Докторске дисертације
стављене на увид јавности у 2018. години

Напомена: за електронске верзије докторских дисертација обратити се студентској служби факултета.
Презиме и имеНаучна областНаслов радаСтављено на увид јавности у периоду
Муховић АлмирМенаџмент и бизнисАнализа фактора настанка и кретања нивоа неперформансних кредита на финансијским тржиштима у развоју18.05.2018 - 17.06.2018
Брзаковић АлександарМенаџмент и бизнисДетерминанте креирања препознатљивог бренда у савременим тржишним условима11.05.2018 - 10.06.2018
Пиљан ТатјанаМенаџмент и бизнисПензијско и инвалидско осигурање – Реформе и оцена става становништва25.04.2018 - 25.05.2018

Backup 2018