Претраживање докторских дисертација одбрањених на УНС-у

Докторске дисертације
стављене на увид јавности

ВАЖНО: Примедбе на докторску дисертацију доставити у штампаном облику на адресу Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1. Анонимне примедбе се неће узимати у разматрање.

Докторске дисертације kojе су биле на јавном увиду 30 дана, а нису још одбрањене су доступне на овом линку.
Презиме и имеНаучна областНаслов радаСтављено на увид јавности у периодуДокумента за преузимање
Jazić MiodragTehnološko inženjerstvoHemijski sastav i biološki potencijal ploda, soka i tropa kultivisane i divlje kupine (Rubus fruticosus L.)07.10.2019 - 06.11.2019Дисертација
Извештај о оцени
Mojićević MarijaTehnološko inženjerstvoAntifungalni potencijal streptomiceta izolovanih iz rizosfera medicinski značajnih biljaka: karakterizacija i optimizacija biosinteze staurosporina, produkta metabolizma Streptomyces sp. BV41001.10.2019 - 31.10.2019Дисертација
Извештај о оцени
Miletić AleksandraTehnološko inženjerstvoFunkcionalni materijali na bazi elektrospinovanih nanovlakana16.09.2019 - 16.10.2019Дисертација
Извештај о оцени
Vukić NevenaTehnološko inženjerstvoStrukturiranje kompozitnih materijala na osnovu poli(laktida) i ugljeničnih nanocevi16.09.2019 - 16.10.2019Дисертација
Извештај о оцени

Штампана верзија докторске дисертације доступна је у нашој библиотеци.
АРХИВА
Попис докторских дисертација које су биле на јавном увиду године:
2019 :: 2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014