Претраживање докторских дисертација одбрањених на УНС-у

Докторске дисертације
стављене на увид јавности у 2016. години

Напомена: за електронске верзије докторских дисертација обратити се др Мирјани Брковић, Централна библиотека УНС-а, телефон 485-2040.
Презиме и имеНаучна областНаслов радаСтављено на увид јавности у периоду
Bjedov SrđanHemijaSinteza i biološka ispitivanja novih derivata žučnih kiselina29.12.2016 - 28.01.2017
Gajo TeodoraFizikaPomeraj spektralnih linija helijuma u gustoj niskotemperaturnoj plazmi30.11.2016 - 30.12.2016
Leovac-Maćerak AnitaZaštita životne sredineAdsorpciono ponašanje odabranih organskih ksenobiotika na sorbentima relevantnim za tretman voda25.11.2016 - 25.12.2016
Gavanski LazarFizikaOdređivanje Starkovih poluširina spektralnih linija jonizovanog kiseonika i silicijuma, emitovanih iz plazme proizvedene u elektromagnetnoj udarnoj T-cevi09.11.2016 - 09.12.2016
Petrović Fabijan AleksandraBiologijaUloga bakteriofaga familije Siphoviridae u lizogenoj konverziji vrste Bordetella bronchiseptica i njihov antimikrobni potencijal28.10.2016 - 27.11.2016
Japundžić MilošMatematikaUopštena rešenja nekih klasa frakcionih parcijalnih diferencijalnih jednačina18.10.2016 - 17.11.2016
Lazić GospavaBiologijaPrisustvo i raširenost virusa životinja i lјudi u površinskim vodama Vojvodine27.09.2016 - 27.10.2016
Пенић МирјанаГеонауке, ТуризамКвалитет смештајних капацитета као индикатор развијености руралног туризма у Србији13.09.2016 - 13.10.2016
Nakomčić JelenaHemijaProučavanje korozije bakra u prisustvu odabranih derivata tiazola07.09.2016 - 07.10.2016
Jakimov DimitarBiohemijaUticaj modifikovanih steroidnih jedinjenja na ćelijski ciklus, indukciju apoptoze i nastanak genetskih oštećenja u humanim tumorskim ćelijama26.08.2016 - 25.09.2016
Bošković SvetlanaHemijaFitohemijski sastav, lekoviti potencijal i senzorne karakteristike sorti vrsta Brassica oleracea L. i Brassica rapa L. (Brassicaceae) iz organskog i konvencionalnog sistema proizvodnje04.08.2016 - 03.09.2016
Стојићевић ГоранГеографијаБиоклиматска слика Западне Србије у функцији туризма29.07.2016 - 28.08.2016
Тасић ЈеленаТуризамЕногастрономски туристички производ руралног подручја Шумадије и његов утицај на задовољство туриста29.07.2016 - 28.08.2016
Delić JadrankaGeonauke, TurizamLovni turizam u zaštićenim područjima Vojvodine27.07.2016 - 26.08.2016
Урошев МаркоГеографијаХидролошке суше у сливу Велике Мораве27.07.2016 - 26.08.2016
Соларевић МилицаГеографијаОпадање фертилитета у Сремској Митровици и Шапцу22.07.2016 - 21.08.2016
Рашета МиленаХемијаДетекција биоактивних супстанци одабраних врста гљива рода Ganoderma (Basidiomycota) и њихова биолошка активност15.07.2016 - 14.08.2016
Кићовић ДушанГеонаукеВалоризација и регионализација туристичко-географских потенцијала Старог Влаха и Рашке14.07.2016 - 13.08.2016
Љајко ЕугенМатематикаУтицај GeoGebra-е на предавање и учење аналитичке геометрије у средњој школи08.07.2016 - 07.08.2016
Tomić FilipMatematikaNova vrsta regularnosti sa primenama na talasni front08.07.2016 - 07.08.2016
Jakšić SmiljanaMatematikaDistributions and ultradistributions on R+d through Laguerre expansionswith applications to pseudo-dierential operators with radial symbols08.07.2016 - 07.08.2016
Димитрић Р. ДраганаГеографијаИзлетничко-рекреативни туризам становништва Београда на простору града Београда, у Војводини, западној и источној Србији06.07.2016 - 05.08.2016
Милошевић Б. ДраганаГеографијаМогућности примене програмиране наставе географије у складу са образовним стандардима у основној школи06.07.2016 - 05.08.2016
Bugarski DušankaBiologijaUticaj raličitih supstrata na morfološka,fiziološka i hemijska svojstva odabranih sojeva gljve bukovače Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. 187105.07.2016 - 04.08.2016
Маринковић ИванГеографијаРазлике у смртности становништва Србије по полу05.07.2016 - 04.08.2016
Petrović MarinaMetodika nastave prirodnih nauka, matematike, informatike i računarstvaModel e-učenja za podršku razvoju informatičkih kompetencija zaposlenih u obrazovanju05.07.2016 - 04.08.2016
