Приказ селектованог записа
Теза или дисертација
Аутор: Čepić Zoran
Оригинални језик наслова: Српски
Оригинални наслов: Maтeмaтичкo мoдeлoвaњe сaгoрeвaњa пшeничнe слaмe у нeпoкрeтнoм слojу сa aспeктa утицaja прoмeнe пaрaмeтaрa прoцeсa
Врста тезе/дисертације: Докторска дисертација
Институција: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
Година: 2018
Преузми: link
Нема записа зависних од селектованог записа