidobaznog statusa na tok i prognozu akutnog infarkta miokarda sa elevacijom ST segmenta 14.07.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Маричић Пријић СањаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаПредиктивни фактори и показатељи настанка акутног бубрежног оштећења након елективних операција на инфрареналном сегменту аорте 14.07.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Радошевић ДраганаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаМорфолошка анализа нервних и глијалних ћелија главног маслинастог једра човека 13.07.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Gazivoda NemanjaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоНова метода за повећање ефективне резолуције стохастичких мерних инструмената високих перформанси 11.07.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Peulić JovicaFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduDruštveno-humanističke naukeEfekti trenažnog ciklusa na morfo-funkcionalne I motoričke sposobnosti košarkaša studenata 11.07.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Milić ZoranFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduDruštveno humanističke naukeEfekti programa razvojne gimnastike uz dodatno vežbanje sa roditeljima na mišićne disbalanse, morfološke karakteristike i koordinaciju dece predškolskog uzrasta 07.07.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Đokić BojanFilozofski fakultet u Novom SaduIstorija modernog dobaSrpska javnost o međunacionalnim odnosima u Socijalističkoj Autonomnoj Pokrajini Kosovo 1981-1989. 07.07.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Радосав СашаFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduФизичко васпитање и спортАНТРОПОМЕТРИЈСКИ СТАТУС И ИЗДРЖЉИВОСТ МИШИЋА ТРУПА АДОЛЕСЦЕНАТА РАЗЛИЧИТОГ НИВОА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 06.07.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Ракић ГоранPravni fakultet u Novom SaduМеђународно приватно правоПоштен и правичан третман страног улагача као правни стандард у међународном инвестиционом праву 05.07.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Galetin MilenaPravni fakultet u Novom SaduМеђународноправнаМЕРОДАВНО ПРАВО У МЕЂУНАРОДНИМ ИНВЕСТИЦИОНИМ СПОРОВИМА 30.06.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Fratrić IvanaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaUticaj organofosfornih pesticida na pojavu nespuštenog testisa 29.06.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Bešić SnežanaTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuMenadžment i biznisRAZVOJ MODELA ZA PRIMENU ATRIBUTA MARKETINGA U CILJU OBEZBEĐENJA KONKURENTNOSTI PREDUZEĆA 29.06.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Popović DunjaPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduBiologijaGenetička karakterizacija kompleksa Merodon avidus (Diptea: Syrphidae) 29.06.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Milićević MarijaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaSomatske komplikacije u akutnoj fazi moždanog udara: učestalost, prediktori i uticaj na ishod bolesti 22.06.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Mijatov IvanaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaUticaj dubine invazije oralnog planocelularnog karcinoma na pojavu metastaza u limfnim čvorovima vrata 16.06.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Bijelić ZdravkoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментРазвој модела оптимизације управљања интегрисаним развојним промјенама 14.06.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Влајић СмиљанаAkademija umetnosti u Novom SaduМузичка уметност, КомпозицијаТАБУЛА СМАРАГДИНА (Tabula smaragdina) за мешовити хор, гудачки оркестар и електронику 09.06.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Степановић АлександраAkademija umetnosti u Novom SaduМузичка уметност, КомпозицијаКосмички човек - балет у два чина 24.05.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Striković ViktorMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaKvalitet života radno sposobnih pacijenata sa lumbalnim sindromom lečenih u banjskim uslovima 22.05.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Поповић СањаTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoУтицај примене мешавине етарских уља у исхрани на производне карактеристике и квалитет меса бројлерских пилића 19.05.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Vasić NadaMedicinski fakultet u Novom SaduMedicinaPrimena jednodimenzionalnog i volumetrijskog merenja u evaluaciji terapijskog odgovora karcinoma pluća višeslojnom kompjuterizovanom tomografijom 19.05.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Савић АлександраPoljoprivredni fakultet u Novom SaduБиотехничке наукеГенотипска и фенотипска процена колекције пасуља (Phaseolus vulgaris L.) 02.05.2019 - Дисертација
Извештај о оцени

Штампана верзија докторске дисертације доступна је у нашој библиотеци.
АРХИВА
Попис докторских дисертација које су биле на јавном увиду године:
2019 :: 2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014