Докторске дисертације и докторски уметнички пројекти
на јавном увиду до одбране

Након одбране, електронска верзија докторске дисертације и докторског уметничког пројекта ће бити доступна преко Дигиталне библиотеке дисертација Универзитета у Новом Саду, на адреси: http://www.cris.uns.ac.rs/searchDissertations.jsf.

Докторске дисертације и докторски уметнички пројекти кojи су на јавном увиду у периоду од 30 дана су доступни на овом линку.
Презиме и имеФакултетНаучна или уметничка областНаслов радаСтављено на увид јавности до одбранеДокумента за преузимање
Мутић СањаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduХемијаJonske tečnosti kao modifikatori elektroda od ugljenične paste za voltametrijsko određivanje odabranih analita u različitim uzorcima 24.05.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Doklestić OliveraFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментУнапређење управљања системима снабдијевања водом у приморском региону примјеном индикатора перформанси 23.05.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Milovanović DušanFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИнжењерство заштите животне средине и заштите на радуИдентификација специфичних полутаната и развој методологије приоритизације у циљу унапређења механизама заштите површинских и отпадних вода 23.05.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Javorac DejanFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportUticaj inhalacije molekularnog vodonika na određene sportske performanse 22.05.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Ранковић ДејанPoljoprivredni fakultet u Novom SaduБиотехничке наукеВаријабилност инбред линија семенског кукуруза у зависности од степена дефолијације 19.05.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Bošković DraganaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeБИОЛОШКО СУЗБИЈАЊЕ АЗИЈСКЕ ВОЋНЕ МУШИЦЕ(DROSOPHILA SUZUKII,MATSUMURA) 18.05.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Пузовић ЉиљанаFilozofski fakultet u Novom SaduИсторијаДемографске и привредне прилике у Бачкој и Бодрошкој жупанији (1699–1730) 17.05.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Jovičić GoranFakultet tehničkih nauka u Novom SaduМашинско инжењерствоОптимизација геометријских параметара резних плочица у операцијама стругања 16.05.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Војнић Хајдук МариоPravni fakultet u Novom SaduПраво (привредноправна)Рамбурсни кредит 16.05.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Васић АлександраPravni fakultet u Novom SaduПравне наукеУговор о лиценци као рестриктивни споразум у праву конкуренције Европске уније и Републике Србије 12.05.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Терек ЛидијаFilozofski fakultet u Novom SaduSociologija nasiljaTeorije neutralizacije i normalizacije nasilja kao analitički okvir za objašnjenje nasilnog ponašanja dece i mladih u Srbiji 12.05.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Лучић МилицаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduМатематикаРефлексивност Банахових раслојења и интеграција Банахових модула 11.05.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Jelic DraganaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaУлога радних и личних захтева и ресурса у предикцији благостања запослених и организацијских исхода 09.05.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Žunić VladimiraPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeIzolacija i karakterizacija mikroalgi za primenu u biljnoj proizvodnji 08.05.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Кисин НинаFilozofski fakultet u Novom SaduлингвистикаАнализа језичких потреба студената Туризма и хотелијерства у настави енглеског језика струкe 05.05.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Тодоровић НемањаMedicinski fakultet u Novom SaduФармацијаОптимизација фармакокинетике нифедипина применом технологије чврстих дисперзија 01.05.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Zahorec JanaTehnološki fakultet Novi SadTehnološko inženjerstvoAntimikrobni i bioaktivni potencijal rogača u poboljšanju tehnološkog i nutritivnog kvaliteta hleba 01.05.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Јелић СлађанPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduТеоријска физикаKonstitutivno modeliranje i prostiranje talasa u memorijskim materijalima Cenerovog i anti-Cenerovog tipa 28.04.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Станисављевић СлађанаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduХемијске наукеDizajn, sinteza i biološka ispitivanja novih analoga (-)- goniofufurona i (-)- murikatacina 27.04.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Radovanovic MilaFilozofski fakultet u Novom SaduPsihologijaDeterminante kvaliteta koroditeljskog odnosa u prenatalnom periodu 26.04.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Милински ЛеаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduEkologijaRekolonizacija istorijskih staništa ugrožene vrste modrovrane (Coracias garrulus L. 1758) na području Centralnog Banata u Srbiji 21.04.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Sekulović VeselinFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduEfekti različitih metoda treninga snage na sportske performanse mladih fudbalera 20.04.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Букатаревић ТомиславFilozofski fakultet u Novom SaduЛингвистикаEнглeски суфикси -able и -ible и српски суфикси -љив и -ив: упoрeднa фoрмaлнa и сaдржинскa aнaлизa 19.04.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Обрадовић МиркоMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаБиомеханички и клинички ефекти тубуларизације кост-тетива-кост калема 18.04.