Докторске дисертације и докторски уметнички пројекти
на јавном увиду до одбране

Након одбране, електронска верзија докторске дисертације и докторског уметничког пројекта ће бити доступна преко Дигиталне библиотеке дисертација Универзитета у Новом Саду, на адреси: http://www.cris.uns.ac.rs/searchDissertations.jsf.

Докторске дисертације и докторски уметнички пројекти кojи су на јавном увиду у периоду од 30 дана су доступни на овом линку.
Презиме и имеНаучна или уметничка областНаслов радаСтављено на увид јавности до одбранеДокумента за преузимање
Vidosavljević StrahinjaTehnološko inženjerstvoIspitivanje mogućnosti primene različitih postupaka suvog frakcionisanja u cilju dobijanja visokoproteinskih frakcija suncokretove sačme 13.06.2024 - Дисертација
Извештај о оцени

Штампана верзија докторске дисертације доступна је у нашој библиотеци.