Приказ селектованог записа
Теза или дисертација
Аутор: Pajčin Ivana
Оригинални језик наслова: Српски
Оригинални наслов: Оptimizаciја uslоvа umnоžаvаnjа i primаrnоg izdvајаnjа biоmаsе Bacillus sp. zа primеnu u fitоmеdicini
Врста тезе/дисертације: Докторска дисертација
Институција: Tehnološki fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu
Година: 2019
Преузми: link
Нема записа зависних од селектованог записа