Докторске дисертације
на јавном увиду до одбране

Након одбране, електронска верзија докторске дисертације ће бити доступна преко Дигиталне библиотеке дисертација Универзитета Привредна академија у Новом Саду, на адреси: http://www.cris.uns.ac.rs/searchDissertationsPA.jsf.

Докторске дисертације kojе су на јавном увиду у периоду од 30 дана су доступне на овом линку.
Презиме и имеНаучна областНаслов радаСтављено на увид јавности до одбранеДокумента за преузимање
Вукајловић ВладимирМенаџмент и бизнисУлога и значај информација у управљању кризама и кризним менаџментом 08.09.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Бојић МаркоМенаџмент и бизнисУтицај менаџера на квалитет пословања организације 07.09.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Брзаковић ПавлеМенаџмент и бизнисКонцепт стратегијског менаџмента у мерењу пословних перформанси организације 02.09.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Радивојевић СрбиславМенаџмент и бизнис"Менаџмент, оптимизација фактора производње и привредни раст" 01.09.2018 - Дисертација
Извештај о оцени
Драгојловић ВладимирМенаџмент и бизнис„Маркетинг и маркетиншка култура у образовно-васпитним установама“, 01.09.2018 - Дисертација
Извештај о оцени

Штампана верзија докторске дисертације доступна је у нашој библиотеци.
АРХИВА
Попис докторских дисертација које су биле на јавном увиду године:
2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014