Приказ селектованог записа
Теза или дисертација
Аутор: Антић Игор
Оригинални језик наслова: Српски
Оригинални наслов: Процена квалитета воде и седимента речног слива АП Војводине и ризика по здравље у односу на присуство регулисаних и новооткривених микрополутаната
Врста тезе/дисертације: Докторска дисертација
Институција: Tehnološki fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu
Година: 2021
Преузми: link
Нема записа зависних од селектованог записа