Докторске дисертације и докторски уметнички пројекти
стављени на увид јавности у 2018. години

Напомена: за електронске верзије докторских дисертација обратити се студентској служби факултета.
Презиме и имеНаучна или уметничка областНаслов радаСтављено на увид јавности у периоду
Марковић Благојевић МаријаМенаџмент и бизнисНове информационо - комуникационе технологије у функцији унапређења високог образовања11.10.2018 - 10.11.2018
Дољаница ДраганМенаџмент и бизнисУтицај квалификационих фактора менаџера на пословне промене у привредним субјектима11.10.2018 - 10.11.2018
Мијалковски ЗоранМенаџмент и бизнисСтандардизација управљања квалитетом селекције ватерполо играча до 15 година10.10.2018 - 09.11.2018
Вукајловић ВладимирМенаџмент и бизнисУлога и значај информација у управљању кризама и кризним менаџментом09.08.2018 - 08.09.2018
Бојић МаркоМенаџмент и бизнисУтицај менаџера на квалитет пословања организације08.08.2018 - 07.09.2018
Брзаковић ПавлеМенаџмент и бизнисКонцепт стратегијског менаџмента у мерењу пословних перформанси организације03.08.2018 - 02.09.2018
Радивојевић СрбиславМенаџмент и бизнис"Менаџмент, оптимизација фактора производње и привредни раст"02.08.2018 - 01.09.2018
Драгојловић ВладимирМенаџмент и бизнис„Маркетинг и маркетиншка култура у образовно-васпитним установама“,02.08.2018 - 01.09.2018
Муховић АлмирМенаџмент и бизнисАнализа фактора настанка и кретања нивоа неперформансних кредита на финансијским тржиштима у развоју18.05.2018 - 17.06.2018
Брзаковић АлександарМенаџмент и бизнисДетерминанте креирања препознатљивог бренда у савременим тржишним условима11.05.2018 - 10.06.2018
Пиљан ТатјанаМенаџмент и бизнисПензијско и инвалидско осигурање – Реформе и оцена става становништва (ПОНИШТЕН ДОКТОРАТ ЗБОГ НЕАДЕКВАТНОГ АКАДЕМСКОГ ПОНАШАЊА)25.04.2018 - 25.05.2018

Backup 2018