Докторске дисертације
на јавном увиду до одбране

Након одбране, електронска верзија докторске дисертације ће бити доступна преко Дигиталне библиотеке дисертација Универзитета у Новом Саду, на адреси: http://www.cris.uns.ac.rs/searchDissertations.jsf.

Докторске дисертације kojе су на јавном увиду у периоду од 30 дана су доступне на овом линку.
Презиме и имеНаучна областНаслов радаСтављено на увид јавности до одбранеДокумента за преузимање
Pajčin IvanaTehnološko inženjerstvoОptimizаciја uslоvа umnоžаvаnjа i primаrnоg izdvајаnjа biоmаsе Bacillus sp. zа primеnu u fitоmеdicini 06.10.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Psodorov DraganTehnološko inženjerstvoUticaj ambalaže i savremenih uslova pakovanja na održivost tradicionalnih pekarskih proizvoda 25.09.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Novakov VesnaTehnološko inženjerstvoKarakterizacija ekstrakata peteljki višnje (Prunus cerasus L.) i trešnje (Prunus avium L.) dobijenih subkritičnom vodom 04.09.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Jovanović MirjanaTehnološko inženjerstvoModel bioprocesa proizvodnje enzima iz nusproizvoda prerade žita 28.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Brezo-Borjan TanjaTehnološko inženjerstvoOdređivanje vitamina B1, B2 i B3 primenom hronopotenciometrije i hronopotenciometrijske striping analize 25.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Поповић СањаTehnološko inženjerstvoУтицај примене мешавине етарских уља у исхрани на производне карактеристике и квалитет меса бројлерских пилића 19.05.2019 - Дисертација
Извештај о оцени

Штампана верзија докторске дисертације доступна је у нашој библиотеци.
АРХИВА
Попис докторских дисертација које су биле на јавном увиду године:
2019 :: 2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014