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Будински СлавкоMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаПроцена узрока и учесталости новонасталих исхемијских можданих лезија након каротидне реваскуларизације 17.04.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Петровић АнђелијаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаИдентификација туморских матичних ћелија, саливарних биомаркера и микробиолошког статуса код пацијената са карциномом усне дупље 13.04.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Vlaović ŽeljkoFakultet tehničkih nauka u Novom SaduMaшинско инжењерствоПримена Кохоненових самоорганизујућих мапа у области енергетске одрживости земаља 13.04.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Ljubisavljevic DraganaFilozofski fakultet u Novom SaduПедагогијаЕфекти примене проблемске наставе у обради друштвених садржаја предмета Природа и друштво 12.04.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Радовић ЈеленаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduМатематикаКомутатори у полугрупама 07.04.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Kalamković MartinPedagoški fakultet u SomboruМетодика разредне наставеМултимедијално и мобилно учење у формирању знања ученика разредне наставе о природним појавама и процесима 07.04.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Agarski MiroslavPoljoprivredni fakultet u Novom SaduБиотехничке наукеОдређивање остатака глифосата иаминометилфосфонске киселине у каналимаХидросистема Дунав-Тиса-Дунав 07.04.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Иветић ОлгаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаАнализа утицаја супституционе терапије метадоном и бупренорфином на когнитивни статус опијатских зависника 31.03.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Рајшић ИванаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаОдређивање фармакокинетике метотрексата у експерименталном моделу применом суве капи крви 30.03.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Grubač SinišaPoljoprivredni fakultet u Novom SaduVeterinarska medicinaUTICAJ UČESTALOSTI FLEBOTOMIJE NA PARAMETRE CRVENE KRVNELOZE I METABOLIČKU ADAPTACIJU OVNOVA 30.03.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Miketić NadaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduГрафичко инжењерство и дизајнУнапређење естетске употребљивости управљачког система графичких машина применом хармонија боja 29.03.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Ćorilić DušanFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduOsnovne naučne discipline u sportu i fizičkom vaspitanjuEFEKTI IZOINERCIJALNOG TRENINGA NA DOMINANTNE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI TENISERA 28.03.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Jugović MilanPoljoprivredni fakultet u Novom SaduBiotehničke naukeМодел избора технике за припрему сена у брдско планинскимрегионима 28.03.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Sitarević AleksandraFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментKарактеристике посла и здравља запослених као предиктори апсентизмау организацијама 22.03.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Јакшић ПавлеEkonomski fakultet u SuboticiЕкономске наукеПримена GARCH модела у процени волатилности екстерних детерминанти на берзанске индексе одабраних развијених и земаља у развоју 21.03.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Ковач НаташаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаУпотреба антибиотика за лечење фебрилне неутропеније код деце оболеле од малигних болести 21.03.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Сладојевић МашаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаУпотребна вредност капа и ламбда лаких ланаца у узорцима ликвора и серума у дијагностичком алгоритму мултипле склерозе 15.03.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Todorović IvanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоПримарна регулација и стабилизација микромрежа са претварачима енергетске електронике у условима непосредне размене електричне енергије 15.03.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Stanic TamaraFilozofski fakultet u Novom SaduItalijanistikaKnjiževni tekst u didaktičkom materijalu za potrebe univerzitetske nastave italijanskog jezika kao izbornog predmeta u Srbiji 06.03.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Савкић СнежанаFilozofski fakultet u Novom SaduСрпска и јужнословенска књижевност са теоријом књижевностиПоетика неоавангардног романа (Вујица Решин Туцић, Војислав Деспотов, Сава Дамјанов) 06.03.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Sokolović BojanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментОрганизациона култура у функцији развоја каријере запослених и одрживости људских ресурса 28.02.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Бајић ДејанаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаПрогностички значај биомаркера сепсе на исход лечења критично оболелих пацијената са Covid-19 инфекцијом 28.02.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Banjac BrigitaFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduOsnovne naučne discipline u sportu i fizičkom vaspitanjuSVAKODNEVICA STUDENATA U VANREDNIM DRUŠTVENIM OKOLNOSTIMA COVID-19PANDEMIJE 18.02.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Србован ДолоресMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаКорелација позитронске емисионе томографије/компјутеризоване томографије и вредности тиреоглобулина у детекцији туморског рецидива диферентованог карцинома штитасте жлезде 16.02.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Јовановић ВојиславFilozofski fakultet u Novom SaduКонтрастивна лингвистикаСрпски глаголи са префиксима и њихови енглески еквиваленти у правно-криминалистичком функционалном стилу 15.02.