Докторске дисертације и докторски уметнички пројекти
стављени на увид јавности у 2018. години

Напомена: за електронске верзије докторских дисертација обратити се студентској служби факултета.
Презиме и имеНаучна или уметничка областНаслов радаСтављено на увид јавности у периоду
Калевски КатаринаСтоматолошке наукеМоделовање фактора који одређују ставове и понашање у области оралног здравља19.09.2018 - 19.10.2018

Backup 2018