Докторске дисертације и докторски уметнички пројекти
стављени на увид јавности у 2015. години

Напомена: за електронске верзије докторских дисертација обратити се студентској служби факултета.
Презиме и имеНаучна или уметничка областНаслов радаСтављено на увид јавности у периоду
Veselinović TamaraMenadžment i biznisKoncept digitalnih komunikacija u okviru integrisanih marketinških aktivnosti poslovnih sistema11.10.2015 - 10.11.2015
Ивановић ВладанMenadžment i biznisСавремене информационо-комуникационе технологије у функцији унапређења и развоја туризма у Косаничком крају11.10.2015 - 10.11.2015
Настић СандаMenadžment i biznisПоређење показатеља успешности у јавним предузећима11.10.2015 - 10.11.2015
Икер ОтоНаучна заснованост војне стратегије у функцији менеџмента24.04.2015 - 24.05.2015
Radanov PavleМенаџмент и бизнисИнтегрално планирање развоја градова20.01.2015 - 19.02.2015

Backup 2015