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Šulc MarinaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduПримењена математикаМодели са регуларизацијом за реконструкцију слика у томографији 09.02.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Броћић НебојшаAkademija umetnosti u Novom SaduДрамске и аудиовизуелне уметностиТамни дрвореди: Примена метода компонованог позоришта у драмској режији 02.02.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Grlica RolandAkademija umetnosti u Novom SaduМузичка уметностCikličnost kao jezik izraza u izabranim djelima Roberta Schumanna i Dore Pejačević 02.02.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Tomić SilviaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментМодел за управљање људским грешкама у функцији унапређења организационих перформанси 25.01.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Дрљача Леро ЈованаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаУтицај диазепама, темозоломида и њихове комбинације на експресију ГАБА-А рецепторских субјединица и прогностичких маркера у in vitro и in vivo моделима глиобластома 25.01.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Višnjić RužicaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментРазвој модела организационе адаптације запослених 20.01.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Гашић ДимитријеEkonomski fakultet u SuboticiЕкономске наукеФлексибилни радни аранжмани у контексту савременог пословања и утицаја на ставове и понашања запослених у Републици Србији 20.01.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Ilić AleksandraFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportEFEKTI RAZLIČITIH PROGRAMA MODERNOG PLESA NA RAZVOJ MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA, MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I FIZIČKE FORME POVEZANE SA ZDRAVLJEM KOD DEVOJČICA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA 17.01.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Cvjetićanin OgnjenFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportUčestalost metaboličkog sindroma kod bivših sportista 14.01.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Pilipović MarijaAkademija umetnosti u Novom SaduМузичка уметностTeatar za flautu – Performativni zahtjevi za flautiste u literaturi 20. i 21.vijeka 13.01.2024 - Дисертација
Извештај о оцени
Блајваз БраниславаPrirodno-matematički fakultet u Novom SaduФизикаPrimena kooperativne nastave u realizaciji osnovnoškolskih programskih sadržaja fizike 27.12.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Васић ЉумаAkademija umetnosti u Novom SaduДрамске и аудиовизуелне уметностиГлума пред камером 24.12.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Vukobrat AnaFilozofski fakultet u Novom SaduПедагогијаSocijalna interakcija dece sa razvojnim smetnjama u programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja usmerenom na odnose 24.12.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Branovački DunjaAkademija umetnosti u Novom SaduPrimenjene umetnosti i dizajnBestijarijum - simbolizam biološkog i fantazmagoričkog 15.12.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Prokić SimonaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduПримењена математикаВероватносно закључивање у израчунавању и теорији функционалних типова 13.12.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Луковић СлађанаFilozofski fakultet u Novom SaduПсихологијаЗона наредног развоја и будући развој: лонгитудинално испитивање повезаности постигнућа деце и адолесцената 06.12.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Lišković LjiljanaAkademija umetnosti u Novom SaduMuzička umetnostLibera me – numere za solo sopran u rekvijemskoj literaturi 02.12.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Шаренац ТањаMedicinski fakultet u Novom SaduМедицинаЦитотоксична активност полусинтетских деривата жучних киселина у in vitro моделима хуманих карцинома грлића материце, дебелог црева и дојке 23.11.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Новаковић МиланAkademija umetnosti u Novom SaduДрамске и аудио-визуелне уметностиПринципи комичног при креирању ликова у поставцу комада Љубинко и Десанка Александра Поповића 04.11.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Mali PredragFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentUticaj pojedinih aspekata organizacionog ponašanja na preduzetničke namere zaposlenih osoba i sagledavanje mogućih rizika 26.10.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Đokić JelenaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduПримењена математикаСтруктура 2-фактор трансфер диграфа мрежних графова фиксне ширине 21.10.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Maja AleksićFakultet tehničkih nauka u Novom SaduIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžmentРазвој компетенција запослених у функцији повећања конкурентности 20.10.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Janković MarinaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментУтицај менаџмента квалитетом и менаџмента знањем на развој иновација 20.10.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Vrhovac VijoletaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментИнтергисан логистички модел испоруке у функцији задовољства корисника е-трговине 20.10.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Ковач АлександраFilozofski fakultet u Novom SaduПсихологијаНеурокогнитивни статус пацијенткиња оболелих од карцинома дојке након лечења хемиотерапијом 18.10.