Докторске дисертације
стављене на увид јавности

ВАЖНО: Примедбе на докторску дисертацију доставити у штампаном облику на адресу: Универзитет Привредна академија у Новом Саду (Ректорат), улица Цвећарска бр.2, 21000 Нови Сад. Анонимне примедбе се неће узимати у разматрање.

Докторске дисертације kojе су биле на јавном увиду 30 дана, а нису још одбрањене су доступне на овом линку.
Презиме и имеНаучна областНаслов радаСтављено на увид јавности у периодуДокумента за преузимање
Вукајловић ВладимирМенаџмент и бизнисУлога и значај информација у управљању кризама и кризним менаџментом09.08.2018 - 08.09.2018Дисертација
Извештај о оцени
Бојић МаркоМенаџмент и бизнисУтицај менаџера на квалитет пословања организације08.08.2018 - 07.09.2018Дисертација
Извештај о оцени
Брзаковић ПавлеМенаџмент и бизнисКонцепт стратегијског менаџмента у мерењу пословних перформанси организације03.08.2018 - 02.09.2018Дисертација
Извештај о оцени
Радивојевић СрбиславМенаџмент и бизнис"Менаџмент, оптимизација фактора производње и привредни раст"02.08.2018 - 01.09.2018Дисертација
Извештај о оцени
Драгојловић ВладимирМенаџмент и бизнис„Маркетинг и маркетиншка култура у образовно-васпитним установама“,02.08.2018 - 01.09.2018Дисертација
Извештај о оцени

Штампана верзија докторске дисертације доступна је у нашој библиотеци.
АРХИВА
Попис докторских дисертација које су биле на јавном увиду године:
2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014