Приказ селектованог записа
Теза или дисертација
Аутор: Todorović Sanja
Оригинални језик наслова: Српски
Оригинални наслов: Moдeл зa унaпрeђeњe пoслoвних рeзултaтa мaлих и срeдњих прeдузeћa
Врста тезе/дисертације: Докторска дисертација
Институција: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
Година: 2020
Преузми: link
Нема записа зависних од селектованог записа