Докторске дисертације и докторски уметнички пројекти
стављени на увид јавности у 2014. години

Напомена: за електронске верзије докторских дисертација обратити се студентској служби факултета.
Презиме и имеНаучна или уметничка областНаслов радаСтављено на увид јавности у периоду
Mileusnić IvanKlinička stomatologijaPrimena medikamenata u nehirurškoj fazi terapije obolelih od parodontopatije31.07.2014 - 30.08.2014

Backup 2014