Панић МиленаГеонаукеКонцептуални оквир за процену социјалне рањивости од природних хазарда у Србији04.07.2016 - 03.08.2016
Savić DragišaBiologijaDiverzitet gljiva razdela Ascomycota na području Fruške gore sa posebnim osvrtom na red Helotiales27.06.2016 - 27.07.2016
Одаџић ВеснаBiologijaЕфикасност примене образовно рачунарског софтвера у настави биологије у гимназији27.06.2016 - 27.07.2016
Gavrilović MarjanaBiologijaRuderalna flora Novog Sada kao potencijalni prirodni resurs lekovitog bilja20.06.2016 - 20.07.2016
Mimić GordanFizikaNelinearna dinamička analiza fizičkih procesa u žiivotnoj sredini17.06.2016 - 17.07.2016
Пењишевић ИванаГеографијаГеографски аспекти регионалног развоја Западног Поморавља07.06.2016 - 07.07.2016
Watson MalcolmHemijaUklanjanje arsena u tretmanu vode za piće primenom sorpcionih i koagulacionih procesa03.06.2016 - 03.07.2016
Ajtić RastkoEkologijaBiologija i ekologija ribarice (Natrix tessellata Laurenti, 1768 (Reptilia: Serpentes, Colubridae), na ostrvu Golem Grad (Prespansko jezero, Republika Makedonija)31.05.2016 - 30.06.2016
Bolić Trivunović VioletaBiologija / EkologijaMorfološka i genetička raznovrsnost vrsta Carassius auratus sa teritorije Vojvodine i peripanonske oblasti30.05.2016 - 29.06.2016
Krunić TanjaMatematikaNumeričke procedure u definisanju pravilnih rešenja zakona održanja30.05.2016 - 29.06.2016
Demirović DunjaGeonauke, turizamKonkurentnost Vojvodine kao destinacije ruralnog turizma27.05.2016 - 26.06.2016
Ovcin ZoranMatematikaKvazi Njutnovi postupci za probleme stohastičkog programiranja26.05.2016 - 25.06.2016
Luburić VeselinGeografijaUvođenje novih upravljačkih mjera u zaštićenim područjima sa ciljem unapređenja modela zaštite prirode u Crnoj Gori20.05.2016 - 19.06.2016
Olić StanislavaHemijaMotivacija i uvažavanje stilova učenja kao determinante učeničkog postignuća u hemiji17.05.2016 - 16.06.2016
Kovačević GordanaBiologijaTipizacija Humanih papiloma virusa (HPV) i molekularne varijante identifikovanih tipova16.05.2016 - 15.06.2016
Radovanov JelenaBiologijaZastupljenost i karakterizacija influenca A virusa izolovanih iz respiratornih uzoraka pacijenata sa teritorije Južnobačkog okruga13.05.2016 - 12.06.2016
Armaković SanjaHemijaFotokatalitička stabilnost odabranih aktivnih komponenata kardiovaskularnih lekova: kinetika, mehanizam i toksičnost intermedijera12.05.2016 - 11.06.2016
Božić SanjaTurizamУтицај личности на бренд дестинације и туристичко понашање на примеру локалитета културне руте11.05.2016 - 10.06.2016
Ђорђевић МиланGeografijaПримена ГИС-а у картографској генерализацији категоријских карата09.05.2016 - 08.06.2016
Терзић ЈованкаBiologijaЕфикасност примене електронског уџбеника у настави биологије у гимназији05.05.2016 - 04.06.2016
Koledin IvanaBiologijaStrukturne promene sluzokože debelog creva pacova pod uticajem akrilamida28.04.2016 - 28.05.2016
Poguberović SofijaHemijaUklanjanje metala iz vode primenom stabilisanog i „zelenom“ sintezom produkovanog nano gvožđa (0)27.04.2016 - 27.05.2016
Томић НемањаТуризамГеонаслеђе Средњег и Доњег Подунавља у Србији: инвентар, геоконзервација и геотуризам27.04.2016 - 27.05.2016
Barać GoranBiologijaEvaluacija genetičke i fenotipske varijabilnosti i analiza strukture populacije stepske višnje (Prunus fruticosa Pall.)25.04.2016 - 25.05.2016
Tokodi NadaBiologijaToksične cijanobakterije sa teritorije Republike Srbije22.04.2016 - 22.05.2016
Kovac RenataBiologijaUticaj subhroničnog tretmana akrilamidom na histološke i biohemijske karakteristike jetre juvenilnih mužjaka pacova11.04.2016 - 11.05.2016
Pešić VesnaHemijaProcena rizika po kvalitet površinskih vodnih tela na osnovu identifikovanih koncentrisanih izvora zagađenja24.03.2016 - 23.04.2016
Aleksić VericaBiologijaOsetljivost multiplo rezistentnih sojeva Acinetobacter baumannii na nekonvencionalne antimikrobne agense23.03.2016 - 22.04.2016
Brdar MirjanaMatematikaDvoparametarski singularno perturbovani konturni problemi na mrežama različitog tipa17.03.2016 - 16.04.2016

Backup 2016