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Radišić LanaFakultet tehničkih nauka u Novom SaduИндустријско инжењерство и инжењерски менаџментСтил управљања као фактор ефективности спортских организација 08.10.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Вулетић КристинаAkademija umetnosti u Novom SaduДрамске и аудио-визуелне уметности78 дана – документарни филм о раду са децом од кастинга до снимања дугометражног играног филма 07.10.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Joler VladanAkademija umetnosti u Novom SaduLikovne umetnostiInternet atlas: Istraživanje, mapiranje i vizualizacija nevidljivih infrastruktura 29.09.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Вуксановић ДанилоAkademija umetnosti u Novom SaduЛиковна уметностМатрица. – материјални носилац информације изворног уметничког дела као повод за настанак новог уметничког дела 10.08.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Мирослав ПавловићAkademija umetnosti u Novom SaduMuzička umetnostМузика Ј. С. Баха на савременој виолини 09.08.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Тешановић ЈеленаPravni fakultet u Novom SaduГрађанскоправнаПравни значај уписа у регистар непокретности 04.06.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Strgar GoranAkademija umetnosti u Novom SaduMuzička umetnostTri boje belkanta - Upotreba savremenog belkanta u operi, opereti i mjuziklu 03.06.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Nenaševa ValentinaAkademija umetnosti u Novom SaduMuzička umetnostИмагинаријум Сергеја Прокофјева: карактерни „путокази“ нотног писма 02.06.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Lerinc TimeaAkademija umetnosti u Novom SaduDramske i audio-vizuelne umetnostiУКРОЋЕНА ГОРОПАД –позоришна представа на мађарском језику са варијацијама војвођанских дијалеката и двојезичност као појава 20.04.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Трифуновић БраниславаAkademija umetnosti u Novom SaduМузикологијаGesamtkunstwerk Александра Николајевича Скрјабина – у контексту; теоријске перспективе 15.03.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Павловић ВладимирAkademija umetnosti u Novom SaduМузичка уметностИнтерпретација као комуникација – значај гестовне комуникације у клавирским тријима Дмитрија Шостаковича и Бориса Чајковског 05.03.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Trifunovic BranislavaAkademija umetnosti u Novom SaduДруштвено-хуманистичке наукеGesamtkunstwerk Александра Николајевича Скрјабина – у контексту; теоријске перспективе 10.06.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Лалић БранкаAkademija umetnosti u Novom SaduЛиковне уметностиСтруктуралне композиције и форме – Реинтерпретација значења и технике веза у савременом сликарском делу 13.01.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Bićanić DanicaAkademija umetnosti u Novom SaduLikovne umetnostiKonstelacije fluidnih prostora – dokument i kontekst 12.01.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Vrtačnik AnaAkademija umetnosti u Novom SaduLikovne umetnostiTaktilni dijalozi – Primena biomimetičkih formi pri stvaranju umetničkog dela 09.12.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Simonović SenkaAkademija umetnosti u Novom SaduMuzička umetnostРомантичарски свет: Шуманова Фантазија и Листова Соната у жанровској релацији 20.11.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Momirović IvonaAkademija umetnosti u Novom SaduDramske i audiovizuelne umetnosti - GlumaVidi, čuj, improvizuj! – Upotreba metoda improvizacije za nastanak pozorišne predstave 16.09.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Vorgić Žuržovan RadoslavaAkademija umetnosti u Novom SaduIzvođačka umetnost – Solo pevanjeGlasovi Male sirene – vokalni portret Frančeske Kuconi 15.08.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Lasek Satterwhite MelitaAkademija umetnosti u Novom SaduMuzička umetnost - Izvođačke umetnostiConcert in “Š” 11.08.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Радошевић Бабић АницаAkademija umetnosti u Novom SaduЛиковне уметности - ГрафикаСеме – прапотенцијал, знаковност и процесуалност у настанку уметничког дела проширеног поља графике 01.07.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Perić IvanFakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom SaduFizičko vaspitanje i sportKonstrukcija i validacija testova reaktivne i pred-planirane agilnosti za kliničku populaciju 12.05.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Сретић СтефанAkademija umetnosti u Novom SaduMuzička umetnostГовор клавира – Пијанистичка поетика у служби програмности дела 07.03.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Одић МирјанаAkademija umetnosti u Novom SaduLikovna umetnost - crtežУГРОЖЕНЕ ВРСТЕ: визуелна збирка света који нестаје - приступ истраживању од индивидуалног до партиципативног 20.01.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Ilić DragoljubTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuIndustrijsko inženjerstvoIntegralni pristup razvoju modela dijagnostike turbinskih vratila u energetici 17.01.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Terić MarijanaFilozofski fakultet u Novom SaduJužnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti / Fantastička književnostRecepcija fantastike u jugoslovenskim književnostima (1945‒1990) 24.12.2020 - Дисертација
Извештај о оцени
Kavalić MilaTehnički fakultet Mihajlo Pupin u ZrenjaninuMenadžmentEfekti menadžmenta znanja na zadovoljstvo poslom zaposlenih i finansijske performanse preduzeća 14.10.2020 - Дисертација
Извештај о оцени
Palašti AndreaAkademija umetnosti u Novom SaduLikovne umetnostiKućne vežbe: aproprijacija i participacija kao stvaralačka procedura u umetničkom projektu 10.07.2020 - Дисертација
Извештај о оцени

Штампана верзија докторске дисертације доступна је у нашој библиотеци.