Докторске дисертације и докторски уметнички пројекти
стављени на увид јавности у 2020. години

Напомена: за електронске верзије докторских дисертација обратити се студентској служби факултета.
Презиме и имеНаучна или уметничка областНаслов радаСтављено на увид јавности у периоду
Јауковић Јоцић КристинаМенаџмент и бизнисЕВАЛУАЦИЈА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ РЕСУРСА ЗАСНОВАНА НА ПРИМЕНИ МЕТОДА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОГ ОДЛУЧИВАЊА17.09.2020 - 17.10.2020
Јеленковић СањаМенаџмент и бизнисКомпаративно разматрање маркетинг микса и утицај дилера на тржиште аутомобила у Србији28.07.2020 - 27.08.2020

Backup 2020