Приказ селектованог записа
Теза или дисертација
Аутор: Rat Milica
Оригинални језик наслова: Српски
Оригинални наслов: Ornithogalum sect. Heliocharmos Baker (Hyacinthaceae, Ornithogaloideae) na Balkanskom poluostrvu i Panonskoj niziji: revizija nomenklature,taksonomije i rasprostranjenja
Врста тезе/дисертације: Докторска дисертација
Институција: Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
Година: 2019
Преузми: link
Нема записа зависних од селектованог записа