Претраживање докторских дисертација и докторских уметничких пројеката одбрањених на УНС-у

Докторске дисертације и докторски уметнички пројекти
стављени на увид јавности

ВАЖНО: Примедбе на докторску дисертацију или докторски уметнички пројекат доставити у штампаном облику на адресу Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1. Анонимне примедбе се неће узимати у разматрање.

Докторске дисертације и докторски уметнички пројекти кojи су били на јавном увиду 30 дана, а нису још одбрањени су доступни на овом линку.
Презиме и имеНаучна или уметничка областНаслов радаСтављено на увид јавности у периодуДокумента за преузимање
Perović JelenaTehnološko inženjerstvoRazvoj novog bezglutenskog funkcionalnog flips proizvoda oplemenjenog korenom cikorije (Cichorium intybus L.)12.05.2022 - 11.06.2022Дисертација
Извештај о оцени
Varga AnaTehnološko inženjerstvoUticaj etarskih ulja na biofilmove odabranih sojeva enterobakterija formiranih na lisnoj površini povrća04.05.2022 - 03.06.2022Дисертација
Извештај о оцени

Штампана верзија докторске дисертације доступна је у нашој библиотеци.