Докторске дисертације
на јавном увиду до одбране

Након одбране, електронска верзија докторске дисертације ће бити доступна преко Дигиталне библиотеке дисертација Универзитета Привредна академија у Новом Саду, на адреси: http://www.cris.uns.ac.rs/searchDissertationsPA.jsf.

Докторске дисертације kojе су на јавном увиду у периоду од 30 дана су доступне на овом линку.
Презиме и имеНаучна областНаслов радаСтављено на увид јавности до одбранеДокумента за преузимање
Муховић АлмирМенаџмент и бизнисАнализа фактора настанка и кретања нивоа неперформансних кредита на финансијским тржиштима у развоју 17.06.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Брзаковић АлександарМенаџмент и бизнисДетерминанте креирања препознатљивог бренда у савременим тржишним условима 10.06.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Пиљан ТатјанаМенаџмент и бизнисПензијско и инвалидско осигурање – Реформе и оцена става становништва 25.05.2018 - Дисертација
Извештај о оцени

Штампана верзија докторске дисертације доступна је у нашој библиотеци.
АРХИВА
Попис докторских дисертација које су биле на јавном увиду године:
2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014