Приказ селектованог записа
Теза или дисертација
Аутор: Tot Kristina
Оригинални језик наслова: Српски
Оригинални наслов: Карактеризација новосинтетисаних деривата циклоалканспиро-5- хидантоина применом течне хроматографије
Врста тезе/дисертације: Докторска дисертација
Институција: Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
Година: 2022
Преузми: link
Нема записа зависних од селектованог записа