Приказ селектованог записа
Теза или дисертација
Аутор: Kukučka Miroslav
Оригинални језик наслова: Српски
Оригинални наслов: Uklanjanje visokog sadržaja organskih i neorganskih polutanata iz podzemnih voda Vojvodine primenom nanofiltracije
Врста тезе/дисертације: Докторска дисертација
Институција: Tehnološki fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu
Година: 2016
Преузми: link
Листа записа
Kukučka Miroslav, Habuda-Stanić M., Water reclamation during drinking water treatments using polyamide nanofiltration membranes on a pilot scale, Environmental Science and Pollution Research (ISSN: 0944-1344(pISSN);1614-7499(eISSN);), Vol in press, 2016
Kukučka Miroslav, Kukučka Nikoleta, Groundwater nanofiltration process efficiency improvement with additional concentrate membrane treatment, Hemijska industrija (ISSN: 0367-598X), Vol in press, 2015