Докторске дисертације и докторски уметнички пројекти
стављени на увид јавности у 2019. години

Напомена: за електронске верзије докторских дисертација обратити се студентској служби факултета.
Презиме и имеНаучна или уметничка областНаслов радаСтављено на увид јавности у периоду
Ђекић МаријаМенаџмент и бизнисУлога, значај и перспективе алтернативних извора финансирања у развоју малог бизниса20.05.2019 - 19.06.2019
Илић ЂорђеМенаџмент и бизнисФинансијска анализа као савремени модел управљања резултатима пословања28.02.2019 - 30.03.2019

Backup 2019